S ponedeljkom pogoj PCT razširjen na več dejavnosti

Koronavirus 04. Sep 202114:46 > 16:25 9 komentarjev
Minister za zdravje Janez Poklukar
BOBO

S ponedeljkom bodo pogoj PCT ter uporaba zaščitnih mask in razkužil razširjeni na številne dejavnosti. Pogoj PCT bodo morale izpolnjevati osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, izkazati ga bo moral tudi uporabnik.

Vlada je na dopisni seji sprejela odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT. Ta začne veljati v ponedeljek, 6. septembra. “Pričakujemo, da se bo odlok postopno uvedel tekom naslednjega tedna in ga bomo vsi začeli izpolnjevati v naslednjih sedmih dneh,” je navedel minister za zdravje Janez Poklukar.

Po novem odloku morajo PCT pogoj izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje drugih.

Gre za osebe v:

 • zdravstveni dejavnosti,
 • dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih,
 • socialno varstveni dejavnosti,
 • kulturnih dejavnostih,
 • dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,
 • dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev,
 • dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil,
 • dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
 • dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva,
 • dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,
 • dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti,
 • javni upravi in dejavnosti avtotaksi prevozov,
 • osebje v zaprtih žičniških napravah,
 • na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu,
 • na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov),
 • policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvajajo naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti,
 • osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
 • osebe, ki delajo kot osebni asistenti skladno z zakonom, ki ureja osebno asistenco in osebe, ki delajo pri izvajalcih programov v podporo družini,
 • uradne osebe, ki opravljajo nadzor po področnih predpisih (npr. inšpektorji) oziroma tiste, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem tega odloka in pooblaščene osebe, ki opravljajo izvršbo.

Za opravljanje dela kot pogoj testiranja se po Poklukarjevih besedah šteje tudi testiranje s testi HAG za samotestiranje. Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitve ali udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti, je povedal.

“Govorimo o življenjih ljudi”

“Ključno merilo je zasedenost bolnišničnih kapacitet, predvsem kapacitet intenzivnih enot,” je navedel minister za zdravje. “Skrbi nas, ker prihaja jesensko obdobje,” je navedel. “Pesimističen scenarij se nam lahko zgodi, če ne bo vsak izmed nas ukrepal,” je dejal Poklukar. “Govorimo o življenjih ljudi,” je poudaril in pozval k cepljenju. “Epidemijo imamo lahko pod nadzorom, če se čim hitreje precepimo in reprodukcijsko število ohranjamo pod 1,4,” je poudaril.

Samotestiranje se ne beleži v centralni register

Zaposleni, ki se morajo samotestirati s hitrimi antigenskimi testi, to počnejo enkrat tedensko. To lahko počnejo doma ali v službi v dogovoru z delodajalcem, stroške krije slednji. Učenci tretje triade osnovne šole in dijaki, ki prostovoljno v domačem okolju izvajajo samotestiranje, to še naprej počnejo enkrat tedensko, stroške krije državni proračun.

Poklukar je poudaril, da se izidi hitrih antigenskih testov pri samotestiranju ne vnašajo v centralni register in se tako ne uporabljajo za pridobitev evropskega digitalnega covid potrdila.

PCT tudi za športnike v kontaktnih športih na zunanjih površinah

PCT pogoj bodo morale dokazovati tudi osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti, med njimi tudi:

 • uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,
 • uporabniki zavodov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,
 • športniki za kontaktne športe na zunanjih površinah in odprtih prostorih,
 • uporabniki zaprtih žičniških naprav,
 • obiskovalci nastanjenih pacientov, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ter spremljevalci pacientov in uporabnikov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov.

Omejitve PCT pogoja

Učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in dijaki izvajajo prostovoljno testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju, so še navedli na ministrstvu za zdravje.

Omejitev PCT ne velja v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, pri nujni medicinski pomoči in pri izvajanju zaščite in reševanja.

PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • uporabnikom storitev: trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost, lekarn, prodajaln z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, bencinskih servisov, bank in zavarovalniških storitev, pošte, dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane, servisnih delavnic, kjer ni neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti.

Preverjanje PCT pogoje izvajajo odgovorne osebe, ki opravljajo organiziranje dela. Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike na dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja, in to na vstopnih točkah preverjati. Za tiste, ki delo opravljajo in PCT pogoja ne izpolnjujejo, delovodja uporabi ukrepe v skladu s področno zakonodajo. Uporabnikom, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, pa se izvedba storitve oziroma udeležba na prireditvi zavrne, je povedal Poklukar.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oz. prostorih. Obvezna je tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, je naštel minister. Kljub temu odlok določa nekaj izjem, in sicer uporaba zaščitne maske ni obvezna za otroke do 6. leta starosti in učence do vključno 5. razreda, vendar izključno, ko so v matični učilnici. Nošnja maske prav tako ni obvezna na odprtih javnih krajih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Maske na javni kulturni prireditvi
Milos Vujinovic/BOBO

Več kot milijon oseb prejelo en odmerek cepiva

“Z včerajšnjim dnem smo presegli milijon cepljenih po Sloveniji, to je pomemben mejnik,” je poudaril Poklukar in se podobno, kot danes že direktor NIJZ Milan Krek, zahvalil vsem, ki so se cepili. Krek je, kot smo poročali, za N1 sporočil, da smo presegli magično številko milijon cepljenih.

“Covid ne bi bil naš problem, če bi bili ustrezno precepljeni,” je navedel minister za zdravje. Izpostavil je tudi odredbo, s katero so zdravniki na usposabljanju lahko pozvani k delu na covidnih oddelkih oziroma vključeni v bolnišnično obravnavo pacientov, obolelih za covidom-19.