“UKC Maribor na najbolj kritični točki v svojem obstoju”

Koronavirus 22. Nov 202118:57
UKC Maribor: covid oddelek
Uroš Kokol, N1

UKC Maribor je trenutno zaradi navala bolnikov s covidom-19 in posledičnega krčenja obravnav ostalih bolnikov na najbolj kritični točki v svojem obstoju, je na današnji seji sveta zavoda opozoril direktor Anton Crnjac. "V Sloveniji smo zelo blizu Bergama," je posvaril tudi strokovni direktor Matjaž Vogrin.

Direktor sveta zavoda Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Anton Crnjac je ob trenutnem stanju v kliničnem centru povedal, da se položaj stalno spreminja, zato se krizni štab sestaja večkrat dnevno in sproti prilagaja delovanje zdravstvenih ekip.

Po besedah strokovnega direktorja Matjaža Vogrina se število bolnikov s covidom-19 v Sloveniji najhitreje povečuje prav v Podravju, zato so polne že vse bolnišnice v regiji. V UKC Maribor je hospitaliziranih 191 bolnikov s covidom-19, od tega jih je na intenzivnem zdravljenju 53, dva pa sta na covidni pediatriji.

Število bolnikov v intenzivnih enotah je najvišje od začetka epidemije, kmalu bodo presegli tudi doslej najvišje število bolnikov v akutni obravnavi. Ker je mariborski po velikosti in številu zaposlenih manjši od ljubljanskega kliničnega centra, je po besedah Vogrina proporcionalno mnogo bolj obremenjen.

Od skupno 3677 zaposlenih v UKC Maribor jih trenutno iz različnih razlogov manjka 821, dodatnih 421 je na bolniškem dopustu, tudi zaradi izgorelosti, kar pomeni, da jih dejansko dela nekaj več kot 2400. Na covidne oddelke je prerazporejenih okoli 450 zaposlenih, zato so se čakalne dobe na ostalih programih podaljšale. “Samo na ortopediji čaka tisoč ljudi več kot prej,” je povedal Vogrin. “Za covidne paciente je odlično poskrbljeno, a kolateralna škoda je ogromna,” je dodal.

V prihodnje je v državi po besedah Vogrina nujno treba povečati število intenzivnih postelj in ustaviti odliv zdravstvenega kadra iz bolnišnic. Novo sprejeta zakonodaja o vlaganjih v zdravstvo je po njegovih ocenah dobra, a jo je treba uresničiti.

Poslovanje z izgubo

Člani sveta zavoda so se danes tudi seznanili z informacijo o poslovanju UKC Maribor v prvih devetih mesecih letošnjega leta, ki nakazuje skoraj štiri milijone evrov presežka odhodkov nad prihodki.

Crnjac je povedal, da je ob njegovem prevzemu položaja direktorja junija letos izguba znašala šest milijonov evrov.

Med ugotovljenimi problematičnimi točkami so bile “enormne zaloge zdravil in medicinskega materiala”, zato so z njihovim zmanjšanjem že dosegli določene prihranke. “A vse se je postavilo na glavo z novim valom epidemije,” je dejal. “V danih razmerah je naša glavna skrb kvalitetna obravnava covidnih bolnikov. Posebni časi so in sedaj je nemogoče govoriti o kakšnih varčevalnih ukrepih v bolnišnici,” je dodal.

Pomočnica direktorja za ekonomske zadeve Suzana Kranjc je pojasnila, da so letos obravnavali manj bolnikov od načrtovanega, a tisti, ki so pristali v kliničnem centru, so potrebovali zahtevnejše storitve. Načrtovani odhodki v sprejetem finančnem načrtu, ki letos cilja na uravnoteženi rezultat, so najbolj preseženi pri stroških materiala, z oktobrom pa opažajo skrb vzbujajočo rast stroškov energentov.

Nekatere člane sveta zavoda je zanimalo, zakaj UKC Maribor med poletjem ni nadomestil izpada v obravnavah. Vogrin je pojasnil, da so zaposlenim morali omogočiti počitek po izjemno zahtevnem spomladanskem obdobju. “Zaradi covidnih razmer enostavno ni mogoča večja storilnost,” je zatrdil.

Svet zavoda je danes sicer odobril posebni program za skrajševanje čakalnih dob na področju kardiologije, radiologije in ortopedije.