Vlada sprejela sklep o začasni zaščiti za ukrajinske begunce

Slovenija 09. Mar 202219:41 > 20:01
begunci, poljska, ukrajina, meja, poljsko-ukrajinska meja, mejni prehod medyka, zbirna točka przemysl, vojna v ukrajini
Foto: F. Z./N1

Vlada je sprejela sklep o uvedbi začasne zaščite za begunce iz Ukrajine. Določila je, kdo bo upravičen do zaščite, datum uvedbe in trajanje začasne zaščite ter pravila, ki se uporabljajo za te osebe po prenehanju začasne zaščite.

Vlada je sprejela sklep o uvedbi začasne zaščite za begunce iz Ukrajine. Slovenija bo zaščito ponudila osebam, ki so zbežale iz Ukrajine od 24. februarja zaradi ruske invazije, ki se je začela na ta dan.

Do začasne zaščite bodo upravičeni državljani Ukrajine ter osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki so bile v Ukrajini upravičene do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite. Prav tako bodo do začasne zaščite upravičeni njihovi družinski člani. Slovenija pa bo začasno zaščito nudila še osebam brez državljanstva in državljanom tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine, in so v Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na varen in trajen način.

Sklep bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu, trajal bo eno leto. Začasno zaščito bo mogoče podaljšati največ dvakrat po šest mesecev. Po prenehanju zaščite se bo za ukrajinske begunce uporabljalo določbe zakona, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Sloveniji.

Hkrati je vlada sprejela tudi sklep, s katerim v prostorih uprave za zaščito in reševanje v Logatcu ustanavlja nastanitveni center za prosilce za začasno zaščito in osebe s priznano začasno zaščito.

Vladni sklep pa ne navaja števila beguncev, ki jim je Slovenija pripravljena nuditi začasno zaščito.

Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb iz leta 2005 v svojem 10. členu sicer navaja, da ko Svet EU ugotovi, da so v tretji državi ali regiji nastale razmere, kot so vojna, oboroženi spopadi in podobno, zaradi katerih je ogroženo življenje ljudi na tem območju, posledično pa se pričakuje veliko število beguncev, vlada sprejme sklep o uvedbi začasne zaščite. S sklepom določi zlasti število oseb, ki jim bo država nudila začasno zaščito, pogoje, pod katerimi je lahko določeno število preseženo, zlasti če gre za uveljavljanje pravice do združevanja družine in ranljive skupine oseb, datum uvedbe in trajanje začasne zaščite ter rok, v katerem morajo osebe z začasno zaščito po prenehanju začasne zaščite zapustiti Republiko Slovenijo.

Notranji ministri EU so v začetku marca dosegli dogovor o sploh prvi uporabi evropske zakonodaje, ki beguncem iz Ukrajine zagotavlja takojšnjo začasno zaščito, dovoljenje za bivanje, dostop do dela, nastanitve, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstvene pomoči. Sklep o aktivaciji direktive o začasni zaščiti je bil prejšnji petek objavljen v Uradnem listu EU.