Ministrstvo Kemisu izdalo gradbeno dovoljenje, občina zgrožena

Gospodarstvo 06. Mar 202318:412 komentarja
kemis, vrhnika
Srdjan Zivulovic/Bobo

Pristojno ministrstvo je Kemisu, kjer se je pred leti zgodila huda okoljska nesreča, izdalo dovoljenje za rekonstrukcijo glavnega objekta. Vrhniška občina je zgrožena in napoveduje izpodbijanje dovoljenja.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je družbi Kemis, ki na Vrhniki skladišči in predeluje nevarne odpadke in kjer je leta 2017 prišlo do hude okoljske nesreče, v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje med drugim za rekonstrukcijo glavnega objekta. Občina Vrhnika je zgrožena in napoveduje izpodbijanje dovoljenja.

Ministrstvo je v integralnem postopku, ki združuje postopka izdaje gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na okolje, izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta Reciklažni center.

Preberite še: Po eksploziji obujen spomin na Kemis: ta na Vrhniki ostaja nezaželen

Kot so STA danes povedali na ministrstvu, se je zahtevek investitorja nanašal na izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo glavnega objekta z nadstrešnico, novogradnjo nadstrešnice ter novogradnjo šprinkler-postaje z rezervoarjem vode O3 ter okoljevarstvenega soglasja za spremembo v obratovanju naprave.

Slednje predstavlja kombinacijo zmanjšanja zmogljivosti obdelave nevarnih odpadkov po postopku odstranjevanja D13 (spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1-D12) in povečanja zmogljivosti obdelave nenevarnih odpadkov po postopku predelave R12 (priprava za predelavo ali odstranjevanje odpadkov), zaradi katerih je bilo treba izvesti presojo vplivov na okolje, so pojasnili.

Občina: Ministrstvo preprosto poteptalo evropsko pravo

Občina je v današnjem sporočilu navedla, da ministrstvo z integralnim dovoljenjem legalizira gradnjo objektov, ki je bila izvedena po požaru leta 2017 in dovoljuje Reciklažnemu centru nevarnih odpadkov na Vrhniki nadaljevati predelavo teh odpadkov na enak način in v enakem obsegu kot pred veliko ekološko nesrečo.

Kot so poudarili, ministrstvo v integralnem postopku “preprosto potepta evropsko pravo o varstvu pred večjimi okoljskimi nesrečami (direktiva Seveso III), čeprav je Kemis z isto dejavnostjo pred petimi leti že povzročil večjo okoljsko nesrečo”.

V sredini februarja je na Vrhniki eksplodiralo v prostorih podjetja Hamex, ki se ukvarja s pirotehniko. Umrl je moški, še dva sta se huje poškodovala. Eksplozija je obudila spomin na maj 2017, ko je pri Sinji Gorici gorelo v Kemisu. Občina, ki jo vodi Daniel Cukjati, pa vse od takrat poskuša doseči umik Kemisa iz naselja.

Ministrstvo je po navedbah občine svojo odločitev utemeljilo z ugotovitvijo, da je samo Kemis tisti, ki se sme opredeliti do tega, ali se sam uvršča med obrate tveganja za okolje po evropskem pravu. “Ker Kemis meni, da ne predstavlja nezakonitega tveganje za okolje, čeprav mu v postopku tega ne uspe dokazati, mu ministrstvo preprosto dovoli graditi in izvajati nevarno dejavnost,” so ogorčeni.

Občina je v postopku ugovarjala opustitvi celovite presoje vplivov na okolje vključno s presojo tveganja velikih nesreč že v času umeščanja Kemisa na Vrhniko. “V postopku je občina sodelovala v veri, da bo gradnja dopustna le pod pogojem, da investitor v postopku pridobi vsa z nacionalnim in evropskim pravom zahtevana okoljevarstvena soglasja. Zaključek ministrstva, da se opredelitev do tveganja velikih nesreč prepusti povzročitelju samemu, je več kot absurdna,” menijo.

Navajajo, da je zakonski namen integralnega postopka v tem, da se z enim dovoljenjem odloči o vseh pravicah in obveznostih investitorja in s tem celovito varuje okolje in prostor v javnem interesu. “Tako gradnja kot dejavnost, ki ima znatne vplive na okolje ni dopustna, kolikor ni v celoti zakonita,” poudarjajo.

Prepričani so, da je ministrstvo integralni postopek uporabilo “izključno v korist investitorja, na škodo okolja in varnosti občanov občine Vrhnika”, kar da je očitna kršitev temeljnih načel okoljskega prava in zaupanja lokalne skupnosti.

“Odločitev ministrstva je žal še en dokaz sistemske neučinkovitosti varstva okolja in varnosti občanov, še posebej ko so povzročitelji tveganj kapitalsko močne družbe,” so zapisali.

Občina bo uporabila vse pravne možnosti in izpodbijala zakonitost izdanega gradbenega dovoljenja, so napovedali.

Odziv ministrstva

Na objavo tega članka so reagirali na ministrstvu za naravne vire in prostor. Pravijo, da je trditev, ki jo navaja v svojem sporočilu občina, “da ministrstvo z integralnim dovoljenjem legalizira gradnjo objektov, ki je bila izvedena po požaru leta 2017 in dovoljuje Reciklažnemu centru nevarnih odpadkov na Vrhniki nadaljevati predelavo teh odpadkov na enak način in v enakem obsegu kot pred veliko ekološko nesrečo,” ne drži, saj se bo povečala obdelava nenevarnih odpadkov, zmanjšala pa obdelava nevarnih odpadkov. Nosilec posega bo še naprej oddajal odpadke pooblaščenim osebam za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Pri tem bo: odpadke prednostno oddal v nadaljnje postopke recikliranja ter snovne in energetske predelave, odpadke, ki pa jih ni mogoče koristno uporabiti, pa v nadaljnje odstranjevanje. Prav tako, pravijo, ne drži, “da ministrstvo v integralnem postopku preprosto potepta evropsko pravo o varstvu pred večjimi okoljskimi nesrečami (direktiva Seveso III), čeprav je Kemis z isto dejavnostjo pred petimi leti že povzročil večjo okoljsko nesrečo” saj je  upravni organ med možnimi vplivi obravnaval možnost nastanka okoljskih in drugih nesreč, pri čemer je upošteval vse vrste snovi, ki vstopajo v proizvodni proces na lokaciji Reciklažnega centra Kemis. Iz pregleda dokumentacije (PVO) ni razvidno, da bi katera od skupin odpadkov z nevarnimi lastnostmi, ki so predmet SEVESO Uredbe, dosegala prag za uvrstitev med obrate tveganja. Nadalje navajajo, da ni res, da je “ministrstvo je po navedbah občine svojo odločitev utemeljilo z ugotovitvijo, da je samo Kemis tisti, ki se sme opredeliti do tega, ali se sam uvršča med obrate tveganja za okolje po evropskem pravu. Ker Kemis meni, da ne predstavlja nezakonitega tveganje za okolje, čeprav mu v postopku tega ne uspe dokazati, mu ministrstvo preprosto dovoli graditi in izvajati nevarno dejavnost,” so ogorčeni. Občina je v postopku ugovarjala opustitvi celovite presoje vplivov na okolje vključno s presojo tveganja velikih nesreč že v času umeščanja Kemisa na Vrhniko. “V postopku je občina sodelovala v veri, da bo gradnja dopustna le pod pogojem, da investitor v postopku pridobi vsa z nacionalnim in evropskim pravom zahtevana okoljevarstvena soglasja. Zaključek ministrstva, da se opredelitev do tveganja velikih nesreč prepusti povzročitelju samemu, je več kot absurdna,” menijo, saj je upravni organ v postopku izdaje integralnega dovoljenja ne more opredeliti obrata manjšega ali večjega tveganja za okolje, ker to opredelitev trenutno veljavna zakonodaja izrecno nalaga investitorju. Upravni organ po uradni dolžnosti prav tako ne more spoznati objekta Kemisa za obrat tveganja, saj je po določbah ZVO-2, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ta pristojnost podeljena le pristojni inšpekciji. Upravni organ v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja take pravne podlage nima. V okviru uporabe določb ZVO-2, kjer je določeno načelo previdnosti, je upravni organ določil dodatne omilitvene ukrepe v zvezi s tveganjem zaradi možnega nastanka nesreč. Zaradi izvedbe vseh predvidenih varnostnih ukrepov, predpisanih omilitvenih ukrepov ter dodatnih omilitvenih ukrepov se ocenjuje, da je tveganje za nastanek okoljske ali druge nesreče, ki bi prerasla začetno stopnjo in se razvila v nesrečo nizko tako, da je vpliv nebistven. Kot še dodajajo, tudi ne drži navedba “Prepričani so, da je ministrstvo integralni postopek uporabilo “izključno v korist investitorja, na škodo okolja in varnosti občanov občine Vrhnika”, kar da je očitna kršitev temeljnih načel okoljskega prava in zaupanja lokalne skupnosti,” saj upravni organ nikoli ne dela v korist investitorja, strank ali zainteresirane javnosti. Pri odločanju je zavezan izključno zakonitosti. V upravnem postopku so bili izvedeni vsi predpisani postopki in dejanja, preverjena vsa dokumentacija in ugotovljeno je bilo, da zahtevek investitorja izpolnjuje vse pogoje za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.

Komentari

Vaš komentar