NET meteringa ni več – kaj pa zdaj?

Oglas 01. Mar 202408:00 1 komentar
Profimedia

V javnosti je že od sredine preteklega leta odmevala novica, da se sistem neto meritev obračunavanja proizvedene in porabljene električne energije iz mikro sončnih elektrarn z letom 2024 poslavlja. Kaj to pomeni za tiste, ki se bodo na novo odločili za namestitev sončnih panelov na domači strehi?

Regulativno okolje na področju obnovljivih virov energije v zadnjem obdobju doživlja številne spremembe. Zadnja v nizu je odprava obračunavanja električne energije po letnem NET meteringu na novo postavljenih mikro sončnih elektrarnah, ki je v veljavo stopila 1. januarja letos.

Kaj sploh je NET metering?

Vsi, ki imajo doma postavljene mikro sončne elektrarne (večinoma gre za sončne panele na strehi), se oskrbujejo z električno energijo, pridobljeno od sonca. Gre za naravni vir energije, ki ga ni treba plačati, da nam svetu, zato delujejo sončne elektrarne po načelu samooskbe. A kot vemo, nas sonce s svojimi žarki ne razvaja 24 ur na dan, prav tako ne ves čas z enako intenziteto. Zato se viški in manki proizvedene energije iz domače sončne elektrarne uravnavajo prek omrežja. To deluje kot neke vrste shranjevalnik energije, da ne prihaja do motenj pri oskrbi z elektriko.

Ko sončna elektrarna proizvede več energije, kot je porabi, viške oddaja v omrežje. V oblačnem, deževnem in meglenem vremenu, ko je sonca manj, ter seveda tudi ponoči, ko ga sploh ni, pa porabnik prejme električno energijo iz omrežja. Do konca leta 2023 je veljalo, da je izbrani dobavitelj električne energije enkrat na leto (običajno ob koncu leta ali v začetku novega) pripravil obračun oddane in prejete energije in na podlagi razlike lastniku sončne elektrarne zaračunal, če je slučajno porabil več elektrike, kot jo je proizvedla njegova mikro sončna elektrarna. Ta obračun samooskrbe, se imenuje NET metering oziroma sistem neto meritev.

promocijska fotografija

Sprememba ne velja za vse

Glede na to, da imamo v Sloveniji veliko sončnih dni in optimalno lego za postavitev sončnih elektrarn, so bili prihranki pri obračunavanju po NET meteringu zelo visoki, lahko tudi 100-odstotni. Lastnik sončne elektrarne je tako vsak mesec plačeval samo mesečni strošek obračunske moči ter prispevek za OVE in SPTE (ki sta odvisna od priključne moči njegovega elektro-priključka), viške energije v sončnih dneh pa je kompenziral z manki, ki jih je njegova elektrarna ustvarila med slabim vremenom in pozimi. Proizvedeni viški so se namreč upoštevali v korist takrat, ko je bila proizvodnja nižja od porabe.

Z letom 2024 taka vrsta obračuna ostaja v veljavi samo za tiste, ki že imajo postavljeno mikro sončno elektrarno oziroma so do 31. 12. 2023 pridobili soglasje za njeno postavitev – a jo morajo postaviti in zagnati še pred koncem leta 2024. Za vse ostale, ki so vlogo oddali letos ali še razmišljajo o postavitvi domače sončne elektrarne, letnega obračuvanja po NET meteringu ni več. V skladu z evropsko direktivo mora biti namreč plačevanje (zaračunavanje) omrežnine nediskriminatorno, ne glede na to, ali je uporabnik vključen v sistem neto meritev oziroma v samooskrbno shemo.

Konec NET meteringa ne pomeni, da se postavitev sončne elekrarne ne splača več. Sploh, če izberete novo samooskrbno rešitev, ki je prijazna tako do okolja, kot do vaše denarnice!

Kako se po novem obračunava energija iz sončnih elektrarn?

Vsi, ki se za postavitev sončne elektrarne odločite po 1. 1. 2024, boste viške, ki jih bo proizvedla vaša sončna elektrarna, še vedno brezplačno oddajali v omrežje, za energijo, ki jo boste prejeli iz distribucijskega omrežja, ko elektrarna ne bo proizvedla dovolj energije za vaše potrebe, pa boste morali plačati. Po novem sistemu obračunavanja samooskrbe sta namreč trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije prosto določena s pogodbo o samooskrbi in v domeni dobavitelja električne energije. Omrežnina se plačuje za vso prevzeto energijo v tekočem obdobju, ne glede na to, koliko je boste iz lastne naprave vrnili nazaj. To pomeni, da bo mogoča le še od 30- do 65-odstotna samooskrba.

Čeprav nova uredba omogoča vstop v sistem samooskrbe vsem končnim odjemalcev in so še vedno na voljo določene (finančne) spodbude za postavitev sončne elektrarne (eko sklad, oprostitev plačila prispevka za povečanje energetske učinkovitosti in oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije), obračun med proizvedeno in prevzeto elektriko iz omrežja ni več finančno tako zelo privlačen. Posledično število novih vlog za postavitev sončnih elektrarn močno upada. Novi pogoji seveda niso enako ugodni kot stari, vendar je pri starih šlo za skrito subvencioniranje v obliki neplačevanja omrežnine, ki ga zakonodaja EU na takšen način ne dovoljuje več.

promocijska fotografija

Se torej postavitev sončne elektrarne ne splača več?

Brez skrbi, sončna energija je še vedno na voljo zastonj in tudi postavitev sončne elektrarne se še vedno splača. Čeprav nova uredba ukinja NET metering, namreč ohranja osnovni koncept individualne in skupnostne samooskrbe, uvaja pa tudi nekaj novosti, ki s premišljenim izborom dobavitelja še vedno omogočajo zelo ugodno samooskrbo z električno energijo. GEN-I, največji ponudnik sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, je denimo že ponudil rešitev za novo dobro samooskrbe.

Nova rešitev za samooskrbo Skupine GEN-I lastnikom sončnih elektrarn po novi obračunski shemi namreč omogoča odkup viškov proizvedene elektrike ki jim zniža višino računa za električno energijo vsak mesec. Če je vrednost prevzete električne energije iz omrežja manjša od vrednosti oddane energije v omrežje, se dobropis prenese v naslednje mesece do njegove izrabe. Nov produkt temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši in pravičnejši obračun električne energije na mesečni ravni. Ta pristop prinaša več kot le finančne prednosti, saj hkrati krepi posameznikov prispevek k trajnostnemu razvoju in nudi priložnost za aktivno upravljanje odjema energije.

Gre za nov poslovni model za samooskrbne odjemalce in odlično rešitev,  ki je trenutno ne ponuja noben drug dobavitelj. GEN-I želi na ta način ohraniti in še dodatno spodbuditi ljudi, da se odločijo za zeleno transformacijo in si tako zagotovijo električno energijo po super ugodni ceni, ki je obenem tudi prijazna do okolja. Ocenjujejo namreč, da lahko z njihovim novim produktom povprečna stranka prihrani do 1.000 evrov letno glede na leto 2023.

S podporo GEN-I lahko lastniki sončnih elektrarn tako postanejo aktivni upravljalci z električno energijo, soustvarjalci energetske prihodnosti, obenem pa neodvisni od volatilnosti oziroma nihanj tržnih cen električne energije.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje