Vas skrbi, kako bo potekalo dedovanje v vaši družini?

Oglas 22. Maj 202309:00
dedovanje
promocijska fotografija

Slej kot prej se vsi srečamo in soočimo s postopkom dedovanja. Žal se pogosto dogaja, da se po obdobju žalovanja dediči še vrsto let srečujejo na sodišču. Zato je dobro vedeti, proces dedovanja sploh poteka, saj si boste tako prihranili marsikatero skrb in siv las.

Oporoka

Ko se začne pogovor o zapuščini pokojnega, se po navadi najprej pojavi vprašanje, ali je ta svoje poslednje želje zapisal v obliki oporoke. Če jih je, se najprej prebere in upošteva ta. Oporoka je listina, s katero zapustnik določi, kako naj se po njegovi smrti razdeli njegovo premoženje. A kdo deduje, če zapustnik ni napisal oporoke? V tem primeru se premoženje zapustnika razdeli v skladu z Zakonom o dedovanju. Ta določa tri dedne rede, ki se nato po vrsti upoštevajo za deljenje premoženja.

Tako kot v marsikateri drugi situaciji boste tudi v zvezi z dedovanjem na boljšem, če se boste prej dobro pozanimali. Za vas so tukaj naši pravni svetovalci iz Pravnika na dlani. Vsako težavo se da rešiti že s klicem na 01 280 8000, vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Nujni delež

Nujni delež lahko uveljavite, če ja zapustnik zapisal oporoko, a vas vanjo ni vključil. V primeru dedovanja po starših se namreč lahko zgodi, da je v oporoki kdo od dedičev neupravičeno prezrt (npr. eden izmed otrok). Takrat lahko prezrti dedič uveljavlja svoj nujni delež, če meni, da je bil z oporoko prikrajšan. To sicer le v primeru, da ste do dedovanja upravičeni na podlagi enega izmed treh dednih redov. Nujni delež, ki ga lahko dobimo je odvisen od tega, kateremu dednemu redu pripadamo – sicer pa so nujni dediči pokojnikovi otroci ali posvojenci (1. red), pokojnikov preživeli zakonec (1. red) in pokojnikovi starši (2. red). V primeru, da so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje, so lahko nujni dediči tudi pokojnikovi dedi in babice ter bratje in sestre.

V primeru, daje zapustnik v oporoki razdedinil nujnega dediča, le ta ne more zahtevati svojega nujnega deleža. Razdedinjenje mora biti izraženo na nedvoumen način, vključevati mora tudi tehten razlog. S tem dedič izgubi dedne pravice.

dedovanje
promocijska fotografija

Dedovanje dolgov in davek na dedovanja

Dedovanje pomeni univerzalno nasledstvo, kar pomeni, da se dedujejo tako pravice kot tudi dolgovi. Zakon o dedovanju določa, da dedič za zapustnikove dolgove odgovarja z vsem svojim premoženjem, je pa dedovanje dolgov omejeno na višino podedovanega premoženja.

Zakon o davku na dediščine in darila ureja, da so dediči prvega reda (potomci in preživeli zakonec) oproščeni plačila davka na dediščino. Za ostale dediče pa se davek odmeri glede na dedni red in vrednost zapuščine, ki so jo prejeli. Če zapuščina ne zajema nepremičnin, vrednost premičnin pa je nižja od 5000 evrov, se davek na dedovanje pri dediščini ne upošteva.

Ne rešujte svoji pravnih težav in dilem sami! Naj vam pomaga Pravnik na dlani – strokovno pravno svetovanje preko telefona na 01 280 8000. Dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Odpoved dedovanju

Na prvo žogo bi pomislili, le kdo bi se odpovedal dedovanju? A ne, če veste, da se tako kot pravice dedujejo tudi dolgovi. V nekaterih primerih se zaradi njih dedič lahko odpove svojemu dednemu deležu, lahko pa je razlog tudi korist sodediča, ali ker je oseba že prejela kaj za čas življenja zapustnika.

Dedna pravica se pridobi šele ob uvedbi dedovanja (tj. po smrti zastopnika), zato izjavo o odpovedi dedovanju lahko podate šele takrat. V izjavi lahko navedemo tudi drugega dediča, za katerega želite, da deduje vaš delež.  S tem odstopate od dednega deleža. Oba podpisana na tej izjavi ni potrebno notarsko overiti, dobro pa premislite, ali se boste dedovanju odpovedali le v svojem imenu ali tudi v imenu svojih potomcev.

Posebna izjema je odpoved neuvedenemu dedovanju, ki se lahko sklene le med zapustnikom in njegovim potomcem in to v času, ko je zapustnik še živ. Izjava mora biti notarsko overjena, odpoved pa obvezuje tudi dejstvo, da potomec naknadno ne mora zahtevati nujnega deleža. Tudi pri tej izjavi bodite dosledni pri navedbi ali se dedovanju odpovedujete le vi ali tudi vaši potomci.

Se vam vse skupaj zdi preveč zapleteno? Imate dodatna vprašanja, ki se nanašajo na vaš osebni primer? Naši pravniki vam bodo svetovali, odgovorili na vsa vprašanja, lahko vam tudi pripravijo izjavo o odpovedi dedovanja. Pokličite 01 280 8000 – Pravnik na dlani.