Preverite, ali boste med prejemniki energetskega vavčerja tudi vi

Slovenija 05. Feb 202215:54 > 16:14 0 komentarjev
položnice
Foto: Denis Sadiković/N1

Predlog zakona o ukrepih v energetski krizi, ki med drugim prinaša energetski vavčer, se lahko med poslansko obravnavo še spremeni. Če ostane tako, kot je zdaj, pa bo vavčer dobilo 710 tisoč upravičencev, država pa ga bo izplačala do 15. aprila. Kdo vse lahko računa, da bo vavčer prejel? Pomembno za prejemnike socialnih pomoči pa je: vavčer se bo všteval v dohodek, na podlagi katerega vam CSD izračuna upravičenost do izredne denarne pomoči.

Odgovarjamo na nekaj najpogostejših vprašanj o ukrepih za pomoč pri naraščajočih stroških energentov oziroma tako imenovanih energetskih vavčerjih, ki jih namerava vlada izplačati 710 tisoč ljudem.

Prelog vlade mora potrditi še državni zbor.

Kdo bo prejel vavčer? 

Med upravičenci so upokojenci, invalidi, prejemniki socialnih pomoči, velike družine. Presečni mesec je december. Teoretično gledano: če ste prvo pokojnino prejeli januarja ali februarja, vam vavčer ne pripada.

Natančnejša opredelitev upravičencev:

  • upokojenci: osebe, ki so opredeljene kot upravičenci do solidarnostnega dodatka iz 67. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1.000  eurov ali manj;
  • invalidi: upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov;
  • socialno ogroženi: prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021, in niso sami ali osebe, ki se poleg njih upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upravičeni do dodatka iz prve ali druge alineje tega odstavka;
  • družine: upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021, ki niso sami ali osebe, ki se poleg njih upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upravičeni do dodatka iz prve, druge ali tretje alineje tega odstavka;
  • velike družine: upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021, ki niso upravičeni do dodatka iz  prve, druge, tretje ali četrte alineje tega odstavka ali če se otroci, za katere so upravičeni do dodatka za veliko družino, upoštevajo kot povezane osebe pri izračunu otroškega dodatka, na podlagi katerega so upravičeni do solidarnostnega dodatka iz četrte alineje tega odstavka;
  • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti, in ki niso sami ali otroci v rejništvu upravičeni do dodatka iz prve, druge, tretje, četrte ali pete alineje tega odstavka.

Ali moram za energetski vavčer oddati kakšno vlogo?

Ne. Ministrstvo za delo bo podatke o upravičencih črpalo iz lastne baze in baze Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Koliko dobim?

Vavčer znaša 150 evrov, za velike družine s štirimi ali več otroki pa 200 evrov.

Kdaj bodo vavčerji izplačani?

Po navedbah v predlogu zakona najkasneje do 15. aprila.

Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Blaž Košorok pa je za RTV Slovenija dejal, da upa, da bi se to lahko zgodilo že februarja oziroma marca.

Ali bo vavčer namenski?

Po navedbah v predlogu zakona gre za enkratni solidarnostni dodatek, ki bo nakazan na vaš račun, kar pomeni, da ga lahko porabite tudi za kaj drugega.

Ali se vavčer šteje v dohodninsko osnovo?

Od dodatka se ne plača dohodnina, prav tako ne prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ali se vavčer šteje v dohodek, na podlagi katerega se dodelijo pravice iz javnih sredstev, denimo otroški dodatek?

Dodatek se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Visoki stroški ogrevanja
Profimedia

Ali lahko dobim dva vavčerja, če sodim v dve skupini upravičencev?

Ne.

Ali upokojenca, ki živita na istem naslovu in izpolnjujeta pogoj, dobita dva vavčerja?

Da.

Kje bom še občutil vladne ukrepe za omilitev cen energentov?

Med februarjem in aprilom bodo gospodinjstva plačevala nižje dajatve na položnici za elektriko (omrežnina, trošarina, prispevek za obnovljive vire), ki naj bi se povprečnemu gospodinjstvu znižala za 30 do 35 odstotkov. Zmanjšali so tudi trošarine na kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje.

podražitve energentov
Aljaž Uršej/N1

Ali je predlog vlade že dokončen?

Ne.

Vavčer je eden od ukrepov, predvidenih v predlogu zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki ga je vlada v ponedeljek poslala v državni zbor, kjer zdaj čaka sprejetje po nujnem postopku.

Čeprav naj bi imela vlada zagotovljene poslanske glasove, se vsebina posameznega ukrepa med obravnavo lahko še spremeni.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!