V Ljubljani v odpadnih vodah največ kokaina, v Velenju amfetamina

Slovenija 18. Maj 202110:37 > 11:33 0 komentarjev
Čistilna naprava (Foto: Bobo)

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je objavil izsledke mednarodne raziskave o uporabi prepovedanih drog za leto 2020. Med šestimi v raziskavo vključenimi mesti v odpadnih vodah Ljubljane zaznavajo največ biomarkerjev kokaina, ekstazija in metamfetamina, največ amfetamina pa v Velenju.

V mednarodno raziskavo o uporabi prepovedanih drog, ki poteka pod okriljem Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti v sodelovanju z mrežo SCORE, je bila že četrtič vključena tudi Slovenija. Najdeni biomarkerji so bili v vseh mestih pod povprečjem, z izjemo MDMA v Ljubljani.

Analizo odpadnih vod s čistilne naprave Ljubljana so začeli leta 2017, leto pozneje pa so vključili še čistilno napravo Domžale-Kamnik in Maribor. Od leta 2019 so vključeni še Koper, Novo mesto in Velenje. Raziskavo pri nas koordinira Inštitut Jožef Stefan, in sicer Odsek za znanosti o okolju.

Najvišje vsebnosti biomarkerja kokaina (benzoilekgonina), biomarkerja ekstazija (MDMA) in metamfetamina na 1000 prebivalcev so določili v Ljubljani, amfetamina pa v Velenju.

Podatki o masnih pretokih biomarkerjev kažejo, da sta med preučevanimi drogami najbolj razširjena kokain in THC, ta pa prednjači po številu odmerkov. Za napoved časovnih trendov je po priporočilih SCORE potrebnih vsaj pet let zaporednih meritev.

Epidemiologija odpadnih vod (WBE) je pristop, s katerim raziskovalci ocenjujejo uporabo drog v populaciji. Temelji na kemijski analizi odpadne vode na vsebnost t. i. biomarkerjev, ki so izločeni produkti presnove posameznih drog.

S pomočjo WBE je mogoče pridobiti tudi informacije o zdravju in prehranjevalnih navadah ljudi, v zadnjem obdobju pa se je pristop izkazal za koristnega tudi pri spremljanju pandemije koronavirusne bolezni.

Gre za neinvazivno metodo, saj se podatki o uporabi prepovedanih drog običajno pridobivajo na podlagi epidemioloških raziskav, podatkov o zasegu mamil, zastrupitvah ter bolnišničnih obravnavah. Prvi so jo uporabili italijanski raziskovalci leta 2005 za oceno uporabe kokaina.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!