Sloveniji iz Bruslja opomin zaradi odpadkov

Slovenija 09. Jun 202116:47 > 17:02 0 komentarjev
odpadki
Srdjan Zivulovic /BOBO

Slovenija in še 16 članic unije je dobilo danes iz Bruslja drugi opomin zaradi kršenja evropske zakonodaje. Po izdaji prvega ali uradnega opomina ima država na voljo dva meseca za ustrezen odgovor. Komisija lahko drugače odloči, da izda drugi opomin ali obrazloženo mnenje.

Evropska komisija je danes Slovenijo že drugič opozorila, da evropske zakonodaje o odpadkih še vedno ni ustrezno prenesla v svoj pravni red. Prvi opomin pa je Slovenija dobila zaradi neizpolnjevanja obveznosti glede evropske zakonodaje o pticah, invazivnih tujerodnih vrstah in obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, ki vključujejo nevarne snovi.

Slovenija in še 16 članic unije je dobilo danes iz Bruslja drugi opomin v okviru postopka zaradi kršenja evropske zakonodaje, imenovan obrazloženo mnenje, s katerim jih komisija poziva, naj v nacionalno zakonodajo v celoti prenesejo nova pravila EU o ravnanju z odpadki, ki so bistvena za doseganje evropskih okoljskih ciljev.

Okrepitev recikliranih odpadkov

Direktiva o odpadkih določa minimalne operativne zahteve za sisteme razširjene odgovornosti proizvajalca in krepi pravila o preprečevanju odpadkov. Določa tudi nove cilje glede recikliranja komunalnih odpadkov.

Do leta 2025 bo treba recikliranje komunalnih odpadkov okrepiti na najmanj 55 odstotkov mase, do leta 2030 na 60 odstotkov, do leta 2035 pa na 65 odstotkov.

Poleg tega je dobila Slovenija iz Bruslja še tri okoljske opomine. V teh treh primerih gre za prvi opomin v okviru postopka zaradi kršenja evropske zakonodaje.

odpadki
Žiga Živulović jr./BOBO

Varstvena območja za sredozemskega vranjka

Evropska komisija Slovenijo poziva k pravilni uporabi direktive o pticah, ki od članic zahteva, da razvrstijo posebna območja varstva za zaščito prosto živečih ptic, kar je bistveno za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Slovenski organi še vedno niso razvrstili vseh potrebnih posebnih območij varstva za sredozemskega vranjka, ki je ena od morskih ptic, zaščitenih v skladu z direktivo, in zato ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz direktive o pticah, so pojasnili v Bruslju.

Slovenija je tudi med 18 državami, ki jih je komisija pozvala, naj zavarujejo okolje pred invazivnimi tujerodnimi vrstami. Konkretno jih poziva, naj izvajajo določbe uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Omenjenih 18 članic ni pripravilo in izvajalo oziroma komisiji posredovalo akcijskega načrta ali sklopa akcijskih načrtov za obravnavanje najpomembnejših poti nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo EU.

Dva meseca za ustrezen odgovor

Prav tako je komisija Slovenijo, Češko in Poljsko pozvala, naj svoje nacionalne zakonodaje uskladijo z evropsko direktivo o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Direktiva se uporablja za več kot 12.000 industrijskih obratov po vsej EU in določa pravila za preprečevanje večjih industrijskih nesreč ter zmanjšanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje. Pokriva sektorje, kot so kemijska in petrokemijska industrija ter veleprodaja in skladiščenje goriva.

Omenjene odločitve so del rednega svežnja odločitev o kršenju evropskega prava, s katerimi Evropska komisija kot varuhinja evropske zakonodaje začenja, nadaljuje ali ustavi postopke proti članicam, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU.

Po izdaji prvega ali uradnega opomina ima država na voljo dva meseca za ustrezen odgovor, sicer lahko komisija odloči, da izda drugi opomin ali obrazloženo mnenje. Če se država v dveh mesecih še vedno ne odzove ustrezno, lahko komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!