Sodišče zavrnilo poslanca Horvatha, plačati mora tisoč evrov kazni

Slovenija 22. Feb 202212:33 > 12:34 1 komentar
Ferenc Horvath
Žiga Živulović jr./BOBO

Višje in okrajno sodišče sta zavrnili pritožbo poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha zoper prekrškovno odločbo, ki mu jo je zaradi nezdružljivosti funkcij izdala Komisija za preprečevanje korupcije. Komisija je danes s sodbo seznanila državni zbor, poslanec pa mora plačati globo v višini tisoč evrov. 

Julija 2019 je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) poslancu madžarske narodne skupnosti Ferencu Horvathu izdala odločbo o prekršku. Poslanec namreč kljub opozorilu KPK ni odpravil nezdružljivosti funkcije, v kateri se je znašel zaradi hkratnega opravljanja funkcije poslanca in funkcije zakonitega zastopnika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS). KPK je zato poslancu izrekla globo v višini tisoč evrov.

Poslanec je zoper prekrškovno odločbo KPK vložil zahtevo za sodno varstvo. Okrajno sodišče v Ljutomeru je to novembra 2021 zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo odločbo o prekršku, ki jo je izdala KPK kot prekrškovni organ. Zoper sodbo je poslanec vložil pritožbo. O njej je višje sodišče v Mariboru odločilo januarja 2022, in sicer je pritožbo zavrnilo ter tako potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča.

KPK je danes o odločitvi obvestila tudi državni zbor

Kot so zapisali na KPK, sta tako okrajno kot višje sodišče zavrnili očitke iz pritožbe, da za poslanca glede vprašanj nezdružljivosti funkcij ne veljajo določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pač pa določbe zakona o poslancih. Kot je v sodbi zapisalo višje sodišče, osebe javnega prava, torej tudi PMSNS, v kateri storilec prekrška ni prenehal z opravljanjem zastopanja v 30 dneh po potrditvi mandata poslanca, sodijo v javni sektor, za katerega velja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

“Ta pa se pri nezdružljivosti funkcij uporablja subsidiarno, torej ko drug zakon tega področja ne ureja drugače. Zakon o poslancih nezdružljivosti poslanske funkcije z zastopanjem v pravni osebi javnega prava ne ureja, zato se v teh primerih uporabljajo določbe zakona o integriteti. Gre za pomembno sodbo s področja nezdružljivosti funkcij, zato je Komisija z njo danes seznanila tudi državni zbor,” so sporočili iz KPK.

Dodali so, da je višje sodišče tudi zavrnilo navedbe pritožnika, da gre v primeru PMSNS za posebno obliko politične stranke, in pritrdilo utemeljitvi Komisije, da gre za pravno osebo javnega prava. Prav tako je potrdilo ustreznost izrečene sankcije.

KPK ugotovila še eno podobno kršitev, sodišče o tožbi še odloča

Kot so zapisali, je KPK v zvezi s poslancem Horváthom lani ugotovila podobno kršitev nezdružljivosti funkcij, in sicer hkratno opravljanje poslanske funkcije in funkcije člana sveta osebe javnega prava Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava. Tudi v tem primeru je poslanec tako zoper ugotovitve KPK o nezdružljivosti funkcij kot zoper prekrškovno odločbo vložil tožbo oziroma zahtevo za sodno varstvo, o čemer sodišče še odloča. Več informacij o teh postopkih do zaključka na sodiščih KPK ne more podati.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje