Vlada pripravila zakon, ki bo spremenil nove EMŠO

Slovenija 18. Jan 202421:24 1 komentar
BIometrična osebna izkaznica
Foto: Denis Sadiković/N1

Ker znotraj šifre registra 50 ni več mogoče zagotoviti prostih EMŠO, je vlada v državni zbor poslala predlog spremembe zakona o centralnem registru prebivalstva. Ta omogoča, da se nove EMŠO lahko zagotavlja tudi v šifrah od 51 do 59.

Vlada je določila besedilo predloga spremembe zakona o centralnem registru prebivalstva, s katerim se v osebni identifikacijski številki EMŠO omogoča tudi uporaba šifer registra od 51 do 59. Trenutno je v Sloveniji namreč v uporabi le register s šifro 50, čeprav je imela Slovenija po nekdanji zvezni zakonodaji na voljo šifre od 50 do 59.

Vlada predlog spremembe zakona pošilja v obravnavo DZ po skrajšanem postopku. Kot so pojasnili v gradivu po seji vlade, gre za manj zahtevno spremembo zakona zaradi problematike porabe enotne matične številke občana. Znotraj šifre registra 50 namreč ni mogoče več zagotoviti prostih enoličnih EMŠO, zato se s spremembo zakona v uporabo uvaja šifre od 51 do 59, so navedli. Ob tem so pojasnili, da je imela Slovenija že po nekdanji zvezni zakonodaji na voljo šifre od 50 do 59.

Kot so navedli, je cilj zakonske rešitve nemoteno delovanje države, saj vsi veliki registri in sistemi temeljijo na EMŠO kot povezovalnem znaku oziroma ta podatek vsebujejo registri in evidence na številnih področjih. Gre za tehnično rešitev, ki ne posega v trenutni koncept enoličnega identifikatorja posameznika. Posameznikom bo omogočila, da bodo lahko nemoteno obravnavani z vidika pravic in obveznosti iz različnih področij, s predlogom spremembe zakona pa se bo v Sloveniji tudi v bodoče zagotavljala konsistentnost uporabe številke EMŠO, so pojasnili.

EMŠO je identifikacija za enoznačno opredelitev posameznika in predstavlja temeljni, z matematično metodo izračunani numerični standard. Namenjena je vodenju in vzdrževanju zbirk podatkov o prebivalstvu, povezovanju podatkov v teh zbirkah ter racionalizaciji dela državnih organov in drugih uporabnikov.

Upravljavec centralnega registra prebivalstva določi EMŠO enotno po datumu rojstva in spolu, in sicer za državljane in tujce, rojene v Sloveniji, že takoj ob rojstvu, za ostale osebe pa na podlagi podatkov iz osebnega dokumenta. EMŠO se namreč določa tudi tujcem, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje, in tujcem, ki nimajo dovoljenja, imajo pa določene pravice ali obveznosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, davkov, iz humanitarnih razlogov ali na drugem področju.

EMŠO, ki je bil uveden leta 1976, je trinajstmestno število, kjer prvih sedem mest opredeljuje datum rojstva, osmo in deveto mesto opredeljuje register (šifra 50), 10., 11. in 12. številka pa so zaporedne številke oziroma kombinacije spola in zaporedne številke za osebe, rojene istega dne (000-499 za moške in 500-999 za ženske).

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje