Zavod za gozdove proti povečevanju zasebnega lovišča na račun javnega

Slovenija 22. Feb 202218:35 > 09. Maj 2022 14:52 1 komentar
gams, lovišče, lov
Srdjan Živulović/BOBO

Koalicija želi, da se delu lovišča na Tolminskem odvzame status lovišča s posebnim namenom in da se ta del lovišča dodeli lovski družini Ljubinj. Zavod za gozdove opozarja, da je ta poteza neupravičena.

Koalicija predlaga razdelitev lovišča s posebnim namenom Prodi-Razor. En del bi ohranil status lovišča s posebnim namenom (LPN), saj bi se priključil LPN Triglav Bled. Del sedanjega LPN Prodi-Razor pa bi se priključil lovišču Ljubinj.

Na spodnji grafiki zavoda za gozdove so prikazana lovišča s posebnim namenom, ki so določena v zakonu o divjadi in lovstvu. LPN Prodi-Razor je najmanjši med njimi. Nad njim je veliko večji LPN Triglav Bled, ki pa je na grafiki samo narisan, ne pa tudi poimenovan. Z LPN Triglav Bled ne upravlja zavod za gozdove, ampak Triglavski narodni park.

lovišča s posebnim namenom LPN
Zavod za gozdove

Prvi poskus vlade morda neustaven

Predlog te razdelitve LPN Prodi-Razor bo jutri na mizi parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Članice in člani odbora bodo obravnavali vladni predlog sprememb zakona o divjadi in lovstvu. V prvotnem predlogu novele je vlada želela iz zakona izvzeti poimensko navedbo lovišč s posebnim namenom. Vlada za ustanavljanje in ukinjanje lovišč posebnega namena potem ne bi potrebovala potrditve v državnem zboru.

Zakonodajno pravna služba državnega zbora (ZPS DZ) je opozorila, da bi bilo to lahko protiustavno. Ustavna namreč zahteva, da se skrb za naravo ureja z zakoni, ki jih sprejema državni zbor, in ne s podzakonskimi akti, ki jih sprejema vlada, je pojasnila ZPS DZ.

Zato se je ministrstvo za kmetijstvo konec prejšnjega tedna temu predlogu odpovedalo. Pripravilo je drugačno spremembo, ki so jo v nedeljo v postopek vložile koalicijske poslanske skupine. Tudi ta sprememba pa je po mnenju nekaterih sporna. Zavod za gozdove na primer meni, da je neupravičena.

LPN Prodi-Razor bi razdelili

Po sedanjem koalicijskem predlogu bi torej poimenska navedba lovišč s posebnim namenom ostala v zakonu, bilo pa bi jih manj. Med drugim bi vlada ukinila LPN Prodi-Razor, lovišče s posebnim namenom na Tolminskem. Glavne vrste divjadi na tem lovišču so gams, muflon, srnjad in divji prašič.

Koalicija bi LPN Prodi-Razor razdelila. En del tega lovišča leži na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) in ta del bi vlada zagotovo priključila sosednjemu LPN Triglav Bled. Ta del sedanjega LPN Prodi-Razor bi torej obdržal status lovišča s posebnim namenom. Zamenjal pa bi se njegov uradni upravitelj. Z LPN Prodi-Razor upravlja zavod za gozdove, z LPN Triglav Bled pa Triglavski narodni park (TNP).  LPN Triglav Bled bi ob tem od LPN Prodi Razor prevzel edinega zaposlenega, revirnega lovca.

Del območja LPN Prodi-Razor, ki se ne bi priključil LPN Triglav Bled, pa bi se po koalicijskem predlogu priključil lovišču Ljubinj, ki prav tako meji na LPN Prodi Razor. Lovišče Ljubinj nima statusa lovišča posebnega namena. Upravlja lovska družina Ljubinj.

750 hektarov k lovski družini Ljubinj

LPN Prodi-Razor obsega dobrih 2.500 hektarjev in je najmanjše od slovenskih lovišč s posebnim namenom Kolikšen del ozemlja se bo priključil LPN Triglav Bled in kolikšen del lovišču Ljubinj, v koalicijskem predlogu ni natančno navedeno. Piše samo, se LPN Triglav Bled pridruži tisti del LPN Prodi-Razor, ki leži na območju Triglavskega narodnega parka, in tisti del, kjer je premoženje v lasti države.

Najverjetneje bi lovišče Ljubinj pridobilo 750 hektarov na območju planine Razor. Takšna je bila namreč pobuda lovske družine Ljubinj, ki upravlja lovišče Ljubinj. Prav na podlagi te pobude je po naših informacijah koalicija pripravila razdelitev LPN Prodi-Razor.

Predsednik lovske družine Ljubinj Damir Constatini na naša vprašanja ni želel odgovarjati. »Vse smo povedali v tistem, kar smo dali na ministrstvo za kmetijstvo,« je dejal.

Z ministrstva so nam danes sporočili, da nam bodo odgovore poslali v naslednjih dneh.

Krivec: Meja med loviščema je birokratska

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec pa je povedal, da je razlog za spremembo v birokratsko določeni meji med LPN Prodi-Razor in loviščem Ljubinj. »Lovska stroka na to že dolgo opozarja,« pravi Krivec, »tudi ministrstvo meni, da je z vidika prehajanja divjadi bolje, če se manjši del LPN Prodi-Razor priključi lovišču Ljubinj.«

Na Lovski zvezi Slovenije se strinjajo, da je meja, ki jo omenja Krivec, nenaravna. »Meja se razteza čez polovico hriba,« pravijo na lovski zvezi, »Upravljanje je lažje, če je lovišče omejeno z naravno mejo. Vsekakor velja, da divjad ne pozna meja in se prosto giblje.«

Kljub temu se do predlagane spremembe na lovski zvezi niso želeli opredeliti. Pojasnili so, da podpirajo tiste rešitve, ki prispevajo k stabilnemu in trajnostnemu upravljanju. Omejitev lovišča z naravno mejo je takšna rešitev, vendar je za lovišče dobro tudi, če ga upravlja proračunsko financirani javni zavod, pojasnjujejo na lovski zvezi.

Muflon
Srdjan Živulović/BOBO

Zavod za gozdove je proti

Če bo predlog spremembe zakona sprejet, bo moral zavod za gozdove v šestih mesecih pripraviti strokovne podlage za razdelitev LPN Prodi-Razor. Vendar na zavodu razdelitvi nasprotujejo.

»Strokovni kriteriji, ki izhajajo iz populacijsko ekoloških pogojev za prostoživeče živali, vključno z divjadjo, se do ustanovitve LPN Prodi-Razor niso spremenili,« pojasnjujejo na zavodu, »Zato sprememba meja obstoječega LPN na podlagi teh kriterijev ni upravičena.«

Lovišča s posebnim namenom je država ustanovila na podlagi zakona o divjadi in lovstvu iz leta 2004. Šlo je za spremembo oziroma preimenovanje nekdanjih gojitvenih lovišč. Celotno območje LPN Prodi-Razor je bilo nekoč del Triglavskega gojitvenega lovišča in noben njegov del nikoli ni bil del lovišča Ljubinj, pravijo na zavodu za gozdove. Poleg tega Lovska družina Ljubinj dodatnega zemljišča ne potrebuje, saj njihovo lovišče že zdaj presega 5000 hektarov, poudarjajo na zavodu.

Zavod želi, da LPN Prodi-Razor ostane cel

V zavodu priznavajo, da je LPN Prodi-Razor relativno majhno lovišče, vendar to po njihovem ne pomeni, da ga je treba razdeliti. Raje bi videli, da bi se celotno lovišče priključilo LPN Triglav-Bled. V tem bi ga še vedno upravljal javni zavod, namreč Triglavski narodni park. Zavod za gozdove in TNP sta po zakonu edina, ki lahko upravljata lovišča s posebnim namenom.

Status lovišča s posebnim namenom narekuje, da se z naravo gospodari skrbnejše in da se mora na območju izvajati izobraževalno ter raziskovalno dejavnost. Uredba o ustanovitvi teh lovišč med njihovimi posebnimi nalogami na prvem mestu navaja ohranjanje celovitosti in pestrosti lovišč ter biotske raznovrstnosti v njih.

Zagata koalicije

Vlada lahko po zakonu spreminja meje lovišč s posebnim namenom na več načinov. Eden od njih je tudi, da del območja LPN priključi k »navadnemu« lovišču. Kljub temu pa vlada ne bi mogla sama opraviti predlagane razdelitve LPN Prodi-Razor. Zakon namreč določa, da mora imeti lovišče najmanj 2000 hektarov. LPN Prodi-Razor pa bi, če bi mu odvzeli 750 hektarov, imel manj kot 1800 hektarov. Zapletu se torej želi koalicija izogniti tako, da LPN Prodi-Razor ukine. To pa ni mogoče, če se ne spremeni člen zakona, ki našteva, katera lovišča s posebnim namenom so v Sloveniji. Koalicijskemu poskusu, da se ta član spremeni, pa bo po naših informacijah v državnem zboru odločno nasprotovala vsaj Levica.