Energetski prehod ostaja ključni trend tudi v letu 2024

Oglas 29. Dec 202311:48
Arthur Vašarević, generalni direktor Schneider Electric za Slovenijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, promocijska fotografija

Učinkovito upravljanje porabe energije ostaja tudi letos izjemno pomembna tema za različne poslovne sektorje in panoge, ne glede na to, ali so njihovi glavni kriteriji za odločanje odpornost na tržne motnje, prihranki ali razogljičenje poslovanja. Rešitve, ki bodo digitalizirale in avtomatizirale poslovanje ter izboljšale energetsko učinkovitost na trgu, obstajajo, priložnosti in pričakovane trende v prihajajočem letu pa je predstavil Arthur Vašarević, generalni direktor podjetja Schneider Electric za Slovenijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino.

Leto, ki se izteka, je zaznamovala izjemno velika uporaba umetne inteligence v vsakdanjem življenju. Ali to velja tudi za sektor, v katerem posluje Schneider Electric?

Podatki pravijo, da je generativna umetna inteligenca (UI) v samo dveh mesecih dosegla 100 milijonov uporabnikov, medtem, ko je svetovni splet za to potreboval sedem let. Ob tem ocene podjetja Schneider Electric kažejo, da umetna inteligenca danes porabi 4,3 gigavatov električne energije, v samo petih letih pa bo ta poraba dosegla skoraj 20 gigavatov. Torej je tema energetske učinkovitosti izjemno pomembna tudi za to industrijo.

Seveda ima umetna inteligenca velik vpliv na naše poslovanje. Ne glede, ali gre za to, kako Schneider Electric izkorišča umetno inteligenco pri razvoju svojih rešitev ali kako naše rešitve uporabljajo umetno inteligenco za doseganje večjih koristi pri poslovanju naših strank. V raziskave in razvoj letno vložimo približno pet odstotkov prihodkov, del tega pa je namenjen tudi umetni inteligenci. Imamo tudi interni »hub« za umetno inteligenco katerega cilj je razvoj aplikacij umetne inteligence na področjih elektrifikacije, avtomatizacije in dekarbonizacije, kot so aplikacije za upravljanje mikro omrežij in pametnih polnilnih postaj za električna vozila ter optimizacijo sistemov HVAC v stavbah.

Tema, o kateri nenehno govorimo, je e-mobilnost, a ta trend nikakor ne doživi velikega pospeška. Kakšne so ovire pri tem?

Prepričan sem, da bomo zelo kmalu sledili uporabi tega trenda na cestah. Cestni promet je odgovoren za približno 24 odstotkov emisij ogljika, zato si moramo čim bolj prizadevati za zmanjšanje tega odstotka. V e-mobilnosti so e-polnilnice izjemno pomembne. Predvideva se namreč, da bo do leta 2030 v stavbah po vsem svetu 55 milijonov novih polnilnih postaj, ki bodo porabile 525 TWh električne energije na leto. To je približna letna poraba električne energije v celotni Nemčiji.

S tem tudi stavbe postajajo ključna tema, saj zasebni in poslovni objekti zdaj prevzemajo vlogo bencinskih črpalk ob cestah. Zato morajo lastniki stavb resno razmisliti o energetski učinkovitosti, da bi izpolnili pričakovanja uporabnikov in pravilno upravljali porabo.

promocijska fotografija

Na voljo so tehnologije za zmanjšanje emisij ogljika za 70 odstotkov.

Stavbe v Evropi so že same po sebi energetsko neučinkovite, zdaj pa se jim odpira še tema e-polnilnic. Ali lahko naše stavbe prenesejo ta pritisk?

Prav imate, pričakovanja so velika. Ocene pravijo, da bo okoli 80 odstotkov današnjih stavb v uporabi vse do leta 2050. Možnosti za energetsko prenovo stavb s poglobljenim vključevanjem obnovljivih virov energije obstajajo po vsej Evropski Uniji. Kombinacija interneta stvari (IoT) in digitalnih rešitev nam je s prispevkom k boljši energetski učinkovitosti in trajnosti prinesla pomemben korak naprej. Sistemi za spremljanje in upravljanje energetskih virov omogočajo enostavno identifikacijo največjih porabnikov energije (običajno 40 % izgube pade na HVAC – ogrevanje, hlajenje, prezračevanje). Zbiranje podatkov iz sistema in analiza porabe omogočata boljše upravljanje in na koncu tudi zadovoljne uporabnike.

Prednosti izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah niso samo prihranki energije in zmanjšanje emisij ogljika, ampak tudi znižanje računov za elektriko in izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Ljudje v povprečju preživimo skoraj 90 odstotkov svojega časa v zaprtih prostorih, zato lahko kakovost teh razmer resno vpliva na njihovo zdravje.

Kaj to konkretno pomeni – kako naj se stavbe digitalno preobrazijo, ko gre za upravljanje z energijo?

Koraki so zelo jasni in veljajo za kateri koli sektor ali industrijo, ko gre za doseganje ciljev energetske učinkovitosti. Prvi korak je merjenje. Naši strokovnjaki in partnerji so na voljo organizacijam, ki želijo izdelati tovrstne ocene stanja. Nato se bodo skupaj odločili o nadaljnjih korakih in o tem, ali bodo šli v manjše, srednje ali večje spremembe, kakšna so potrebna vlaganja in seveda kakšna je pričakovana donosnost naložbe.

Organizacije bi morale razmišljati tudi o smernicah ESG. Njihovi zaposleni, ozaveščeni uporabniki, investitorji in širša družba spremljajo korake, ki jih delajo, da bi skupaj dosegli bolj trajnostno prihodnost, tematika digitalizacije, avtomatizacije in doseganja energetske učinkovitosti pa so zagotovo eden od izjemno pomembnih segmentov na tej poti.

Energetska kriza je žal ostala trend tudi letos. Bo ostala trend tudi v letu 2024 oziroma kateri so po vašem mnenju ključni trendi, ki bodo zaznamovali prihajajoče leto?

V podjetju Schneider Electric smo opredelili pet družbeno-ekonomskih mega trendov, ki so povezani z našim poslovanjem in nadaljnjo rastjo, pa tudi z razvojem in odpornostjo posamezne države, pa tudi celotnega sveta. Energetski prehod je zagotovo eden izmed njih. Pri tem je izjemno pomembno izpostaviti ocene, da bo delež električne energije v skupnem kolaču do leta 2050 s sedanjih nekaj več kot 20 odstotkov narasel na 50 odstotkov, pri čemer je treba vire električne energije pospešeno preusmerjati v obnovljive vire energije.

Prav tako moramo vztrajati v boju proti podnebnim spremembam. Ne smemo namreč pozabiti, da že imamo na voljo tehnologije, ki lahko zmanjšajo izpuste ogljika za kar 70 odstotkov. Poleg teh dveh trendov pričakujemo pozitiven vpliv nadaljnje digitalizacije in razvoja umetne inteligence, krepitev investicij ter novo ravnotežje v svetu z vrnitvijo proizvodnje v matične države. Za nas kot podjetje je ključnega pomena, da ti mega trendi podpirajo našo strateško vizijo ustvarjanja novih priložnosti za uporabnike v štirih ciljnih sektorjih – podatkovni centri in omrežja, gradbeništvo, industrija in infrastruktura.

promocijska fotografija

Prenova obstoječih stavb naj temelji na digitalnih rešitvah za večjo energetsko učinkovitost.

Kakšne so natančne številke in rast, ki jih omenjate, in so povezani s podjetjem Schneider Electric v svetu in pri nas?

Rad bi poudaril, da je Schneider Electric eno največjih svetovnih tehnoloških podjetij z industrijsko programsko opremo. Kotiramo na borzi s 34 milijardami evrov prihodkov, smo na lestvici podjetij Fortune 500. Letos zasedamo prvo mesto na Gartnerjevi lestvici “Supply Chain”, zanimivo pa je, da je naša programska oprema oziroma naprava v vsaki četrti stavbi na svetu.

Najbolj smo ponosni na naših več kot 150.000 zaposlenih po vsem svetu, od tega nas je nekaj več kot sto v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, ter edinstven eko sistem z modelom dolgoročnega partnerstva, ki ga, med ostalim, tvori globalna distribucijska mreža s 6.000 distributerji in njihovimi več kot 120.000 prodajnimi mesti.

Skupaj smo na voljo uporabnikom, zato tudi v naši regiji nenehno rastemo v poslovnih rezultatih. Na primer, letos je bila v vseh trgovinah Decathlon na Hrvaškem nameščena oprema podjetja Schneider Electric za spremljanje porabe energije za doseganje večje učinkovitosti in izpolnjevanje ciljev ESG te globalne verige športne opreme.