V javni obravnavi spremembe zakona o spodbujanju investicij

Vetrne elektrarne
Srdjan Živulović/Bobo

Gospodarsko ministrstvo je v javno obravnavo dalo predlog novele zakona o spodbujanju investicij, katerega spremembe gredo v smeri večjega poudarka na spodbujanju kapitalsko intenzivnih investicij za zeleni prehod. Omogoča tudi črpanje investicijskih spodbud iz evropskega sklada za obnovo in odpornost.

Predlog novele zakona o spodbujanju investicij predstavlja enega prvih in ključnih ukrepov nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, piše v predlogu, ki ga je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pred nekaj dnevi objavilo na spletni strani e-demokracija. Predvideno število projektov, ki bodo podprti z nepovratnimi sredstvi, je 59.

Z investicijskimi spodbudami na podlagi predloga novele in spremenjene uredbe, ki bo sledila noveli in bo podrobneje določila način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud, se želi s finančno pomočjo države spodbuditi kapitalsko intenzivne, visoko produktivne in zelene investicije podjetij ter s tem dolgoročno krepiti produktivnost slovenskega gospodarstva, so pojasnili na ministrstvu.

“Pri tem se želi doseči premik od spodbujanja delovno intenzivnih investicij do spodbujanja kapitalsko intenzivnih investicij, katerih cilj je povečevanje zelene in digitalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva,” so poudarili.

Višja dodana vrednost na zaposlenega

V prihodnjem obdobju bodo v skladu z načrtom za okrevanje in odpornost državne investicijske spodbude podjetjem preusmerjene predvsem v pomoč izvedbi kapitalsko intenzivnih naložb podjetij, ki bodo v določenem času po izvedbi investicije sposobna ustvariti višjo dodano vrednost na zaposlenega prek večjega iznosa, odgovornega ravnanja z viri, tudi ob upoštevanju načel ponovne uporabe.

S tem bo na regulatorni in strateško-programski ravni izveden strukturni premik od dosedanjega osredotočenja države iz ustvarjanja novih delovnih mest predvsem k podpori visoko produktivnih, dolgoročno vzdržnih, konkurenčnih, trajnostnih in digitaliziranih poslovnih modelov, so poudarili.

Predlog odpravlja pogoj ustvarjanja novih delovnih mest

Po predlogu se odpravlja pogoj ustvarjanja novih delovnih mest za dodelitev spodbude za investicije, katerih vrednosti se gibljejo med enim in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti oziroma med 500.000 in tremi milijoni evrov v storitveni dejavnosti oziroma med 500.000 in dvema milijonoma evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Prilagoditev temu pristopu velja tudi za investicije bistvenega pomena in za strateške investicije.

Spremenjena bodo tudi merila za ocenjevanje investicij, in sicer bodo v največji možni meri zasledovala okoljsko trajnostne cilje. Ministrstvo je predlog novele na e-demokraciji objavilo v ponedeljek, predloge na novelo pa bo zbiralo do 18. oktobra.

Komentarji (0)

Prikaži vse komentarje