Kultni slovenski filmi se iz Beograda vračajo domov

Kultura 26. Nov 202112:07 1 komentar
Kekec
YouTube/posnetek zaslona

Trinajst slovenskih celovečernih filmov, med drugim Na svoji zemlji, Kekec in Naš avto, se bo vrnilo v Slovenijo. Od leta 1968 so bili v hrambi Jugoslovanske kinoteke v Beogradu, vlada pa je danes na seji odločila, da soglaša s podpisom pogodbe o prevzemu.

Trinajst slovenskih celovečernih filmov (negativ slike in tona) je bilo na podlagi dogovora o depozitu 15. februarja 1968 s strani producenta TRIGLAV FILM predanih v hrambo v Jugoslovansko kinoteko v Beogradu. V Sloveniji namreč takrat nismo zagotavljali primernega depoja za hrambo filmov na izjemno gorljivem nitratnem filmskem traku.

Gre za pomembne filme, ki vsi sodijo v slovensko filmsko klasiko: Na svoji zemlji, Trst, Kekec, Jara gospoda, Svet na kajžarju, Dobri stari pianino, Dobro morje, Akcija, Veselica, Ti loviš, Naš avto, Tri četrtine sonca, Balada o trobenti in oblaku, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Republiški komite za kulturo je od leta 1968 pa vse do leta 1990 sklepal pogodbe o hrambi navedenih filmov z Jugoslovansko kinoteko in ji za hrambo plačeval dogovorjeni znesek nadomestila. Z osamosvojitvijo Slovenije je ta zadeva ostala nerešena. Plačila za hrambo so se prekinila.

Z Jugoslovansko kinoteko se je Arhiv Republike Slovenije že pred leti začel pogovarjati o izročitvi filmov. Nasprotna stran je to pogojevala s plačilom nadomestila hrambe od leta 1991 naprej. V Arhivu Republike Slovenije so na podlagi zneska iz zadnje pogodbe leta 1989 pripravili izračun nadomestila za hrambo od leta 1991 do 2021 s pripadajočimi obrestmi ter ga uskladili z Jugoslovansko kinoteko. Zato so pripravili predlog pogodbe, s katerim se je vlada seznanila in k njej dala soglasje. Vrednost nadomestila za hrambo filmov med letoma 1991 in 2021 znaša okoli 44 tisoč evrov.

Kot pravijo na ministrstvu za kulturo, gre za izjemno pomemben in neprecenljiv del slovenske kulturne in filmske dediščine, ki se bo z izvršitvijo predlagane pogodbe končno vrnila v Slovenijo. V Arhivu Republike Slovenije – Filmskem arhivu bodo takoj pričeli s postopki digitalizacije pridobljenih filmov ter jih tako še dodatno zaščitili.