Ministri prikimali finančnemu načrtu ZZZS za leto 2024

Slovenija 22. Feb 202421:39 1 komentar
ZZZS
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Foto: Borut Živulovič/BOBO)

Vlada je dala soglasje k finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2024. Prihodki so načrtovani v višini 5,34 milijarde evrov, prav toliko naj bi znašali tudi odhodki. Tako prihodki kot odhodki bodo večji od lanskih predvsem zaradi prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS.

Kot so pojasnili v sporočilu po seji vlade, je finančni načrt pripravljen na podlagi jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj, ocenjene realizacije poslovanja ZZZS v lanskem letu in odloka o najvišjem dovoljenem obsegu izdatkov, ki za letošnje leto znašajo 5,35 milijarde evrov. Zaradi omejenega obsega izdatkov za leto 2024 in lastnih virov bo ZZZS prenesel plačilo 39 milijonov evrov zapadlih obveznosti iz leta 2024 v leto 2025, s čimer je finančni načrt uravnotežen, odhodki pa so načrtovani v okviru načrtovanih prihodkov.

Skupni odhodki ZZZS so v letu 2024 načrtovani v višini 5,34 milijarde evrov. V primerjavi z ocenjenimi odhodki za leto 2023 so nominalno večji za 21,3 odstotka predvsem zaradi prenosa dopolnilnega zavarovanja na ZZZS in plačila polne vrednosti zdravstvenih storitev (brez tega bi nominalna rast znašala 4,2 odstotka).

Tudi skupni odhodki zavoda v letošnjem letu so načrtovani v višini 5,34 milijarde evrov. V primerjavi z ocenjenimi odhodki za lani so nominalno večji za 21,3 odstotka predvsem zaradi prenosa dopolnilnega zavarovanja na ZZZS in plačila polne vrednosti zdravstvenih storitev (brez tega bi nominalna rast znašala 4,2 odstotka). Odhodki za zdravstvene storitve so načrtovani v znesku 3,52 milijarde evrov, kar predstavlja 65,9 odstotka vseh načrtovanih odhodkov.

Odhodki za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva so načrtovani v višini milijarde evrov (18,9 odstotka vseh odhodkov). Med to vrsto odhodkov največji delež predstavljajo odhodki za zdravila (842,4 milijona evrov). Odhodki za zdravljenje v tujini in odhodki na podlagi mednarodnih sporazumov so načrtovani v višini 99,3 milijona evrov, kar predstavlja 1,9 odstotka vseh odhodkov.

Sredstva za denarne dajatve predstavljajo 12,1 odstotka vseh odhodkov ZZZS. V letu 2024 so načrtovana v višini 644,7 milijona evrov in bodo nominalno za 5,7 odstotka večja od ocenjenih odhodkov za denarne dajatve v letu 2023. Največji del predstavljajo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela, ki so načrtovana v višini 641,8 milijona evrov, so še navedli v sporočilu za javnost.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje