Odpovedi dopusta zaradi protikoronskih omejitev zavarovalnice ne krijejo

dopust
PROFIMEDIA

Zavarovalnice odpovedi potovanja zaradi protikoronskih ukrepov ne krijejo več. Vendar pa potnikom, ki zbolijo na dopustniški destinaciji, krijejo stroške zdravljenja, pogosto pa tudi karantene oz. samoizolacije.

Zavarovalnice odpovedi turističnih potovanj zaradi koronavirusa in omejitev, ki preprečujejo širjenja virusa, ne krijejo. V skladu z obligacijskim zakonikom namreč zavarovalnice ne morejo zavarovati pričakovane škode.

Koronavirus je že tako razširjen, da potnik lahko pričakuje, da zaradi omejitev potovanja morda ne bo mogoče izvesti. Zavarovalnice zato odpovedi potovanja zaradi protikoronskih omejitev od lanskega leta ne krijejo več.

Zavarovanje vedno velja le za dogodke, ki se zgodijo v prihodnosti in so ob sklepanju zavarovanja negotovi. V nasprotnem primeru po naši zakonodaji zavarovalni primer ne nastane.

To pa še ne pomeni, da zavarovalnice nikoli ne krije stroškov zdravljenja koronavirusa na destinaciji.

načrtovanje dopusta
Profimedia

Triglav razširil zavarovalno kritje – tudi zdravim potnikom povrnejo tudi stroške karantene ob rizičnem stiku

Zavarovanje potovanja v tujino, sklenjeno pri Triglavu, krije stroške nujnega zdravljenja v tujini in stroške prevoza zavarovanca v domovino, tudi v primeru, ko zavarovanec v tujini zboli zaradi okužbe s koronavirusom. Vendar pa zavarovalnica ne krije stroškov testiranja, razen, če bi bilo to v sklopu zdravljenja, ko bi zavarovanec dejansko zbolel in potreboval zdravniško oskrbo.

So pa letos z akcijo razširili kritje zavarovanj, sklenjenih za namen turističnih potovanj. Tako od 10. maja do konce leta zavarovanja krijejo tudi stroške prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja, zaradi odrejene karantene v tujini ob rizičnem stiku, tudi ko je zavarovanec zdrav. Če pa ima zavarovanec sklenjeno družinsko zavarovanje, pa zavarovalnica krije tudi stroške družinskim članom. Pri tem pa zavarovalnica krije podaljšano bivanje do dveh tednov. To kritje je sicer že vključeno v paket C, Triglav pa ga je tokrat brezplačno dodal v paketa A in B.

Vzajemna krije sedem nočitev v karanteni

Podobno ima zavarovanje v primeru koronavirus urejena tudi Vzajemna. V primeru okužbe zavarovancu krijejo stroške zdravstvene oskrbe, kot so pregled pri zdravniku, zdravila in hospitalizacija. Pokrijejo tudi strošek testa na okužbo s covidom-19, ki ga naroči zdravnik; preventivni testi pa niso kriti.

Prav tako pa Vzajemna krije stroške karantene oziroma samoizolacije. To krijejo do negativnega izvida oziroma največ sedem nočitev. Za nočitev posameznika Vzajemna plača do 150 evrov, za zavarovance po družinski polici pa do 250 evrov na noč.

Zavarovalnica Coris krije stroške prestavljene letalske vozovnice

Tudi Coris potovanja imajo vključena kritja v primeru okužbe s covidom-19, a potovanje ne sme trajati več kot kot 90 zaporednih dni. Tako ima potnik krite stroške zdravstvene oskrbe na enak način, kot bi šlo za katerokoli drugo bolezen. V to so vključena zdravila, pregledi in tudi hospitalizacija. Plačani so tudi testi na okužbo, če test naroči zdravnik. Iz zavarovanja pa so izvzeti preventivni testi, ki jih potnik opravi ob vrnitvi v domovino.

Zavarovancem pa Coris krije tudi stroške karantene oz. samoizolacije v primeru okužbe. Zavarovancu in njegovim družinskim članom ali sopotnikom zavarovalnica v primeru, da so zavarovani pri njih, krije stroške nastanitve do 150 evrov na noč. Nastanitev plačajo do dneva, ki je bil določen na karantenski odločbi ali do dneva, ko zavarovanec prejme negativen test. Ob tem pa krijejo še stroške prestavitve letalske vozovnice in prevoza v domovino, če se zdravljenje konča po datumu, ki je bil prvotno predviden za povratek domov.

dopust v hotelu
Profimedia

Kaj pa če je treba načrtovani dopust odpovedati?

Tudi odpoved zavarovanja je mogoče zavarovati. Pri tem zavarovanju zavarovalnica navadno krije strošek letalske karte ali nočitve, če zavarovanec pred dopustom zboli ali se poškoduje. Zavarovati pa je mogoče tudi odpovedi zaradi težav pri nosečnosti, izgube službe, pomanjkanje snega na smučiščih ali obsežne škode na domačem naslovu. Med drugim pa zavarovalnice lahko pokrijejo tudi odpoved potovanja zaradi odpovedi poroke ali odpovedi poročnega potovanja.

Ker pa je omejitve na potovanju zaradi širjenja koronavirusa mogoče predvidevati, pa to zavarovanje ne vključuje vseh primerov.

Tako na primer zavarovanje za odpoved potovanja pri zavarovalnici Coris ne vključuje kritja, če potnik za covidom-19 zboli doma. Ob tem so v zavarovalnici opozorili, da večina letalskih družb in ponudnikov aranžmajev trenutno omogoča fleksibilno ponudbo, ki jo je mogoče v primeru bolezni brezplačno prestaviti.

Stroške odpovedi poti v primeru, ko za covidom-19 zboli zavarovanec ali njegov ožji svojec, pa krije Triglav. Zavarovance pa ob sklenitvi zavarovanja opozorijo, da niso krite odpovedi zaradi ukrepov sprejetih na destinaciji potovanja ali v kraju bivanja.

Na pot v tujino Slovenci pogosto odnesejo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Ta med začasnim bivanjem v tujini krije plačilo nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev v državah Evropske unije (EU), Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in Švici. Obseg pravic ostaja enak tudi v času pandemije koronavirusa, izhaja iz spletne strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Zavarovanje pa krije tudi stroške nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju. Gre za Avstralijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Severno Makedonijo ter Srbijo.

Kartica je brezplačna, naročiti pa jo je mogoče tako na spletni strani ZZZS kot tudi prek telefona. Zavarovanci morajo ob naročilu upoštevati, da je čas od naročila do prejema kartice znaša najmanj štiri delovne dni. Osem, ki kartico že imajo, pa v zavarovalnici svetujejo, naj preverijo rok njene veljavnosti.

Pomoč v nujnih zdravstvenih primerih pa lahko zavarovanci poiščejo neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

Evropska kartica ne krije stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču (helikopter, reševalne sani) v večini tujih držav, stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v domovino, stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ambulante na Hrvaškem in stroškov zdravljenja oziroma poroda v tujih državah, če je bil namen bivanja v tujini zdravljenje oziroma porod.