Poglajen stroške 10,5 milijona evrov težke davčne izvršbe pripisuje drugim

Slovenija 08. Jul 202118:01 > 09. Jul 2021 10:59 1 komentar
Odlagališče Suhadole
BOBO

Župan občine Komenda Stanislav Poglajen je v odzivu na blokado sredstev Fursa zaradi 10,5 milijona evrov težke izvršbe za stroške postopka v odlagališču inertnih odpadkov v Suhadolah dejal, da se je odlagališče uporabljalo še pred ustanovitvijo občine Komenda. "Že iz tega je jasno, da je lahko zavezanec tudi njen pravni prednik, to je prejšnja Občina Kamnik, kot tudi pred tem država Republika Slovenija," je poudaril.

Na N1 smo v sredo poročali, da je bil občini Komenda 29. junija vročen sklep o davčni izvršbi, na osnovi katerega je dovoljena izvršba za stroške postopka v odlagališču inertnih odpadkov Suhadole za 10,5 milijona evrov. Sklep je bil vročen na osnovi odločbe okoljskega inšpektorata 24. februarja letos. To pomeni, da so denarna sredstva občine začasno blokirana.

V odzivu na začasno blokado sredstev občine nam je njen župan Stanislav Poglajen dejal, da skladno z ustaljeno sodno prakso predmetni sklep ni izvršilni naslov, na osnovi katerega bi bilo mogoče zoper občino voditi izvršilni postopek, v zvezi s čimer je že bila vložena pritožba na drugostopenjski organ.

Kot je še pojasnil, z državo oziroma ministrstvom za okolje potekajo intenzivni dogovori glede ureditve statusa odlagališča inertnih odpadkov Suhadole, v zvezi s čimer pričakujejo pozitiven razplet in vrnitev zaseženih sredstev.

Inertni odpadki so odpadki, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne spreminjajo, ne razpadejo, ne zgorijo ali kako drugače kemično ali fizikalno ne reagirajo.

“Izvršba se ne more voditi na sredstva primarne porabe”

“Poudariti je namreč treba, da po našem prepričanju občina Komenda ni in ne more biti edini inšpekcijski zavezanec za kakršnekoli obveznosti v zvezi z odlagališčem inertnih odpadkov Suhadole. Predmetno odlagališče, ki ima iz časov enotne kamniške občine lokacijsko, gradbeno in uporabno dovoljenje, se je namreč uporabljalo še pred ustanovitvijo občine Komenda. Že iz tega je jasno, da je lahko zavezanec tudi njen pravni prednik, to je prejšnja občina Kamnik, kot tudi pred tem država Republika Slovenija,” je ob tem izpostavil župan in dodal, da bo glede na navedeno občina tudi v nadaljevanju svoje interese v največji meri ščitila tudi po pravni poti.

Odlagališče Suhadole
BOBO

Na vprašanje, ali bo začasna blokada sredstev vplivala na delovanje javnih služb, pa je župan Poglajen zagotovil, da ne bo.

“Izvršba se v nobenem primeru ne more voditi na sredstva primerne porabe, tj. sredstva, s katerimi mora občina financirati naloge, ki jih mora opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z zakoni. Te se nanašajo na zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in športa, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, kulture, zagotavljanja lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah, požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave, plačila stanarin in stanovanjskih stroškov, delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,” je razložil Poglajen.

Prav tako predmet davčne izvršbe niso denarna sredstva, ki jih ima na računu občina, če:

– jih je zagotovila država za opravljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti, ki so z zakonom prenesene na samoupravno lokalno skupnost,
– so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč ali
– gre za proračunska sredstva EU.

Odlagališče Suhadole
BOBO

Spomnimo, da je Sodišče Evropske unije Sloveniji leta 2018 naložilo, da mora zapreti 21 potencialno nevarnih odlagališč. Skrajni rok za zaprtje je leto 2022. Nerešeno ostaja le še vprašanje odlagališče Suhadole, za katero se je država zavezala, da bo zaprto do oktobra prihodnje leto.

Župan, ki je odstopil, a si je pozneje premislil

Stanislav Poglajen je kot župan Komende odstopil v sredini februarja. K odstopu so ga pozvali občinski svetniki, saj so izvedeli za izgubljeno odškodninsko tožbo v višini 1,2 milijona evrov. Poglajen je podjetju Palmarium odvzel enega od njegovih zemljišč. Na izredni občinski seji, ki je potekala 4. marca, pa je svetnice in svetnike seznanil, da si je premislil in da ne bo odstopil.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje