Furs občini Komenda blokiral denarna sredstva, zahteva 10,5 milijona evrov

Slovenija 07. Jul 202118:40 > 08. Jul 2021 09:06 2 komentarja
Odlagališče Suhadole
Bobo

Župan občine Komenda Stanislav Poglajen je občinske svetnike obvestil, da je bil občini 29. junija vročen sklep o davčni izvršbi, na osnovi katerega je dovoljena izvršba za stroške postopka v odlagališču inertnih odpadkov Suhadole v višini 10,5 milijona evrov. Sklep je bil vročen na osnovi odločbe okoljskega inšpektorata 24. februarja letos. To pomeni, da so denarna sredstva občine začasno blokirana.

Župan občine Komenda Stanislav Poglajen je občinske svetnike obvestil o sklepu davčne izvršbe za stroške inšpekcijske izvršbe v višini 10,5 milijona evrov, ki se vežejo na ureditev statusa odlagališča inertnih odpadkov Suhadole.

Inertni odpadki so odpadki, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne spreminjajo, ne razpadejo, ne zgorijo ali kako drugače kemično ali fizikalno ne reagirajo.

Sodišče Evropske unije je namreč Sloveniji leta 2018 naložilo, da mora zapreti 21 potencialno nevarnih odlagališč. Skrajni rok za zaprtje je leto 2022. Nerešeno ostaja tako le še vprašanje odlagališče Suhadole, za katero se je država zavezala, da bo zaprto do oktobra prihodnje leto. Država je zaradi grožnje z večmilijonsko kaznijo od EU zato prisiljena odstraniti odpadke na račun občine, kar pa za občino pomeni več kot deset milijonov evrov stroška.

Župan Poglajen naj bi bil o vročeni izvršbi finančne uprave seznanjen 29. junija, občinske svetnike pa se je o tem odločil obvestiti danes. Denarna sredstva občine – z izjemo sredstev, ki so po 212.a členu Zakona o davčnem postopku izvzeta – so tako začasno blokirana.

Predmet davčne izvršbe niso denarna sredstva, ki jih ima na računu občina, če:

– tako določa zakon, ki ureja financiranje občin;

– jih je zagotovila država za opravljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti, ki so z zakonom prenesene na samoupravno lokalno skupnost;

– so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč ali

– gre za proračunska sredstva EU.

212a. člen Zakona o davčnem postopku

Poglajen je v svojem sporočilu zapisal še, da so z državo oziroma ministrstvom za okolje in prostor “v teku intenzivni dogovori glede ureditve statusa odlagališča inertnih odpadkov Suhadole” in da v zvezi s tem pričakujejo pozitiven razplet. Kot je še pojasnil, bo občina tudi v nadaljevanju svoje interese v največji meri ščitila po pravni poti, pri čemer bo uporabila vsa pravna sredstva. Zoper sklep pa je občina Komenda prek pooblaščene odvetniške družbe vložila pritožbo.

Za podrobnejša pojasnila smo se obrnili na Poglajena. V telefonskem pogovoru nam je dejal, naj vprašanja posredujemo na elektronski naslov, a smo prejeli avtomatski odgovor, da je do 19. julija odsoten, in zato morda na elektronsko pošto ne bo mogel odgovarjati. Novinarska vprašanja smo poslali tudi na občino Komenda.

Kaj pomeni blokada denarnih sredstev?

Kot nam je povedal Roman Dobnikar, neodvisni občinski svetnik, lahko blokada denarnih sredstev potencialno ogrozi nadaljnji razvoj občine Komenda. Ali to pomeni, da bi zaradi tega lahko zaprli vrtce, osnovne šole in druge javne službe? “Moje mnenje je, da javne oziroma ključne ustanove ne bodo zaprte, saj denarna sredstva za obratovanje teh poskrbi država. Me pa resno skrbi za razvoj občine,” je še dodal.

Župan, ki je odstopil, a si je pozneje premislil

Stanislav Poglajen je kot župan Komende odstopil v sredini februarja. K odstopu so ga pozvali občinski svetniki, saj so izvedeli za izgubljeno odškodninsko tožbo v višini 1,2 milijona evrov. Poglajen je podjetju Palmarium odvzel enega od njegovih zemljišč.

Na izredni občinski seji, ki je potekala 4. marca, pa je svetnice in svetnike seznanil, da si je premislil in da ne bo odstopil.