V Ljubljani želijo vrtce leta 2025 združiti v en zavod

Slovenija 28. Nov 202309:23 1 komentar
duševno zdravje otrok, igrala, gugalnica, igrišče
Bor Slana/BOBO

Mestna občina Ljubljana (Mol) želi vse javne ljubljanske vrtce z začetkom leta 2025 združiti v en javni vzgojno-izobraževalni zavod. O nameri ustanovitve krovnega zavoda z imenom Center predšolske vzgoje in izobraževanja Mol (Center PRVI Ljubljana) bodo ljubljanski mestni svetniki odločali na decembrski seji. Po predvideni združitvi bodo posamezni vrtci organizirani kot enote zavoda, pri čemer pa bodo ohranili obstoječe ime.

Na občini trdijo, da bodo tako optimizirali poslovanje vrtcev, zavod pa bo prevzel določene podporne procese na enem mestu ter poenotil in poenostavil način izvedbe teh procesov za vse vrtce. Poenotili bodo tudi informacijski sistem. “Namen je torej posodobitev in poenotenje dela ter modernizacija izvedbe administrativnih procesov za strateške, poslovne dejavnosti in dejavnosti skupnega strokovnega pomena,” so zapisali v gradivu pred sejo mestnega sveta.

V poslovodnem delu želijo razbremeniti tudi ravnatelje, da se bodo v prihodnje lahko bolj posvetili pedagoškemu strokovnemu delu ter komuniciranju s sodelavci, starši in otroki. Kljub združitvi vrtcev pa bodo spodbujali in krepili strokovno avtonomijo posameznih vrtcev.

Trenutna organizacijska struktura v vrtcih vsebuje administrativno-računovodsko službo, svetovalno službo, tehnično službo in posamezne enote vrtcev, pod katere spadajo še posamezne lokacije. Posodobila in poenotila pa se bodo delovna mesta, vezana na splošne in strateške dejavnosti v administrativno-računovodskih službah ter službah za koordinacijo skupnih strokovnih nalog. V javnih vrtcih Mola je na takih delovnih mestih zaposlenih 73 sodelavcev.

Nov zavod bo prevzel premoženje vseh vrtcev, pravice in obveznosti ter vse zaposlene. V Molu načrtujejo, da bodo z reorganizacijo vsi zaposleni ohranili delovna mesta. V upravne prostore novega zavoda se bo preselila večina administrativnega kadra, strokovni in tehnični delavci pa se ne selijo na nove lokacije. Novi upravni prostori zavoda bodo sicer zagotovljeni v novogradnji enote Vrtca Galjevica ob Športni dvorani Krim.

Namera reorganizacije javnih vrtcev v Molu, o kateri bodo odločali svetniki, bo podlaga za pripravo sklepa o ustanovitvi novega javnega zavoda in sklepa o združitvi sedanjih 23 javnih vrtcev v nov javni zavod. Predvideno je, da bo po sprejemu ustanovitvenega akta zavod dejavnost začel 1. septembra 2024, 1. januarja 2025 pa bodo k zavodu pripojili 23 dosedanjih javnih vrtcev. Z aktom o ustanovitvi, ki ga bo mestni svet predvidoma potrjeval spomladi 2024, bodo imenovali tudi v. d. direktorice zavoda, in sicer ravnateljico Vrtca Galjevica Barbaro Novinec.

Zavod bo vodil in zastopal direktor, organizacijske enote – vrtce pa bodo vodili ravnatelji kot pedagoški vodje. Direktor bo lahko imenoval štiri pomočnike direktorja. Organi zavoda bodo tudi svet zavoda z 11 člani in kolegij.

V Ljubljani trenutno deluje 23 javnih vrtcev, in sicer Vrtec Ciciban, Vrtec Črnuče, Vrtec dr. France Prešeren, Vrtec Galjevica, Vrtec Hansa Christiana Andersena, Vrtec Jarše, Vrtec Jelka, Vrtec Kolezija, Vrtec Ledina, Vrtec Miškolin, Vrtec Mladi rod, Vrtec Mojca, Vrtec Najdihojca, Vrtec Otona Župančiča, Vrtec Pedenjped, Vrtec Pod Gradom, Vrtec Šentvid, Vrtec Trnovo, Viški vrtci, Vrtec Vodmat, Vrtec Vrhovci, Vrtec Viški gaj in Vrtec Zelena jama.

Letošnje šolsko leto je v javne vrtce v Ljubljani vpisanih 12.918 otrok, vključeni pa so v 769 oddelkov na 110 lokacijah. Sistemiziranih delovnih mest je v tem šolskem letu 2621.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje