V naslednjih dneh bo v Ljubljani začel delovati še en radar

Slovenija 25. Mar 202209:18 > 29. Mar 2022 13:23
radar
Fotografija je simbolična (Foto: Egon Parteli/N1)

Na 15 lokacijah po Ljubljani stojijo ohišja, v katera mestno redarstvo izmenično namešča radarje. Že v prihodnjih dneh bo meritve začelo še na eni lokaciji – na Cesti dveh cesarjev. Na občini napovedujejo, da načrtujejo nakup še dodatnih ohišij za radarje.

Tudi v Ljubljani na prehitre voznike prežijo radarji. Mestna občina Ljubljana oziroma mestno redarstvo je v zadnjih letih ohišje, kjer izmenično nameščajo stacionarne samodejne merilne naprave, namestilo na 15 lokacijah. Verjetnost, da vas ob prehitri vožnji doleti kazen, je zato v prestolnici velika.

Kje v Ljubljani so že radarji

Ohišja, v katerih so izmenično nameščene stacionarne samodejne merilne naprave, so v Ljubljani nameščena na 15 lokacijah: Celovška cesta 269, Cesta Dolomitskega odreda 94, Dolenjska cesta 43, Roška cesta 17, Slovenčeva ulica 15, Slovenska cesta 36, Zadobrovška cesta 55, Samova ulica 9, Opekarska cesta 11, Aljaževa ulica 45, Cesta v Mestni log 45, Kajuhova ulica (št. odseka 211141), Pot Rdečega križa (pri stanovanjskem bloku na naslovu Ježkova ulica 5), Cesta dveh cesarjev 32 in Cesta dveh cesarjev 104B.

V naslednjih dneh bodo meritve začeli izvajati še na eni lokaciji

Ohišje, v katero bodo v prihodnje lahko namestili stacionarni radar, so mestne oblasti postavile tudi na Tržaški cesti, vendar se tu meritve še ne izvajajo. So pa letos na občini postavili dve novi ohišji – na Cesti dveh cesarjev 32 in Cesti dveh cesarjev 104B. “Na lokaciji Cesta dveh cesarjev 104B se meritve že izvajajo, na lokaciji Cesta dveh cesarjev 32 pa bomo prve meritve začeli v prihodnjih dneh,” so dodali.

Trenutno na občini razpolagajo s štirimi stacionarnimi samodejnimi merilnimi napravami za merjenje hitrosti ter dvema mobilnima samodejnima merilnima napravama, ki sta nameščeni v službenih vozilih. Na naše vprašanje, ali načrtujejo nakup še kakšnega radarja, pa odgovarjajo, da bodo načrtovanje morebitnih dodatnih nakupov samodejnih merilnih naprav prilagodili glede na stanje prometne varnosti.

Bodo pa v Ljubljani kupili dodatna ohišja, so napovedali. “Glede na velikost glavnega mesta in število dnevnega prometa ter posledično varnostne problematike na tem področju so nakupi predvideni. Predvsem govorimo o dodatnih ohišjih za radarske sisteme, saj nam izkušnje kažejo, da so ta (čeprav brez radarskega sistema) zelo učinkovit, predvsem pa preventivni ukrep za umirjanje hitrosti,” so pojasnili.

Na Dolenjski cesti je radar ujel voznika, ki je na območju, kjer je hitrost omejena na 60 kilometrov na uro, peljal kar 157 kilometrov na uro.

radar
Egon Parteli/N1

Kot so pojasnili, je izvajanje meritev hitrosti eden od trajnostnih ukrepov občine, katerih namen je zmanjšanje hitrosti v Ljubljani in posledično večja varnost v prometu. “Glede na dejstvo, da je hitrost izpostavljena kot največja nevarnost, smo kot organ samoupravne lokalne skupnosti dolžni, da vse svoje odločitve in ravnanje usmerimo k zagotavljanju varnosti v prometu, tudi z napravami za merjenje hitrosti (stacionarnimi in tistimi v vozilih),” so dodali.

Po njihovih besedah izkušnje iz tujine in doma dokazujejo, da število ohišij in označitev krajev izvajanja meritev hitrosti vplivata na spremembo vedenja voznikov v cestnem prometu. “Na ta način lahko vozniki z večjo verjetnostjo pričakujejo, da bo v primeru prekoračitve največje dovoljene hitrosti njihovo početje dokumentirano in tudi sankcionirano, ter se posledično temu primerno odzovejo, praviloma z zmanjšanjem hitrosti, kar je tudi cilj izvajanja meritev,” so zapisali v odgovoru.