Vlada in sindikati podpisali aneks k pogodbi za vzgojo in izobraževanje

Slovenija 18. Jan 202413:01 0 komentarjev
ministri in sindikati podpisujejo aneks h pogodbi
Foto: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Vlada in sindikati so danes podpisali aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Kakšne spremembe se obetajo zaposlenim v šolstvu?

Z njim se v kolektivno pogodbo vnašajo nekatere rešitve iz stavkovnih sporazumov, ki ju je vlada lani sklenila s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenje (Sviz) in Visokošolskim sindikatom Slovenije.

Del aneksa, ki se nanaša na visoko šolstvo, sledeč stavkovnemu sporazumu z visokošolskim sindikatom ureja nekatere posebnosti glede delovnega časa in delovne obveznosti visokošolskih učiteljev ter sodelavcev v visokem šolstvu, pravico do t. i. sobotnega leta ter pravico do finančnih sredstev za osnovno raziskovalno in umetniško ter strokovno delo visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, ki se uporabijo za kritje materialnih stroškov in stroškov nakupa opreme.

Finančna sredstva za raziskovalno in umetniško delo

Kot so v sporočilu po podpisu navedli na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, je z aneksom v kolektivno pogodbo dodan člen, po katerem ima visokošolski učitelj v šestih letih opravljanja dela pravico do poglobljenega izpopolnjevanja na področju raziskovalne dejavnosti v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev (sobotno leto). Visokošolski učitelj je tako upravičen do nadomestila plače in v celoti oproščen pedagoških obveznosti, ki bi jih moral opraviti v tem obdobju. Stroške dela osebe, ki nadomešča odstotnega visokošolskega učitelja, krije delodajalec.

Novost je tudi, da imajo visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, ki imajo 1. marca tekočega leta sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za vsaj polovični delovni čas, pravico do finančnih sredstev za osnovno raziskovalno in umetniško ter strokovno delo visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, ki se uporabijo za kritje materialnih stroškov in stroškov nakupa opreme.

Višina teh sredstev se določi najmanj v deležu vrednosti ene mesečne bruto plače izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta v najvišjem nazivu, ki ga je upravičenec dosegel. Če visokošolski zavod z internim aktom določi višji znesek teh sredstev, mora za vse upravičence znotraj zavoda upoštevati enak delež vrednosti bruto plače. V prvem letu se za določitev obsega sredstev kot minimalni delež vrednosti bruto plače določi 0,6 bruto plače. Delež se vsakoletno proporcionalno revalorizira glede na nominalno rast raziskovalnega proračuna, so zapisali na ministrstvu.

“Pravica do počitka”

Dodali so, da se z aneksom določa tudi referenčno obdobje za dnevni in tedenski počitek delavcev, ki so napoteni na večdnevno vzgojno-izobraževalno delo ali spremstvo izven kraja sedeža zavoda, recimo šole v naravi ter druge oblike večdnevnih bivanj na terenu z otroki, učenci, dijaki, varovanci. Prav tako se za te oblike dela na terenu ureja plačilo.

V obdobju 24 ur ima delavec pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur (dnevni počitek). Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen, ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur.

V obdobju sedmih zaporednih dni ima poleg pravice do dnevnega počitka tudi pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur (tedenski počitek). Minimalno trajanje tedenskega počitka se upošteva kot povprečje v obdobju 14 zaporednih dni. Če mora delavec zaradi organizacijskih razlogov delati na dan tedenskega počitka, se mu zagotovi tedenski počitek na drugi dan v tednu.

Dodatki k plači

Delavcu za spremstvo otrok, učencev, mladostnikov oz. dijakov na eni ekskurziji oziroma dveh športnih dnevih v šolskem letu, če traja ekskurzija ali športni dan več kot osem ur in poteka najmanj 15 kilometrov izven kraja sedeža zavoda, pripada plačilo v višini 50 odstotkov cele dnevnice za službena potovanja v Sloveniji nad 12 ur.

Za spremstvo ali vzgojno-izobraževalno delo, ki traja strnjeno dva ali več dni (tabori, bivanja v naravi, šola v naravi, strokovne ekskurzije, Erasmus izmenjave ipd.) pripada delavcu za vsak dan dela izven kraja sedeža zavoda plačilo v višini 2,5 dnevnice za službena potovanja v Sloveniji nad 12 ur, za vsak dan dela izven kraja sedeža zavoda.

Na vladni strani so aneks podpisali minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, minister za javno upravo Franc Props, minister za finance Klemen Boštjančič in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Podpisniki na sindikalni strani pa so Sviz, Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, visokošolski sindikat, Sindikat direktorjev in ravnateljev ter Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!