Vlada sprejela novo uredbo o STA, izvajanje v rokah Ukoma

Slovenija 10. Jun 202117:32 > 18:46 0 komentarjev
Slovenska tiskovna agencija (STA)
Foto: Žiga Živulović jr./BOBO

Vlada je sprejela uredbo o opravljanju javne službe STA, s katero naj bi odpravili "zakonske nejasnosti". Za izvajanje te uredbe pooblašča Urad vlade za komuniciranje (UKOM). Opredeljen je nov način nadzora nad STA, ki med drugim vključuje nadzor nad prekomernimi nadomestili. Ukom bo zadolžen tudi za sklenitev letne pogodbe.

Na današanji seji Vlade so izdali Uredbo o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA), ki je že 161 dni brez plačila za javno službo, ki jo opravljajo. Nova uredba podrobneje ureja opravljanje javne službe STA in njeno financiranje, upoštevajoč sklep Evropske komisije o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske komisije.

Člen 106 Pogodbe o delovanju EU

(2) Podjetja, pooblaščena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, oziroma podjetja, ki imajo značaj dohodkovnega monopola, ravnajo po pravilih iz Pogodb, zlasti po pravilih o konkurenci, kolikor uporaba takšnih pravil pravno ali dejansko ne ovira izvajanja posebnih nalog, ki so jim dodeljene. Razvoj trgovine ne sme biti prizadet v takšnem obsegu, ki bi bil v nasprotju z interesi Unije.

Vlada za izvajanje te uredbe po novem pooblašča Urad vlade za komuniciranje. Tako bodo lahko opredeljevali vrste in obseg storitev javne službe, določitev nadomestila za opravljanje te službe, prav tako pa bodo zadolženi za sklenitev letne pogodbe. Izvajali bodo tudi nadzor nad prekomernimi nadomestili, uredba pa določa obveznost hrambe podatkov in poročanja o državnih pomočeh in prehodno ureditev za leto 2021, izhaja iz sporočila vlade.

Dodatno pojasnilo vlade je, da se uredbe sprejema za izvrševanje 4., 6. in 20. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen). 

Zaposleni STA v uredbi ne vidijo rešitve

Predstavniki zaposlenih na STA so pričakovali, da bo danes sprejeta uredba po petih mesecih neizvrševanja zakonskih obveznosti financiranja javne službe v prvi vrsti urgentno rešila to za obstoj agencije ključno dejstvo.

Uredba namesto tega po njihovi oceni odpira nova vprašanja, ki zadevajo opravljanje javne službe in avtonomijo agencije, razmerja med javnimi in tržnimi prihodki ter obveznostmi poročanja, ki so že v celoti urejena v ZSTAgen.

“Javna služba se ne meri zgolj po obsegu, ampak predvsem po kakovosti javnega servisa. In uredba v ničemer ne dviguje ravni obstoječe kakovosti izvajanja javne službe ali k njej bistveno prispeva.”

Uredba je bila sprejeta tudi ob odsotnosti vsakršnega dialoga in soočenja argumentov ter tik pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU, so še izpostavili v sporočilu za javnost, pod katerega so se podpisali uredniški kolegij, svet delavcev, zastopstvo uredništva in sindikat novinarjev STA.

Na uredbo se je odzval tudi Sindikat novinarjev Slovenije, ki je zapisal, da je nezakonita ter posega v uredniško in upravljavsko avtonomijo STA. Uredba pomeni uresničevanje politično motiviranega cilja aktualne vlade, to je podreditev javnega servisa in uničenje njegove uzakonjene neodvisnosti, so zapisali.

Veselinovič o “zadnjem žeblju v krsto STA”

“Tako spisana uredba je novi manever vlade, da bi zaobšla dva zakona, ki ju krši že vse od začetka tega leta. Zdaj so se domislili uredbe, ki ni v skladu ne z ustavo in tudi ne z zakonoma. In medtem ko nam predsednik Borut Pahor napoveduje podelitev državnega odlikovanja, Janševa vlada očitno želi zabiti še zadnji žebelj v krsto pred 30-letnico STA. Jagoda na tej smrtonosni torti je vladino sklicevanje na EU uredbo, pri čemer je Evropska komisija jasno sporočila, da zdajšnji sistem financiranja ni nedovoljena oblika državne pomoči,” je pred dvema dnevoma, ko je bil znan osnutek uredbe, sporočil direktor STA Bojan Veselinovič. 

Bojan Veselinovič STA
BOBO

Po stališču STA in pravnem mnenju, ki so ga pridobili, je uredba nezakonita, saj 4. člen uredbe določa, da se za podpis in izvajanje pogodbe pooblašča direktorja Ukoma.

“To določilo nima podlage v zakonu, saj zakon izrecno določa, da se pogodba podpiše z ustanoviteljem, to je z vlado. Ker zakon ne omogoča, da bi vlada s podzakonskim predpisom prenesla pooblastilo za podpis pogodbe, tega z uredbo ne more in ne sme storiti. S tem se prenaša odločitev o vsebini pogodbe na osebo/organ, ki takega pooblastila nima. Ker morajo imeti upravni organi pooblastilo za svoje delovanje v zakonu, je uredba očitno protiustavna,” je zapisano v pravnem mnenju.

Povzetki novic ločeni od celote in brezplačni

Podrobnosti uredbe iz sporočila niso razvidne, glede na osnutek, ki ga je pridobila STA, pa uredba določa, da mora agencija v okviru javne službe objavljati povzetke novic v slovenskem jeziku, tako da so ti jasno ločeni od celotnih novic, ki jih prodajajo medijskim in drugim naročnikom, in brezplačno dostopni vsem pod enakimi pogoji. Enako velja za prevode povzetkov novic v angleškem jeziku.

V okvir javne službe spadajo tudi besedila radijskih novic, avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih ter v celoti vsebine o manjšinah, ki morajo biti objavljene v posebni rubriki.

Določa se tudi način določanja zneska za nadomestilo za opravljanje storitev javne službe tako, da se posamezno poslovno leto določi v višini neto stroškov, ki nastanejo pri opravljanju storitev javne službe. Neto stroški se izračunajo kot razlika med celotnimi stroški, potrebnimi za opravljanje javne službe, in prihodki, ki so jih ustvarile storitve javne službe, ter presežki iz tržne dejavnosti.

Ob tem se med prihodke javne službe vključijo tudi dotacije ali druga namenska sredstva, ki jih STA pridobi neposredno ali posredno za financiranje razvoja svojega poslovanja iz državnih, lokalnih ali drugih javnih virov.

Urejanje tržne dejavnosti

Uredba o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije se po predlogu, ki ga je pridobila STA, dotika tudi tržne dejavnosti agencije. Med drugim določa, da lahko agencija izvaja le takšne tržne storitve, ki niso v konfliktu interesov s splošno sprejetimi strokovnimi standardi za uresničevanje načel resničnosti, točnosti, objektivnosti, neodvisnosti, nepristranskosti in javne odgovornosti pri opravljanju storitev javne službe, še izhaja iz predloga, ki je bil v obravnavi na vladi.

V pogodbi o opravljanju javne službe pa se skladno z uredbo podrobneje uredi mesečno spremljanje opravljanja obsega storitev javne službe in obsega storitev tržne dejavnosti.

Nadzor nad poslovanjem

Ne glede na to, da zakon o STA določa nadzorni svet za nadzornika poslovanja družbe, iz predloga, ki je bil v obravnavi na vladi, izhaja, da agencija na tri mesece poroča Ukomu o izvajanju poslovnega načrta. Ukom vsako leto izvede redna preverjanja ali poskrbi za izvedbo teh preverjanj, da STA ne prejema nadomestila za opravljanje javne službe, višjega od neto stroškov.

Direktor UKOM Uroš Urbanija
Bobo

Pri izvajanju nadzora nad prekomernimi nadomestili pa so dolžni pooblaščenim osebam na Ukomu omogočiti vpogled v podatke in informacije o notranji organizacijski in računovodsko-finančni strukturi izvajanja poslovnih procesov, ki so potrebni za izvedbo tega nadzora, še izhaja iz predloga, ki je bil v obravnavi na vladi.

Ukom naj bi v skladu z uredbo v roku 30 dni po uveljavitvi uredbe na prostem trgu preveril strošek za vsako posamezno storitev, ki jih Slovenska tiskovna agencija opravlja v okviru javne službe. Nato pa bo preverjal stroške za vsako storitev, ki jo STA opravlja v okviru javne službe, vsako leto do 1. decembra, še izhaja iz predloga, ki je bil v obravnavi na vladi.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!