Zagovornik načela enakosti ugotovil diskriminacijo v primeru Sirca in banke

Slovenija 14. Mar 202217:03 0 komentarjev
Miha Lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik (Foto: Borut Živulović/BOBO)

Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo v primeru v Sloveniji živečega Sirca, ki mu je finančno podjetje onemogočilo uporabo storitev. Kot opozarjajo pri zagovorniku, noben predpis podjetjem ne dovoljuje, da lahko strankam avtomatično onemogočijo uporabo storitev na podlagi osebnih okoliščin, kot je državljanstvo.

Finančno podjetje je sirskemu državljanu onemogočilo uporabo storitev, ker je državljan ene izmed držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko tveganje za pojav pranja denarja ali financiranje terorizma, so zapisali pri zagovorniku.

Zagovornik je po proučitvi pravilnika, ki ga je omenilo finančno podjetje, ugotovil, da ta prepoveduje poslovanje s točno določenimi osebami in s prebivalci določenih območij, med drugimi tudi s prebivalci države, katere državljan je prijavitelj diskriminacije. Vendar pa pravilnik ne določa, da morajo poslovni partnerji onemogočati poslovanje uporabnikom, ki imajo državljanstvo držav s tveganih območij, a živijo v drugih državah. Takšen je bil tudi položaj prijavitelja diskriminacije, je poudaril.

Kot je ugotovil zagovornik, morajo finančna podjetja le bolj nadzorovati ravnanja strank, pri katerih obstaja večje tveganje za nezakonito poslovanje. Noben predpis pa jim ne dovoljuje, da bi lahko strankam uporabo storitev avtomatično onemogočila samo zaradi njihovih osebnih okoliščin, kot je državljanstvo.

Podjetje je s prekinitvijo poslovanja sicer poskušalo doseči legitimen cilj zmanjšanja tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, kar mora početi po zakonu, a pri tem ni uporabilo primernega ukrepa, je izpostavil zagovornik. “Dejstvo, da bi lahko podjetje namesto vnaprejšnje prepovedi poslovanja uporabnika le bolj nadziralo in ukrepalo šele v primeru tveganih transakcij, je zagovornika vodilo k oceni, da ravnanje podjetja ni bilo edino možno in torej nujno potrebno za dosego legitimnega cilja,” je poudaril.

Državni organ za varstvo pred diskriminacijo je zato odločil, da primera ne more obravnavati kot izjemo od prepovedi diskriminacije, in posledično ugotovil, da je finančno podjetje uporabnika diskriminiralo. Kot je zapisal zagovornik, je bil uporabnik žrtev diskriminacije zaradi njegove osebne okoliščine državljanstva, in sicer na področju ponujanja blaga in storitev javnosti. Zagovornik je ob tem še poudaril, da morajo podjetja, ki delujejo v Sloveniji, vedno poslovati v skladu z ustavo in pri tem upoštevati tudi načelo enake obravnave in enakih možnosti.