Kateri so trenutno veljavni ukrepi za zajezitev epidemije

Koronavirus 27. Avg. 202109:23 > 19:35
Delite:

Trenutno veljavni ukrepi za covid-19 v Sloveniji zapovedujejo nošenje mask v javnih zaprtih prostorih in določajo obveznost izpolnjevanja PCT pogoja pri prehodu meje, obisku kulturnih in športnih prireditev ter pri nekaterih gospodarskih storitvah. Objavljamo seznam trenutno veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni.

Kdaj velja PCT pogoj?

Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) morajo izpolnjevati tako ponudniki kot gostje:

– v notranjosti lokalov in restavracij,
– v nastanitvah,
– na kulturnih prireditvah,
– na športnih prireditvah,
– na shodih z nad 100 udeleženci,
– pri sejemski dejavnosti,
– pri kongresni dejavnosti,
– v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program,
– v igralnicah in igralnih salonih.

Po trenutno veljavnih ukrepih so izjema otroci do dopolnjenega 18. leta, v primeru kulturne in športne prireditve otroci do dopolnjenega 15. leta, ki so v spremstvu ožjih družinskih članov oziroma skrbnikov. 

Kdaj je treba nositi zaščitno masko in si razkužiti roke?

Po trenutno veljavnih ukrepih je nošenje mask in razkuževanje rok ob vstopu obvezno:

– pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih,
– pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti najmanj 1,5 metra medosebne razdalje, in
– v osebnih vozilih.

Za zaprt javni kraj se štejejo javni prostori, ki so pokriti s streho in imajo zaprto več kot polovico površine. Ukrepi za zaprte javne prostore veljajo tudi v javnem potniškem prometu in žičniških napravah za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Izjeme pri uporabi mask so:

– otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,
– učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
– učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
– vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
– višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
– govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj dveh metrov in če izpolnjujejo PCT pogoj,
– osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre,
– prevoz v osebnih vozilih, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva,
– pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti razdaljo dveh metrov) ter pri tolmačih slovenskega znakovnega jezika.

Nošenje zaščitnih mask je obvezno v notranjih, zaprtih prostorih. Ukrep velja predvsem v tistih prostorih, kjer gre za kratkotrajne stike med prebivalci. PCT pogoj pa velja za športne in kulturne prireditve, notranje prostore gostinskih lokalov ter druženja. Zakaj se enkrat uveljavlja maske, drugič pa PCT pogoj? Ko se uveljavlja PCT pogoj obiskovalcem ni treba vzdrževati medsebojne razdalje, prav tako pa PCT pogoj omogoča polno zasedenost prostorov.

Trenutno veljavni ukrepi za prestop državne meje

V Slovenijo lahko potniki vstopijo bodisi pod PCT pogojem bodisi so napoteni v desetdnevno karanteno. Po trenutno veljavnih ukrepih pri tem veljajo izjeme za:

– osebe, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje,
– osebe brez prebivališča v Sloveniji, ki potuje v tranzitu, in državo zapustijo v 12 urah po prehodu meje,
– otroke, ki še niso dopolnili 15 let, ki potujejo s starši ali organizirani skupini pod vodstvom vzgojitelja, učitelja ali skrbnika,
– dvolastnike ali najemnike zemljišča v obmejnem območju in
– čezmejne delovne migrante,
– osebo, ki prehaja mejo zaradi prevoza otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje.

Izjeme so podrobneje pojasnjene na vladnem spletišču. Od 15. julija ne velja več barvni epidemiološki semafor držav, pogoji za vstop v državo so zato enaki ne glede na to od kje potnik nekdo prihaja.

Priporočljivo je, da potniki letalski in ladijski izpolnijo dPLF obrazec. Izpolnjevanje obrazca je prostovoljno, a priporočeno. Obrazec je na voljo potnikom v letalskem in ladijskem prometu, potniki v kopenskem prometu (avtobus, vlak, avto) pa obrazca ne izpolnjujejo. Obrazec naj izpolni vsak posameznik posebej, tudi če potuje z družino ali kot del skupine. Obrazca ni treba izpolniti tranzitnim potnikom, ki ostanejo v tranzitnem območju letališča, in posadki letala ali ladje. Obrazec je na voljo tukaj.

Tranzitnim potnikom, ki potujejo prek Slovenije, vsaj še do 5. septembra ob vstopu v državo ne bo treba predložiti dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT.

Trenutno veljavni ukrepi za obisk kulturnih prireditev

Za izvedbo in obisk kulturnih prireditev velja tako PCT pogoj kot tudi obvezna uporaba zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah. Mask ni treba nositi nastopajočim. A morajo tako nastopajoči kot tudi tisti, ki sodelujejo pri izvedbi prireditve in so v neposrednem stiku z obiskovalci, izpolnjevati PCT pogoj.

Knjižnice, arhivi, muzeji in galerije lahko po trenutno veljavnih ukrepih ponujajo storitve pod pogoji:

– minimalen možen stik s končnimi uporabniki,
– redno prezračevanje in ustrezna ventilacija,
– uporaba zaščitnih mask,
– razkuževanje rok,
– zagotavljanje medosebne razdalje.

Trenutno veljavni ukrepi v športu in rekreaciji

Športna tekmovanja: Organizatorji športnih tekmovanj morajo preverjati pogoje PCT za udeležbo na tekmovanjih. Poleg tega morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce, da je izpolnjevanje pogojev PCT obvezno za udeležbo oziroma za vstop v prostor, kar se preverja že na vstopu na prireditev.

Športni vaditelji: Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe.

Udeleženci: Pogoj PCT morajo izpolnjevati udeleženci športno-rekreativne dejavnosti, starejši od 15 let, če vadba poteka v zaprtih prostorih. Za športnike nad 15 let pa je PCT obvezen le, če imajo treninge v šolskem objektu.

Zbiranje je omejeno na 50 oseb

Prepovedano je zbiranje oziroma druženje več kot 50 ljudi. Po trenutno veljavnih ukrepih je zbiranje ljudi dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

V zaprtih prostorih morajo udeleženci prireditev ali shodov obvezno uporabljati zaščitne maske in izpolnjevati PCT pogoj. Organizator mora ob vstopu preveriti, ali udeleženci izpolnjujejo PCT pogoj, udeležence mora na vidnem mestu pisno obvestiti, da je izpolnjevanje PCT pogoja obvezno. Tistim, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, organizator udeležbe ne sme dovoliti.

Na javnih shodih in prireditvah na odprtih površinah, ki se jih udeleži, do največ 100 udeležencev velja, da je zbiranje dovoljeno na prireditvah, pri katerih je organizator znan. Pri tem velja:

– število oseb na odprtih površinah oziroma prostem je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar največ 100 udeležencev;
– medosebna razdalja med udeleženci na odprtih površinah mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva;
– na odprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna uporaba zaščitne maske, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Javni shodi in prireditve na odprtih površinah nad 100 udeležencev so dovoljeni, če udeleženci izpolnjujejo PCT pogoj.

– Organizator javne prireditve ali javnega shoda ob vstopu na prireditev oziroma shod preverja, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo PCT pogoj.
– PCT pogoja ni treba izpolnjevati udeležencu, ki še ni dopolnil 18 let in se udeleži javne prireditve ali shoda skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo.
– Prav tako je pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih obvezna uporaba zaščitne maske, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Kaj bo s šolami?

Šolsko leto 2021/22 se začenja po modelu B.

Učenci zadnje triade in dijaki bodo morali nositi maske. Mlajšim učencem v matičnem oddelku ni treba nositi mask. Prav tako velja izjema za pouk športa.
Samotestiranje za dijake bo prostovoljno in bo potekalo enkrat tedensko.
Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morajo izpolnjevati PCT pogoj, presejalna testiranja potekajo enkrat tedensko.
– Starši lahko otroka v vrtec ali šolo oddajo brez izpolnjevanja PCT pogoja (velja za starše učencev prvega triletja). Morajo pa ta pogoj izpolnjevati ob vseh drugih vstopih v prostore vzgojno-izobraževalnih ustanov. Tako je pogoj PCT obvezen ob uvajanju otroka v vrtec oziroma udeležbi na govorilnih urah.
Študentje morajo za udeležbo na predavanjih izpolnjevati PCT pogoj. Testiranje bo tudi za njih brezplačno, izvajalo se bo enkrat tedensko.

Trenutno veljavni ukrepi v gospodarstvu

Za ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na splošno veljajo nekateri dodatni pogoji.

Tedensko testiranje zaposlenih oziroma PCT pogoj velja pri opravljanju naslednjih storitev: 

– storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura),
– nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
– storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
– obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
– sejemska dejavnost,
– kongresna dejavnost,
– gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
– nastanitvene storitve,
– storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure,
– osebne asistente, ki pri izvajalcih osebne asistence izvajajo osebno asistenco in poklicne gasilce.

Testiranje je za zaposlene v dejavnostih, za katere je obvezno testiranje določila vlada, brezplačno. Zaposleni morajo ob testiranju predložiti potrdilo, s katerim dokažejo zaposlitev v tovrstni dejavnosti ali pri delodajalcu, ki opravlja navedene dejavnosti. Presejalno testiranje se izvaja enkrat tedensko.

PCT velja za potrošnike v:

– igralnicah, igralnih salonih in ob prirejanju posebnih iger na srečo,
– v nastanitvenih obratih,
– v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program,
– v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost,
– v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, z izjemo zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, v kolikor je zagotovljena razdalja najmanj tri metre med robovi miz,
– gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač.

Masko morajo uporabljati zaposleni v:

– prodajalnah,
– turističnih agencijah,
– frizerskih in kozmetičnih salonih ter ostalih salonih za nego telesa, kot so denimo pedikura, manikura,
– nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah,
– storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja,
– igralnicah, igralnih salonih in pri prirejanju posebnih iger na srečo,
– pri izvajanju sejemske in kongresne dejavnosti,
– gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač,
– nastanitvenih storitvah,
– v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

Potrošniki morajo nositi zaščitno masko ob uporabi storitev, ki se izvajajo v zaprtih prostorih ali v primeru, ko v odprtih prostorih ni mogoče zagotoviti razdalje. Maska ni potrebna, če imajo potrošniki izpolnjujejo PCT pogoj in so v:

– nastanitvenih obratih,
– notranjih prostorih gostinskih obratov,
– igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo,
– v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program,
– prostorih, kjer se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost.

Podrobnosti veljavnih ukrepov v gospodarstvu so dostopne na tej povezavi.

Trenutno veljavni ukrepi pri verskih obredih

Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, tako verskih obredih kot verski vzgoji in izobraževanju, se smiselno upoštevati vsa higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Zagotovljeno mora biti tudi:

– minimalni možni stik z udeleženci,
– možnost za razkuževanje rok udeležencem pred vstopom in ob izstopu iz zaprtih prostorov in
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih prostorov.

Dovoljeno število oseb, ki v zaprtem prostoru in na prostem kolektivno uresničujejo versko svobodo, ni več omejeno glede na površino zaprtega prostora in odprte površine, vendar mora biti med udeleženci medosebna razdalja najmanj enega metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva in med osebami, ki izpolnjujejo PCT pogoj. Verska oziroma duhovna vzgoja in izobraževanje se lahko po trenutno veljavnih ukrepih izvaja le pod pogojem, da osebe, ki jo izvajajo, izpolnjujejo pogoj PCT.

Trenutno veljavni ukrepi v večstanovanjskih stavbah

V večstanovanjskih stavbah morajo biti razpršeni razpršilniki za razkuževanje rok.

Kdo izpolnjuje PCT pogoj?

PCT pogoj izpolnjujejo osebe, ki so koronavirus prebolele, so cepljene ali pa so opravile test. To dokazujejo:

– Prebolelost lahko prebivalci dokazujejo: z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od šest mesecev, ali s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
– Testiranje se dokaže z negativnim rezultatom testa HAG, ki ni starejši od 48 ur, ali z negativnim rezultatom PCR testa, ki ni starejši od 72 ur.
– Cepljenje: z dokazilom o cepljenju zoper covid-19, to pa je lahko izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta, vpis v knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju.

Pri tem mora od prejema cepiva preteči:

– Biontech/Pfizer: sedem dni od drugega odmerka
– Moderna: 14 dni od drugega odmerka
– Sputnik: 14 dni od drugega odmerka
– Sinovac Biotech: 14 dni od drugega odmerka
– Sinopharm: 14 dni od drugega odmerka
– AstraZeneca: 21 dni od prvega odmerka
– Johnson in Johnson: 14 dni od odmerka

Če je oseba cepljenja s kombinacijo dveh različnih zgoraj naštetih cepiv, mora od drugega odmerka preteči čas, določen za to cepivo.

Za prebolevnike zadostuje en odmerek cepiva, če so se cepili v roku 240 dni od pozitivnega rezultat PCR testa ali začetka simptomov. Status cepljenega pridobijo od dneva prejema cepiva, še nalagajo veljavni ukrepi.

Komentari

Vaš komentar