Pogoj PCT ni diskriminatoren, saj je cepljenje stvar izbire

Koronavirus 19. Avg 202115:00 > 18:08 5 komentarjev
Naslovna grafika Poglobljeno
Bobo

"Zahteva po izpolnjevanju pogoja PCT za dostop do dobrin in storitev ter koriščenje določenih pravic in ugodnosti ni diskriminatorna do necepljenih, ki bi se lahko cepili, pa se niso," pojasnjujejo pri Zagovorniku načela enakosti. Ker (ne)cepljenost ni osebna okoliščina po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, ocenjujejo, da neenaka obravnava ljudi glede na to, ali so cepljeni ali ne, ne more biti diskriminacija.

Upoštevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v Sloveniji dviga veliko prahu tako pri posameznikih, ki želijo koristiti ugodnosti v storitvenih dejavnostih, kot pri zaposlenih, pri katerih je upoštevanje pogoja PCT obvezno. Poraja se namreč vprašanje, ali ni pogoj PCT diskriminatoren do tistih, ki se ne želijo cepiti oziroma vsakič znova testirati.

Pri Zagovorniku načela enakosti, ki je državni organ za varstvo pred diskriminacijo, pojasnjujejo, da diskriminacija pomeni nekoga obravnavati slabše zaradi njegovih osebnih okoliščin, ki si jih ni izbral sam — torej gre za osebne okoliščine, kot so spol, barva kože, narodnost, invalidnost. Zagovornik načela enakosti je presodil, da cepljenje ni kot spol, starost, barva kože in druge osebne okoliščine, ki si jih človek ne izbere sam, ampak je stvar osebne izbire posameznika.

(Ne)cepljenost ni osebna okoliščina

“Zahteva po izpolnjevanju pogoja PCT za dostop do dobrin in storitev ter koriščenje določenih pravic in ugodnosti zato ni diskriminatorna do necepljenih, ki bi se lahko cepili, pa se niso. Ker (ne)cepljenost ni osebna okoliščina po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, je Zagovornik načela enakosti ocenil, da neenaka obravnava ljudi glede na to, ali so cepljeni ali ne, ne more biti diskriminacija,” so zapisali v obrazložitvi na spletni strani, potem ko je Sindikat delavcev gostinstva in turizma v dopisu, kot so navedli, opozoril na vse večjo ‘represijo’ in ‘pritiske’ delodajalcev, ki naj bi se izvajali nad še necepljenimi in zdravimi delavkami in delavci v dejavnosti gostinstva in turizma.

Cepljenje na Gospodarskem razstavišču
Žiga Živulović jr./BOBO

Kot so zapisali, je sindikat opozarjal na diskriminacijo necepljenih delavcev zaradi obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT in navedel, da so delavci, ki se iz različnih razlogov še niso cepili, diskriminirani na različnih področjih. Zagovornik je tako v sklopu proučevanja trditev sindikata o diskriminaciji necepljenih delavcev tehtal, ali bi lahko (ne)cepljenost prepoznali kot osebno okoliščino, ki je prirojena ali pridobljena in je vezana na identiteto posameznika, ta pa je ne bi mogel zlahka spremeniti. Kot so zapisali, je Zagovornik presodil, da biti ali ne biti cepljen ni taka osebna okoliščina.

“Cepljenje namreč ni kot spol, starost, barva kože in druge osebne okoliščine, ki si jih človek ne izbere sam oziroma jih težko spremeni, ampak je stvar osebne izbire posameznika. Že nekaj mesecev je brezplačno na voljo vsem prebivalcem, starejšim od 12 let. Vsak se lahko odloči, ali se bo cepil ali ne,” so dodali.

Pogoj PCT ni diskriminatoren

Na podlagi zaključka, da cepljenost oziroma necepljenost ni osebna okoliščina, ker je to za večino ljudi stvar izbire, je Zagovornik še ocenil, da obveznost izpolnjevanja pogoja cepljenja oziroma testiranja iz pogoja PCT ne pomeni diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov, ki jih opredeljuje Zakon o varstvu pred diskriminacijo. “Razlog za različno obravnavo oseb glede na to, ali so cepljene ali ne, namreč ni v osebni okoliščini teh oseb, kot to za ugotavljanje in potrditev diskriminacije zahteva Zakon o varstvu pred diskriminacijo,” še pojasnjujejo na spletni strani.

Zagovornik dodaja sicer, da bi (ne)cepljenost lahko šteli za osebno okoliščino v obdobju, ko je bilo cepivo na voljo samo izbranim družbenim skupinam. Pojasnil je tudi, da bi lahko bile zaradi zahtev po cepljenju pri dostopu do dobrin, storitev in koriščenju drugih pravic in ugodnosti potencialno diskriminirane osebe, ki se ne smejo cepiti iz zdravstvenih razlogov – a je dostop tem osebam omogočen prav s predložitvijo negativnega testa na koronavirus, testiranje pa bo zanje brezplačno tudi še po 23. avgustu 2021, ko bo plačljivo za vse ostale. Morebitna izjema od Zagovornikove ugotovitve, da (ne)cepljenost ni osebna okoliščina, bi lahko veljala za osebe, ki se ne želijo cepiti iz razlogov vere ali svetovnonazorskega prepričanja kot ekvivalenta veri.

Lokal
Borut Zivulovic/BOBO

V zaključnem delu ocene diskriminatornosti predpisov, katerih vsebini je oporekal sindikat, je Zagovornik pojasnil še, da različne zahteve glede izpolnjevanja pogoja PCT v različnih sektorjih gospodarstva ne morejo biti diskriminacija, saj tudi to, v kateri gospodarski panogi je posameznik zaposlen, ni osebna okoliščina po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Tako kot cepljenje je namreč tudi zaposlitev posameznika odvisna od njegove izbire in jo je mogoče spreminjati. Presojanje, kako pogosto se je treba testirati v določenem sektorju, pa je v domeni medicinske stroke.

“Pogoj PCT tako po oceni Zagovornika ne predstavlja diskriminacije, saj so dobrine in storitve, do katerih je mogoče dostopati le ob izpolnjevanju tega pogoja, dostopne ne le cepljenim osebam in prebolevnikom, ampak tudi ostalim osebam, če le predložijo negativni test na koronavirus,” so sklenili pri Zagovorniku načela enakosti.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje