Slovenija uvaja zeleni in oranžni seznam držav

Koronavirus 18. Jun 202122:23 > 22:56 0 komentarjev
Mejni prehod Obrežje
BOBO

Slovenija uvaja zeleni in oranžni seznam držav, je na dopisni seji odločila vlada. Vlada je prav tako pripravila spremembe predloga zakona o nalezljivih boleznih. Ta v primeru najbolj intenzivnih posegov v človekove pravice predvideva poseben mehanizem, po katerem bi lahko posamezne ukrepe podaljšal le državni zbor.

Vlada je na dopisni seji sprejela nekaj sprememb, ki se nanašajo na ukrepe, povezane s koronavirusom. Slovenija uvaja zeleni in oranžni seznam držav. Vse tretje države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem in temno rdečem seznamu, spadajo med oranžne.

Podaljšuje se veljavnost PCR testa

Na 72 ur od odvzema brisa se podaljšuje tudi veljavnost negativnega PCR testa. Veljavnost negativnega hitrega antigenskega testa (test HAG) ostaja 48 ur, je sporočila vlada.

Osebe iz rdečih držav morajo v karanteno

Osebe, ki pridejo iz rdečih in temno rdečih držav, morajo ob vstopu v Slovenijo predložiti PCR test, nato pa se jih napoti v karanteno. To ne velja za cepljene in prebolele osebe, ki lahko v Slovenijo vstopijo, če predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Pri dosedanjih izjemah ni sprememb, so dodali na vladi.

Podrobnejše informacije o trenutno veljavnih pravilih in seznam držav najdete na spletnih straneh vlade.

Zeleni seznam

Na zelenih območjih ni visokega tveganja za okužbo in ta območja niso uvrščena na oranžni, rdeči ali temno rdeči seznam. Oseba, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Ob vstopu pa mora predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temno rdečem seznamu.

Oranžni seznam

Oseba, ki prihaja z območja na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni test PCR ali test HAG, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Vse države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem in temno rdečem seznamu, spadajo med oranžne.

Rdeči seznam

Oseba, ki prihaja z območja na rdečem seznamu, mora ob vstopu v Slovenijo predložiti test PCR (ni možnosti predložitve testa HAG). Po vstopu v Slovenijo se napoti v karanteno na domu za deset dni. Osebi pa ni treba predložiti testa PCR in tudi ne bo napotena v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Temno rdeči seznam

Oseba, ki prihaja z območja na temno rdečem seznamu, mora ob vstopu v Slovenijo predložiti test PCR (ni možnosti predložitve testa HAG). Po vstopu v Slovenijo se napoti v karanteno na domu za deset dni. Osebi pa ni treba predložiti testa PCR in tudi ne bo napotena v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Vlada s popravki nad neustaven zakon

Vlada je na dopisni seji določila tudi besedilo predloga zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) in ga bo državnemu zboru v obravnavo predložila po nujnem postopku.

Kot so sporočili z vlade, se s tem uresničuje ustavna odločba, s katero je ustavno sodišče odločilo, da sta 2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena ZNB v neskladju z ustavo.

Na teh dveh točkah je temeljila večina ukrepov, ki jih je vlada sprejela v času epidemije, tudi omejitev gibanja na občine in policijska ura.

Kot so sporočili z vlade, iz navedene odločbe izhaja, da je zakonodajalec z dosedanjo ureditvijo dajal izvršilni veji oblasti preširoko polje proste presoje pri odločanju o ukrepih, kar naj bi se kazalo zlasti v vsebinsko praznih navodilih glede prostorske zamejitve ukrepov, ne določitvi načinov oziroma vrst ukrepanja, meril o dopustnem trajanju ukrepov, dolžnosti posvetovanja in sodelovanja s stroko ter ustreznega obveščanja javnosti.

O najstrožjih ukrepih bi odločal državni zbor

Na vladi so zapisali, da nov predlog v celoti naslavlja vse izpostavljene ustavno problematične vidike dosedanje zakonske ureditev in bistveno zoži polje proste presoje vlade pri sprejemanju morebitnih omejitvenih ukrepov.

Med drugim predlog na novo določa vsebino strokovne ocene, uvaja merila ter kazalnike, ki se upoštevajo tako pri njeni pripravi kot tudi v fazi odločanja vlade o sprejemu posameznih ukrepov, določa časovne in prostorske omejitve posameznih ukrepov.

V primeru najbolj intenzivnih posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine pa predlog 39. člena določa poseben mehanizem, po katerem lahko posamezne ukrepe v trajanju nad 90 dni podaljša samo državni zbor.

Ukrepi, ki jih vlada lahko odredi, so sicer vsebinsko še vedno enaki, dodana je le nova alineja:

– omeji prihod iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo ali pa se za določen čas odredi delno ali popolno prepoved prihoda iz teh držav osebam, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča.

– omeji ali prepove gibanje prebivalstva na okuženem ali ogroženem območju.

– omeji ali prepove zbiranje.

– omeji promet posameznih vrst blaga in izvajanje storitev, tako da se: odredi higiensko varnostne in druge specifične zaščitne ukrepe glede na način prenosa nalezljive bolezni.