“Afera kantice”: župan Leljak proti tržni dejavnosti, Sviz že napoveduje ukrepe

Slovenija 13. Apr 202219:00 > 14. Apr 2022 08:44 7 komentarjev
Roman Leljak
Ziga Zivulovic jr./BOBO

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je napovedal ukrepanje zoper župana občine Radenci Romana Leljaka, če ne bo prenehal potencialne kršitve zakonodaje. Leljak je namreč konec marca na Facebooku sprožil tako imenovano "afero kantic", ki je prinesla začasno ukinitev izvajanja tržne dejavnosti kuhanja kosil za trg in zaposlene v delu, kjer se hrana naroča za domov, na obeh osnovnih šolah v Radencih. Sviz opozarja, da lahko občina ali župan v organizacijo šole posegata le tako, da spremenita akt o ustanovitvi, in ne z občinskimi sklepi, ukinitvi tržne dejavnosti pa nasprotuje tudi svet staršev ene od osnovnih šol.

Župan občine Radenci Roman Leljak je konec marca in na začetku aprila z več objavami na Facebooku sprožil tako imenovano “afero kantic”. V svoji prvi objavi 30. marca je zapisal, da obe osnovni šoli v Radencih – to sta Osnovna šola Kapela in Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci – ne bosta več izvajali tržne dejavnosti kuhanja kosil, saj naj bi nekateri zaposleni na šoli kupovali kosila za dobre tri evre, domov pa odnašali hrano za celotno družino.

V objavi 1. aprila je navedel, da so na srečanju z ravnateljicama obeh osnovnih šol sklenili, da bodo takoj prekinili prodajo kosil za domov in na novo izračunali cene obrokov. Obroki za otroke (oziroma njihove starše) naj bi bili na račun tržne dejavnosti namreč dražji, je zapisal. Isti dan je zatrdil tudi, da je Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci prav zaradi tržne dejavnosti kuhanja za zaposlene in zunanje obiskovalce ustvarila za 11.707,69 evra izgube, to pa naj bi želeli sanirati z dvigom cen malic in kosil za otroke in zaposlene.

So učitelj in zunanji odjemalci res krivi za finančni izpad?

Na omenjeni osnovni šoli trdijo drugače. Pravijo, da se cene obrokov niso spremenile že več let – razen cen malic, ki jih vsako leto določi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) – in da je finančna izguba nastala zaradi drugih dejavnikov. 

Osnovni šoli Kajetana Koviča Radenci je občina Radenci vsako leto v proračunu zagotavljala financiranje enega delovnega mesta kuharja, vendar je župan Roman Leljak sprejel odločitev, da z letom 2021 ukine financiranje delovnega mesta kuharja, kar znaša na letni ravni približno 22 tisoč evrov. Sosednji šoli Kapela (ki spada pod isto občino) financiranja ni spremenil oziroma opustil,” so sporočili v izjavi za javnost. To pomeni, da kuharja na osnovni šoli od januarja 2021 financirajo sami oziroma se iz tržne dejavnosti financirajo tudi plače, vezane na storitev kuhinje za pripravo kosil, popoldanskih malic in prehrane zaposlenih.

Dodatno je izpad povzročil tudi koronavirus, saj se je tržna dejavnost kuhinje v letih 2020 in 2021 dejansko zmanjšala. Na osnovni šoli pravijo, da sta bili obe leti “za tržno dejavnost šole usodni”.

Svet zavoda Osnovne šole Kajetana Koviča je že na seji 28. februarja sklenil, da bo skladno z rastjo cen na trgu pripravil nov cenik za učence (izključujoč malico, saj ceno za malico določa MIZŠ), zaposlene in zunanje odjemalce, občino pa je ponovno zaprosil za financiranje delovnega mesta kuharja za letošnje leto. “To bi pomenilo reguliranje cene za učence, zaposleni pa bi bili v celoti na tržni ceni,” so pojasnili.

A župan Leljak je na šolo poslal aneks, kjer je za financiranje kuharja v letošnjem letu postavil pogoj: da se kuhanje kosil za učitelje in zunanje odjemalce ukine (tržna dejavnost). Svet zavoda je omenjeni aneks in predlagane nove cene prehrane obravnaval na seji 29. in 30. marca. “Ker župan ni pristojen za odločanje o ukinitvi tržne dejavnosti, člani sveta zavoda niso mogli potrditi novega cenika; odgovorna oseba na šoli pa aneksa ni podpisala, saj za to ni pristojna,” so zapisali.

OŠ Kajetana Koviča Radenci
Google Zemljevidi

Občinska odločitev s štirimi sklepi

4. in 5. aprila je sledila dopisna seja občinskega sveta občine Radenci, kjer so svetniki sprejeli štiri sklepe. Ti določajo, da:

– izgubo iz tržne dejavnosti pokrije občina,

– se začasno ustavi izvajanje tržne dejavnosti kuhanja kosil za trg in zaposlene v delu, kjer se hrana naroča za domov,

– morata obe osnovni šoli do 30. maja pripraviti nov cenik na način, da bodo cene storitev iz te dejavnosti pokrile vse povezane odhodke,

– bo občina Radenci z rebalansom proračuna zagotovila subvencijo kosil za vse učence tako, da bodo učenci plačevali za kosilo en evro, ta subvencija pa se bo pripravila glede na nov cenik, ki bo veljal od 1. septembra.

Sviz: Župan je prekoračil pooblastila

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) opozarja, da je župan prekoračil svoja pooblastila in da v organizacijo in delovanje javnih zavodov posega nezakonito. “Župan ne more kar tako prepovedati zaposlenim na šolah, da bi se prehranjevali s kosili, ki jih pripravljajo v šoli, saj jih plačajo kot vsi ostali, obenem pa ustanovni akti šole dopuščajo tržno dejavnost. Občinske oblasti lahko v organizacijo šole posegajo izključno prek sprememb v ustanovnem aktu zavoda,” so zapisali in župana Leljaka pozvali, naj “preneha dejanja, ki niso v skladu s predpisi, saj bo sicer soočen s posledicami svojih ravnanj”.

Kot je za N1 dodatno pojasnil glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, ravnanje župana in občinskega sveta spremljajo z budnim očesom. “Če se bo ta konflikt nadaljeval in stopnjeval, bomo posegli s pravnimi sredstvi,” je napovedal.

Tudi svet staršev OŠ Kajetana Koviča Radenci je ta teden ukinitvi tržne dejavnosti soglasno nasprotoval in izrazil željo, da se omogoči tudi iznos kosil za zaposlene in zunanje odjemalce po tržno sprejemljivi ceni. Na Osnovni šoli Kapela pa pričakujejo, da se bosta tamkajšnji svet staršev in svet zavoda še sestala, je za N1 potrdila ravnateljica osnovne šole Andreja Strmšek. “Zadnja odločitev občinskega sveta občine Radenci je, da se začasno ustavi izvajanje tržne dejavnosti kuhanja kosil za trg in zaposlene v delu, kjer se hrana naroča za domov,” je pojasnila in potrdila, da je odločitev o izvajanju tržne dejavnosti v pristojnosti občinskega sveta, ki bi zadevo moral opredeliti v aktu o ustanovitvi zavoda. “Poseganja v akt o ustanovitvi ni bilo in upam, da ga ne bo,” je dejala. Kot je povedala, zdaj pripravljajo nove izračune cen, ki pa so jih zaradi vseh podražitev tudi sicer imeli namen pripraviti.

Žaljiva podtikanja na škodo ugledu učiteljev

Sviz se je obregnil tudi na županov način komuniciranja. “Župan Radencev je konec marca učiteljem in učiteljicam kar prek Facebooka zagrozil, da ti po opredeljeni ceni ne bodo več smeli kupovati kosil v šolah, pri tem pa namigoval, da to počnejo na račun občanov in otrok v šolah. Z objavo je sprožil plaz pritlehnih komentarjev, češ da so učitelji kradljivci, izkoriščevalci, ki puščajo otroke lačne, sami pa se prehranjujejo na račun staršev,” so zapisali. Po mnenju sindikata je “povsem očitno, da si poskuša župan z demonstracijo arogance lokalnega oblastnika ter neresničnimi in žaljivimi obtožbami na račun učiteljstva pridobiti podporo pri delu občanov in zlorabiti zlasti občutljivost tistih, ki težko živijo”. Županovo ravnanje in komunikacijo so zavrnili kot “povsem nesprejemljivo” in ga pozvali, “naj se za žaljiva podtikanja učiteljicam in učiteljem, strokovnim delavcem in vsem drugim zaposlenim v obeh šolah nemudoma javno opraviči”.

Glavni tajnik Sviza Štrukelj je dodatno pojasnil, da so v prvi vrsti želeli zaščititi ugled učiteljstva “tudi zaradi njihovega absolutnega in kategoričnega zatrjevanja, da to, kar je župan govoril, ne drži in da si je to izmislil”, podobno pa trdijo tudi na OŠ Kajetana Koviča. “Župan Roman Leljak je z načinom komunikacije prek medijev in družbenih omrežij ter žaljivimi podtikanji na račun učiteljstva prizadel ugled učiteljev in drugih zaposlenih delavcev,” so sporočili.