Ali lahko lastnik najemniku prepove sprejemanje obiskov?

Slovenija 23. Feb 202405:59 2 komentarja
igranje iger
Foto: PROFIMEDIA

Ob iskanju stanovanja se najemniki soočajo s številnimi prepovedmi in omejitvami, ki jih določajo predstave lastnikov o njihovi uporabi stanovanja. Nekateri ne dovolijo domačih živali, druge moti prestavljanje pohištva ali obešanje slik na stene. Nekateri pa omejujejo tudi obiske v stanovanju. Ali jih lastnik sme omejiti? Lahko to prepoved v najemno pogodbo doda naknadno?

Lastnik najemniku ne sme prepovedati obiskov, razen v primeru, da sta se tako dogovorila v najemni pogodbi, so pogosto težavo najemnikov naslovili pri Najemniškem SOS.

“Če v najemni pogodbi način rabe ni natančneje opredeljen, ima najemnik možnost, da stanovanje uporablja prosto, a skladno z načelom ‘normalne rabe’, hišnim redom stavbe, v kateri prebiva, in drugimi določili pogodbe. V primeru, da način uporabe stanovanja v najemni pogodbi ni definiran, lahko najemnik sprejema obiske, organizira druženja, ima domačo žival, kadi in podobno,” so zapisali. Če domača žival ali kajenje poškoduje stanovanje ali opremo, lahko lastnik zadrži varščino.

Če pa najemnik med najemom stanovanja spremeni rabo, recimo dobi domačo žival ali začne gostiti več obiskov, najemodajalec naknadno ne sme samovoljno spreminjati pogodbe ali od najemnika terjati, da pristane na njeno spremembo. “Ravno tako spremenjena raba, ki ni neskladna z določili najemne pogodbe, ne sme biti razlog za njeno odpoved,” so še zapisali pri Najemniškem SOS.

Damjan Žugelj, hiša, Beograd, stanovanje
N1

Lahko najemodajalec prepove prijavo prebivališča?

Ali lahko najemodajalec prepove obiske, je le eno od pogostih vprašanj, s katerimi se soočajo najemniki. Zato so v Inštitutu za študije stanovanj in prostora, organizaciji Danes je nov dan ter Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja pripravili Priročnik za najemnike. V njem pojasnjujejo zakonodajo, nudijo nasvete za pripravo na najemno razmerje ter pojasnijo, na katere dejavnike morajo najemniki biti pozorni pri sklepanju najemnega razmerja in kam se lahko obrnejo v primeru težav.

Ob tem nevladne organizacije opozarjajo, da je pravica do primernega stanovanja osnovna človekova pravica. Predstavlja namreč temelj za dostojno življenje, posameznikom pa omogoča uveljavljanje vseh drugih pravic. “A Slovenija je svoje dolžnosti na področju stanovanjske preskrbe predolgo zapostavljala, kar je med drugim privedlo do perečega stanja na najemnem trgu. Brez prave regulacije in nadzora se številni najemniki znajdejo v vse hujšem položaju,” so zapisali.

Ugotavljajo, da stanovanjski zakon predvideva številne najemniške pravice, a jih najemniki pogosto slabo poznajo. “Poleg tega je uveljavljanje teh pravic v praksi zelo težavno zaradi nesorazmerja moči med najemodajalci, katerim oddaja oddaja stanovanja praviloma pomeni dodaten zaslužek, ter najemniki, ki stanovanje nujno potrebujejo za preživetje,” so še dodali.

V priročniku so med drugim odgovorili tudi na vprašanja: Ali lahko nepremičninski agent zahteva plačilo provizije? Ali lahko najemodajalec kadarkoli dvigne najemnino? Katere stroške mora plačevati najemnik in katere lastnik stanovanja? Ali lahko najemodajalec prepove prijavo prebivališča? Priročnik je dostopen tukaj.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje