Celjska občina v pomoč občanom zaradi povišanja cen energentov

Slovenija 04. Mar 202216:41
Celje
Foto: PROFIMEDIA

Celjska občina bo pomagala občanom, ki jih je v začetku leta najbolj prizadelo znatno povišanje cen energentov, še zlasti stroškov ogrevanja z zemeljskim plinom. V letošnjem proračunu je tako za ta namen zagotovila okvirno 300 tisoč evrov, danes pa je bil objavljen javni razpis za dodelitev enkratne finančne pomoči.

Skladno s pogoji javnega razpisa bodo do enkratne denarne pomoči občine upravičene fizične osebe s stalnim in dejanskim prebivališčem v celjski občini, katere je januarja letos za 30 odstotkov ali več v primerjavi z enakim mesecem lani prizadela podražitev stroškov ogrevanja. Vlagatelj mora imeti poravnane zapadle obveznosti za ogrevanje, in sicer še zlasti za meseca januar lani in januar letos, so danes sporočili z občine.

Merilo za pridobitev pomoči pri poravnavi stroškov ogrevanja bo povprečni mesečni neto dohodek na osebo v gospodinjstvu, prejet v mesecih november in december lani ter januar letos. Upoštevaje višino dohodka bo vlagatelju priznano 50- ali 30-odstotno sofinanciranje razlike povišanja stroška ogrevanja. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo je imenoval celjski župan Bojana Šrota. Komisija bo v primeru, da zagotovljena sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh upravičenih zahtevkov vlagateljev, prednostno obravnavala vloge, iz katerih bo izhajalo, da je primarno ogrevanje plinsko.

Medtem ko bo strokovna komisija v drugem koraku, če zagotovljena sredstva ne bodo zadostovala niti za pokritje upravičenih zahtevkov vlagateljev, katerih primarno ogrevanje je plinsko, višino sofinanciranja, upoštevaje število prejetih popolnih in upravičenih vlog, lahko ustrezno tudi sorazmerno znižala. Občani, ki izpolnjujejo v javnem razpisu določene pogoje in merila za sodelovanje, morajo vloge oddati najkasneje do 16. marca. Vloge lahko občani oddajo osebno v glavni pisarni celjske občine ali jih odpošljejo po pošti. Posamezni vlagatelj lahko odda le eno vlogo.

Komentari

Vaš komentar