Del zaposlenih v državni upravi bo plače prejemal pozneje

Slovenija 19. Maj 202122:58 0 komentarjev
Denar
Žiga Živulović jr./BOBO

Vlada je določila izplačilne dni za plače v letošnjem letu zaposlenih pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo sistem MFERAC, razen za lokalne skupnosti. Izplačilni dan bo odslej na 10. delovni dan v mesecu za pretekli mesec, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Sistem MFERAC podpira poslovanje proračunskih uporabnikov na finančnem, računovodskem in plačno-kadrovskem področju. Zaposleni pri teh proračunskih uporabnikih bodo plačo za maj prejeli 14. junija, za julij 13. avgusta, za avgust 14. septembra, za september 14. oktobra, za oktober 15. novembra in za november 14. decembra.

Zaradi lažjega prehoda na nov sistem izplačila plač ter premostitve prehodnega obdobja bodo regres za letni dopust za leto 2021 izplačali 4. junija.

Kot so zapisali v vladi, v praksi ugotavljajo, da zaradi zgodnjega datuma izplačila plač (praviloma petega dne v mesecu za pretekli mesec) nastajajo velike obremenitve računovodskih in kadrovskih služb v dneh pred izplačilom plač, izplačila plač in povračil drugih stroškov dela pa praviloma ne odražajo dejanskega stanja v preteklem mesecu, saj pozneje sledijo poračuni.

S to problematiko se je ukvarjal tudi strateški svet za debirokratizacijo, ki je predlagal spremembo izplačilnega dneva na kasnejši dan v mesecu, s čimer bi med drugim odpravili administrativne ovire in prispevali k preglednosti prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.

Sprememba oziroma zamik izplačilnega dne za plače v javnem sektorju je tudi predmet pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja. S sprejetim sklepom se samo za proračunske uporabnike, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo sistem MFERAC (razen za lokalne skupnosti), določa izplačilne dni na 10. delovni dan v mesecu za pretekli mesec, vendar ne kasneje kot na 15. koledarski dan v mesecu.