Koliko alkohola, cigaret in denarja lahko nesete čez mejo?

Slovenija 08. Avg 202114:08 > 09. Avg 2021 07:52 1 komentar
Alkoholne pijače
Profimedia

Znotraj držav EU velja prost pretok blaga, kar pomeni, da lahko v Slovenijo s seboj prinesete vsakršne predmete za osebno uporabo. Izjeme so tobačni izdelki in alkoholne pijače, pri katerih veljajo omejitve, ki so še strožje za državljane tretjih držav. Pri vnosu gotovine v Slovenijo za državljane EU ni omejitev, ostali pa morajo prijaviti zneske, večje od 10.000 evrov. V Hrvaško je iz BiH ali Srbije po novem dovoljen vnos le dveh škatel cigaret.

Pri vnosu blaga v Slovenijo iz tretjih držav, torej vseh držav, ki niso članice EU, je potnik oproščen plačila uvoznih dajatev, davka na dodano vrednost in trošarine pod pogojem, da gre za osebno rabo oziroma za darilo.

Če pa količina ali narava blaga kažeta na morebiten uvoz v komercialne namene, imajo carinski organi znotraj EU pravico, da se prepričajo, ali je bilo blago res kupljeno za osebno rabo. V nasprotnem primeru lahko od vas zahtevajo, da z dokazili o nakupu dokažete nasprotno.

Vrednost blaga ne sme presegati 300 evrov na osebo, za potnike v zračnem in pomorskem prometu pa velja vrednostna omejitev 430 evrov. Pri mlajših od 15 let se medtem oprostitev plačila dajatev lahko uveljavlja do skupne vrednosti 150 evrov.

Če je skupna vrednost blaga višja, se oprostitev odobri le do predpisanega zneska. Ampak previdno, “združevanje pravic” do oprostitve dajatev ni mogoče, na primer: predmeta v vrednosti 500 evrov ni mogoče deliti na dva potnika in ga tako uvoziti brez plačila dajatev.

Vnos tobačnih izdelkov in alkohola v EU

Pri uvozu tobačnih izdelkov se oprostitev plačila uvoznih dajatev, DDV in trošarine lahko uveljavlja za naslednje količine:

Vnos tobačnih izdelkov
N1/Furs

Ko pa gre za alkoholne pijače, je dovoljen vnos:

– 1 litra alkohola in alkoholnih pijač z vsebnostjo alkohola nad 22 vol. % ali nedenaturiranega alkohola z vsebnostjo 80 vol. % in več, ali

– 2 litrov alkohola in alkoholnih pijač z vsebnostjo alkohola pod 22 vol. % alkohola,

– 4 litrov nepenečega vina in

– 16 litrov piva

Osebe, mlajše od 17 let, do oprostitev pri uvozu tobačnih izdelkov in alkohola niso upravičene.

V Hrvaško iz tretjih držav po novem dovoljen vnos le dveh škatel cigaret

Do začetka tega leta je veljalo, da so lahko potniki na Hrvaško iz tretjih držav (torej držav, ki niso članice EU) brez plačila dajatev vnesli 10 škatel cigaret.

1. januarja pa je v veljavo stopil novi pravilnik, ki določa, da se oprostitev dajatev uveljavlja za največ 40 cigaret oziroma dve škatli, 20 cigarilosov, 10 cigar, 50 gramov tobaka in 50 gramov tobaka za segrevanje, 10 mililitrov e-tekočine in 50 gramov novih tobačnih izdelkov.

Za potnike v zračnem prometu sicer veljajo drugačna pravila kot za potnike v cestnem oziroma železniškem prometu. Letalski potniki lahko na Hrvaško vstopijo z 200 cigareti, 100 cigarilosi, 50 cigarami in 250 grami tobaka za kajenje.

Za osebe, ki živijo na obmejnem območju Republike Hrvaške in sosednjih tretjih držav, in za delavce na teh območjih, pa veljajo še strožja pravila. S seboj imajo lahko le 25 cigaret.

In kje je razlog za spremembe? Hrvaška je po neuradnih ocenah letno v trošarinah in DDV zaradi kupovanja cigaret v BiH in Srbiji izgubila okoli pol milijarde kun (slabih 67 milijonov evrov).

Kaj pa vnos živil v EU?

Potniki, ki v EU prihajajo iz tretjih držav, lahko za lastne potrebe in potrebe članov gospodinjstva brez plačila dajatev uvozijo živila do vrednosti 430 (zračni in pomorski promet) oziroma 300 evrov.

Zaradi nevarnosti prenosa živalskih in rastlinskih bolezni ter zaščite določenih živalskih in rastlinskih vrst je vnos določenih živil v EU lahko omejen ali v celoti prepovedan.

Potniki v EU na primer ne smejo prinašati ali pošiljati mesa in mleka ter mesnih in mlečnih proizvodov. Izjema so osebne pošiljke, ki prihajajo s Ferskih otokov ali Grenlandije, njihova teža pa ne sme preseči 10 kilogramov na osebo.

Več o vnosu osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora si lahko preberete na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (URSVHVVR).

Omejitve pri potovanju znotraj EU

Za alkoholne pijače in tobačne izdelke velja, da če jih fizična oseba sama vnese iz druge države članice v Slovenijo in prevaža za lastno porabo, obveznost za obračun trošarine ne nastane, če količine v trenutku vnosa ne presegajo:

Vnos alkoholnih pijač
N1/Furs

Če imate pri sebi več kot 10.000 evrov, je to treba prijaviti

Če nameravate potovati v državo EU ali iz nje odpotovati z gotovino v vrednosti 10.000 evrov ali več – oziroma v enakovrednem znesku v drugi valuti – morate znesek prijaviti carinskim organom. Carinski organi lahko vašo gotovino zadržijo, grozi pa vam tudi plačilo globe, če zneska ne prijavite.

Ko pa gre za potovanje med državami EU in imate s seboj 10.000 evrov ali več, morate pri carinskih organih države izstopa, vstopa in tranzita preveriti, ali je treba znesek prijaviti. Za vnos v Slovenijo ni omejitev, če ste državljan ali državljanka članice EU.

Pomembno:

Pri potovanju v države, ki niso države članice EU (in v nekatera območja znotraj EU, kot so Kanarski otoki), lahko v tako imenovanih prostocarinskih prodajalnah na letališčih ali v pristaniščih kupite carin prosto blago.

Tobačni izdelki
Profimedia

Vendar se morate zavedati, da lahko vaša ciljna država, ki ni država članica EU, pri oprostitvi carin in trošarin uporablja količinske omejitve.