Pred pol stoletja odprli prvo avtocesto v Sloveniji in Jugoslaviji (FOTO)

Slovenija 29. Dec 202205:27 3 komentarji
prva avtocesta
Vladimir Čuk, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Slovenija je prvo avtocesto dobila 29. decembra 1972, ko je bil odprt odsek primorske avtoceste med Vrhniko in Postojno. Prvi odsek slovenske avtoceste so začeli graditi konec maja 1970, gradnja sodobne štiripasovnice v dolžini 32 kilometrov pa je bila končana v dveh letih in sedmih mesecih. To je bila tudi prva avtocesta v nekdanji Jugoslaviji.

Na današnji dan pred petdesetimi leti je Slovenija odprla svojo prvo avtocesto na odseku med Vrhniko in Postojno. Naša država oziroma takratna Jugoslavija se je s tem pridružila dvajseterici evropskih držav, ki so že imele avtoceste v skupni dolžini približno 17.500 kilometrov. Največ avtocest je imela Nemčija s 6.219 kilometri, sledila je Italija s 4.323 kilometri, Francija s 1.715 kilometri in Avstrija s 553 kilometri avtocest, pojasnjujejo na Družbi za avtoceste (Dars).

Potrebo po sodobni štiripasovni cestni povezavi med Vrhniko in Postojno so že tedaj narekovale prometne obremenitve, saj je pred petimi desetletji na tem odseku letni promet znašal približno osem tisoč vozil na dan. Sicer pa je tudi danes ta odsek med prometno najbolj obremenjenimi v državi, saj ga v povprečju vsak dan prevozi približno 55 tisoč vozil.

Prva avtocesta
Foto: Svetozar Busič, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Začetek gradnje prve avtoceste v Sloveniji in Jugoslaviji je spremljalo veliko zanimanje.

Posojilo, ki je sprožilo cestno afero

Zgodba o razvoju slovenske cestne infrastrukture sega še nekaj let nazaj, in sicer v leto 1966. To je bilo prelomno leto tudi na področju urejanja in gradnje cestnih omrežij. Takrat je bila namreč izdelana prva študija o možnosti gradnje hitrih cest v Sloveniji, ki je bila na podlagi javne obravnave in strokovne razprave temelj republiškega zakona o modernizaciji cestne povezave Šentilj–Nova Gorica, ki ga je skupščina Socialistične republike Slovenije (SRS) sprejela 10. marca 1969, pojasnjuje Dars.

Na tej trasi se je promet namreč povečal kar za dve tretjini. Sprejet je bil odlok o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika–Postojna–Razdrto in Hoče–Levec, za katerega bi del finančnih sredstev zagotovila SRS, del pa Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD), ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja Jugoslaviji za gradnjo avtocest namenila več posojil.

Prva avtocesta
Foto: neznan, vir: arhiv DARS d. d. | Izkopi na trasi avtoceste.

Zaradi želje drugih jugoslovanskih republik po gradnji moderne štiripasovne ceste je bila kvota posojila, ki jo je IBRD namenila Jugoslaviji, premajhna. Zvezni izvršni svet, ki je odločal o razdelitvi posojil med republikami, je zato odločil, da posojila Sloveniji ne odobri, ker naj bi bile druge republike do njega bolj upravičene.

“V Sloveniji pa je prišlo do tako imenovane cestne afere. Vsi organi oblasti, mediji in prebivalstvo Slovenije je takrat stopilo v bran republiški vladi in njenemu predsedniku Stanetu Kavčiču ter ga v njegovih zahtevah po enakovredni obravnavi zahtev soglasno podprlo. Na koncu je prišlo do delnega kompromisa med republiško in zvezno oblastjo, tako da je Slovenija za odsek Vrhnika–Postojna le dobila 16,1 milijona dolarjev posojila,” so dodali na Darsu.

Prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS, d. d

Gradnja prvega odseka avtoceste se je začela 22. maja 1970, uradno odprtje je bilo 29. decembra 1972, le malo pred tem pa je Kavčič odstopil s položaja predsednika slovenske vlade.

Skoraj 32 km dolg odsek so gradila podjetja iz vse Jugoslavije. Gradnja je bila razdeljena na tri pododseke: Vrhnika–Logatec, Logatec–Unec ter Unec–Postojna.

Danes slovensko avtocestno omrežje, ki ga upravlja in vzdržuje Dars, obsega 624,9 kilometra avtocest in hitrih cest, 143,4 kilometra priključkov, 22,3 kilometra razcepov in 40,8 kilometra drugih cest.

V galeriji spodaj si lahko ogledate, kako je potekala gradnja prve avtoceste v Sloveniji in Jugoslaviji.

prva avtocesta prva avtocesta
neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Približno dva tedna pred odprtjem je prvi avtocestni odsek v Sloveniji in Jugoslaviji obiskal predsednik države Josip Broz Tito s soprogo Jovanko.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Podpis predsednika države Josipa Broza Tita v spominsko knjigo na cestninski postaji v Postojni.
prva avtocesta prva avtocesta
Nace Bizilj, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Strokovni posvet na trasi nove avtoceste.
PRVA AVTOCESTA PRVA AVTOCESTA
Rudi Paškulin, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Buldožer Caterpilar pri delu.
prva avtocesta prva avtocesta
Edi Šelhaus, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Armiranje viadukta Verd.
prva avtocesta prva avtocesta
Nace Bizilj, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Gradnja viadukta Ravbarkomanda.
prva avtocesta prva avtocesta
Joco Žnidaršič, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Malica na gradbišču pri Štampetovem mostu.
prva avtocesta prva avtocesta
Joco Žnidaršič, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Igra na skoraj dokončani avtocesti.
prva avtocesta prva avtocesta
Joco Žnidaršič, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Nameščanje jeklenih varovalnih odbojnih ograj.
gradnja avtoceste gradnja avtoceste
neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Asfaltiranje na novi avtocesti.
prva avtocesta prva avtocesta
Nace Bizilj, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Prometna signalizacija.
prva avtocesta prva avtocesta
Rudi Paškulin, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Miniranje terena na trasi Vrhnika–Postojna.
prva avtocesta prva avtocesta
Ivan Kramžar, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Izkopi kamnitega materiala.
prva avtocesta prva avtocesta
Ivan Kramžar, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Izkopi na avtocesti.
prva avtocesta prva avtocesta
Ivan Kramžar, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Vrtanje vrtin za globinsko miniranje.
prva avtocesta prva avtocesta
Ivan Kramžar, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Zemeljska dela na cesti.
prva avtocesta prva avtocesta
Nace Bizilj, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Tesarja pri delu.
Joco Žnidaršič, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Zabijanje jeklene varovalne ograje.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Pogled na garaže Avtocestne baze Postojna.
prva avtocesta prva avtocesta
Edi Šelhaus, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Zaradi nevšečnosti, ki jih je prinesla bližine avtoceste so morali hišo, ki sicer ni motila same gradnje viadukta Unec, podreti naknadno.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Asfaltiranje in nameščanje jeklenih odbojnih ograj.
prva avtocesta prva avtocesta
Nace Bizilj, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Greder oziroma izravnalnik je težek gradbeni stroj, opremljen z rezilom, ki se uporablja za fino izravnavanje površin, Štampetov most.
prva avtocesta prva avtocesta
Marjan Ciglič, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Podporna konstrukcija Štampetovega mostu med gradnjo.
prva avtocesta prva avtocesta
Nace Bizilj, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Vožnja po skoraj dokončanem viaduktu Ravbarkomanda.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Slovesna okrasitev prvega slovenskega in jugoslovanskega avtocestnega odseka pred uradnim odprtjem.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Na cestninski postaji Postojna pred uradnim odprtjem avtoceste.
prva avtocesta prva avtocesta
Edi Šelhaus, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Prva vozila, ki so zapeljala po novi avtocesti, so bila vozila republiškega protokola.
prva avtocesta prva avtocesta
Edi Šelhaus, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Po slavnostnem odprtju so se udeleženci odpeljali proti Postojni, kjer je bil v hotelu Jama organiziran sprejem za povabljence.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS, d. d. | Nasipavanje in razgrinjanje kamnite posteljice na območju cestnega prepusta.
PRVA AVTOCESTA PRVA AVTOCESTA
neznan, vir: arhiv DARS d. d. | Vgrajevanje kamnitega materiala v posteljico voziščne konstrukcije.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS d. d | Temeljenje.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS d. d. | Utrjevanje trase.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS d. d. | Betoniranje temeljne blazine, ki je služile kot podpora vertikalnim podpornim stebrom premostitvenih objektov.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS d. d. | Oznaka gradbišča.
prva avtocesta prva avtocesta
Vladimir Čuk, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije | Slavnostni nagovor predsednika republiške skupnosti za ceste inženirja Viktorja Seitla na odprtju prvega avtocestnega odseka Vrhnika–Postojna.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS d. d. | Gradnja voziščne konstrukcije na odseku med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Ljubljani.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS d. d | Opažna konstrukcija Hünnebeck na viaduktu Verd.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS d. d. | Izkopna dela na useku trase v bližini železniške proge Ljubljana-Koper.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS d. d. | Priprava železnih konstrukcij za betoniranje stebra viadukta Unec.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS d. d. | Opaževanje nosilnih stebrov viadukta Unec.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS d. d | Podporni stebri viadukta Ravbarkomanda.
prva avtocesta prva avtocesta
neznan, vir: arhiv DARS d. d. | Ogled gradnje voziščne plošče viadukta Ravbarkomanda na avtocestnem odseku med Uncem in Postojno. Voziščna plošča je sestavljena iz posameznih montažnih plošč, ki so z armaturo in betonom skupaj z vzdolžnimi 'I' nosilci povezane v enovito konstrukcijo.

Zanimivosti o prvi avtocesti v Sloveniji:

 • Med gradnjo avtoceste je na železniškem viaduktu na Štampetovem mostu med prebijanjem podkopa zazevala ogromna vrtača. Ravno v tistem času sta se mostu približevala dva vlaka. Delavci, ki so bili takrat na srečo na malici, so hitro stekli na most in strojevodji pravočasno opozorili na nevarnost. S tem so preprečili veliko katastrofo, saj bi vlaka v nasprotnem primeru zgrmela v prepad.
 • Med gradnjo so v bližini gradbišč nastala manjša naselja z lesenimi kolibami, v katerih so živeli delavci. Imeli so tudi menzo, upravno stavbo, skladišča in delavnice. Po koncu gradnje so naselja odstranili.
 • Zaradi globinskega miniranja so bile na Ivanjem selu poškodovane številne strehe stanovanjskih hiš, ponekod drugod so popokale tudi vodne cevi in vodnjaki, ki jih je bilo treba sanirati.
 • Avtoceste so se gradile na način, da so bile na določenih točkah dovolj ravne, da bi lahko v nujnih primerih služile kot pristajalna steza.
 • Ker je prva avtocesta v Sloveniji potekala v smeri proti Italiji, so za označevanje cestnih signalizacij uporabili italijanski sistem (zelene table za avtoceste, modre za hitre ceste; v Nemčiji za avtoceste uporabljajo modre table).
 • Vzdrževalna služba na Avtocestni bazi v Postojni je bila zaslužna, da je bila Slovenija prva država v Evropi, ki je uvedla spremenljivo prometno signalizacijo nad vozili. Prvič so jo uporabili na odseku Čebulovica–Divača.
 • Vožnja po cesti je bila brezplačna samo tri ure po odprtju, potem je bilo treba plačati cestnino.
 • En dan po odprtju avtoceste so pri Štampetovem mostu zabeležili 10 prometnih nesreč, ker so vozniki zapeljali na del cestišča, ki se je še gradil, policisti pa so napisali kar nekaj kazni zaradi prevelike hitrosti.
 • Prva huda prometna nesreča se je zgodila 16. januarja 1973.
 • Prva smrtna žrtev na avtocesti je bila stevardesa iz Švice, ki je zaradi neprilagojene hitrosti pri Štampetovem mostu izgubila nadzor nad vozilom.
 • 2. januarja 1973 so v 12 urah našteli 1.374 avtomobilov.
 • Avtošolam je bilo do izgradnje ljubljanske obvoznice za učenje voznikov prepovedano uporabljati avtocesto.
 • Prva cestnina za osebni avtomobil je znašala 8 dinarjev (3 nemške marke).
 • Prvih nekaj mesecev na cestnini niso imeli blagajn, zato je bilo treba denar tudi do šestkrat na dan peljati v Ljubljano, devize pa v Postojno.
 • Med prazniki in dopustom so imeli cestninarji v 8 urah tudi 1.600 strank, ki so jim plačevale v osmih različnih valutah.
 • V glavni sezoni so cestnino pobirali tudi na improviziranih stojnicah pod senčniki.
 • Nekateri avtomobili so imeli volan na desni strani, zato je bilo pobiranje cestnine še dodatno oteženo.

VIR: “Slovenika, zares si čudovita!” Zbornik ob 50. obletnici prve avtoceste v Sloveniji in Jugoslaviji

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje