Le 14 odstotkov ljudi zadovoljnih s komunikacijo vlade o cepljenju

Koronavirus 01. Okt 202110:16 1 komentar
Novinarska konferenca: vlada
BOBO

Ob ponovnem porastu deleža zaskrbljenih narašča tudi nezadovoljstvo, kaže javnomnenjska raziskava Mediane. Kar polovica vprašanih pravi, da so ukrepi prekomerni, le še dobra desetina pa jih pozitivno ocenjuje komunikacijo vlade z javnostjo na področju cepljenja.

V Mediani so ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter, kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako so raziskovali, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.

Že od junija je moč opaziti delež naraščanja tistih, ki so za svoje življenje in življenje bližnjih zelo zaskrbljeni. Če je v juniju delež slednjih znašal 30 odstotkov, je do sedaj narasel že na 39 odstotkov. Na drugi strani posledično upada delež tistih, ki sploh niso zaskrbljeni. Ta je od junija do septembra upadel z 42 na 35 odstotkov.

Ponovno je nekoliko narasel delež tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v osebno svobodo prebivalcev Slovenije – takšnih je sedaj že več kot polovica (53 odstotkov). Na drugi strani upada delež tistih, ki menijo, da so ukrepi kljub posegu v osebno svobodo primerni (z 19 % na 16 %) ter tistih, ki menijo, da ukrepi premalo ostri (za eno odstotno točko na 10 %).

Precejšnjo spremembo je opaziti tudi pri ocenjevanju ukrepov za preprečevanje koronavirusa. Statistično značilen je v mesecu septembru delež tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu. Ta delež je upadel kar za šest odstotnih točk, za pet odstotnih točk pa se je povišal delež tistih, ki menijo, da ukrepi uravnoteženo obravnavajo zdravje in gospodarstvo.

Ukrepi
Inštitut Mediana

Še vedno je med prebivalci Slovenije zaznati veliko mero pesimizma. Tistih, ki menijo, da se bo običajno življenje spremenilo na slabše, je še vedno precej več kot polovica, natančneje 57 %.

Veliko nezadovoljstvo s komunikacijo vlade

Le 18 odstotkov vprašanih se strinja, da vladi zaupajo, da bo sprejela prave odločitve za našo državo, še manj, 17 odstotkov, pa zaupa vladi, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive. Oba deleža sta za kar nekaj odstotnih točk manjša kot v avgustu letošnjega leta. Statistično značilno je narasel delež tistih, ki pravijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje kot naša. Če je bilo v avgustu tega mnenja “le” 37 odstotkov vprašanih, jih je sedaj že več kot polovica (51 %).

Ocena delovanja vlade
Inštitut Mediana

Zadovoljstvo s pridobivanjem zadostnega števila odmerkov cepiv in organizacijo cepljenja že od julija ostaja enako, medtem ko od junija konstantno upada zadovoljstvo s komunikacijo vlade z javnostjo na področju cepljenja. Če jo je junija letošnjega leta kot (zelo) dobro ocenilo 27 odstotkov vprašanih, je sedaj takšnega mnenja le še 14 odstotkov anketirancev.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 21. in 23. septembrom 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI). V raziskavi je sodelovalo 510 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje