Vlada ustavnemu sodišču odgovorila glede aplikacije NIJZ

PCT aplikacija
Žiga Živulovič jr./BOBO

Vlada je na dopisni seji med drugim sprejela mnenje, da bi moralo ustavno sodišče ustaviti postopek glede preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT, ki ga je predlagala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Ustavno sodišče je vlado prosilo za odgovor na pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti glede odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT. Predlog za oceno ustavnosti je podala informacijska pooblaščenka.

Ta odlok med drugim določa, da se izpolnjevanje pogoja PCT, če oseba predloži digitalno evropsko potrdilo, preveri z aplikacijo za odčitavanje QR kode, ki jo zagotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Vlada meni, da bi moralo ustavno sodišče postopek ustaviti, saj gre za novo zadevo, ki bi ji moralo ustavno sodišče, preden jo pošlje v odgovor vladi, dodeliti novo opravilno številko in novega sodnika poročevalca.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je avgusta prekinila inšpekcijski postopek o aplikaciji za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT. Vprašanje ustreznosti odloka, s katerim vlada regulira aplikacijo, je poslala v presojo ustavnemu sodišču.

“Ker vsaka obdelava podatkov pomeni poseg v z ustavo zagotovljeno človekovo pravico, v Sloveniji obdelav podatkov zaradi zagotavljanja pravne varnosti državljanov ni dopustno urejati z vladnimi odloki – pri sprejemanju teh namreč ni mogoče dosegati take stopnje demokratičnega procesa odločanja kot v državnem zboru, saj odražajo le odločitev vsakokratne izvršilne veje oblasti,” je sporočila avgusta.

Komentarji (0)

Prikaži vse komentarje