Za katera področja se bo Slovenija zavzemala v Varnostnem svetu ZN?

Slovenija 22. Nov 202321:35 1 komentar
Varnostni svet ZN
Fotografija je simbolična. (Foto: PROFIMEDIA)

Znana so področja, za katera se bo Slovenija zavzemala kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN). Vlada je mednje uvrstila preprečevanje konfliktov, zaščito prebivalstva v oboroženih spopadih, vključevanje žensk v procese preprečevanja in razreševanje spopadov ter podnebne spremembe.

“Kot nestalna članica se bomo ukvarjali z vsemi točkami na dnevnem redu Varnostnega sveta, tako z razmerami, ki se obravnavajo že dlje časa kot z morebitnimi novonastalimi krizami, ki bi ogrožale mir in varnost,” je sporočila vlada. Po njeni oceni izbrana področja odražajo zunanjepolitične prioritete Slovenije in sledijo sloganu slovenske kandidature – “Krepimo zaupanje. Varujemo prihodnost”.

Na področju preprečevanja konfliktov bo Slovenija opozarjala na grobe in sistematične kršitve ter zlorabe človekovih pravic, ki bi lahko vodile v izbruh oboroženih spopadov. Zavzemala se bo za krepitev in pravočasno sprejemanje ukrepov preventivne diplomacije, vključno z mediacijo. Obenem bo spodbujala krepitev sodelovanja z regionalnimi organizacijami, relevantnimi telesi in organi ZN ter civilno družbo.

Pri zaščiti prebivalcev v oboroženih spopadih bo pozivala k polnemu spoštovanju in izvajanju mednarodnega humanitarnega prava, s poudarkom na zaščiti vodnih virov in vodne infrastrukture. Podpirala bo delovanje mednarodnih sodišč, mednarodnih kazenskih tribunalov in drugih mehanizmov za zagotavljanje odgovornosti in pregon odgovornih za mednarodna hudodelstva, in delovanje humanitarnih organizacij, tudi na območjih, kjer veljajo sankcije.

Na področju žensk, miru in varnosti se bo zavzemala za celovito, enakovredno in učinkovito vključevanje žensk v procese preprečevanja in razreševanja spopadov ter v prizadevanja za trajen mir. Iskala bo tudi načine, kako naj VS ZN učinkoviteje naslavlja spolno nasilje med spopadi in zagotavlja odgovornost zanj, ter krepila sodelovanje žensk v tem organu ZN.

Pri podnebju, miru in varnosti pa bo Slovenija pozorna na to, da so pri analizi in predvidevanju groženj upoštevana tveganja, povezana z učinki podnebnih sprememb, degradacijo okolja, prehransko varnostjo in varno oskrbo z vodo. Zagovarjala bo sistematično umeščanje podnebja, okolja in vode v aktivnosti VS ter ta področja povezovala z drugimi prioritetami članstva.

Slovenija je bila junija letos s 153 glasovi članic ZN izvoljena v Varnostni svet ZN z mandatom od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025. Oktobra je pridobila status opazovalke, kar pomeni, da slovenski diplomati odtlej lahko prisostvujejo zasedanjem najpomembnejšega organa organizacije med pripravami za nastop mandata.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje