Zdravstvena blagajna lani s 76 milijoni evrov primanjkljaja

Slovenija 29. Jan 202422:24 0 komentarjev
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je po prvi oceni leto 2023 zaključil s primanjkljajem prihodkov nad odhodki v višini 76,3 milijona evrov, ki so ga pokrili z lastnimi sredstvi, in sicer iz ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Stanje lastnih virov konec leta 2023 je tako znašalo le 8,8 milijona evrov.

Kot je na novinarski konferenci povedala generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar, je zavod v lanskem letu posloval v izjemno zahtevnih finančnih pogojih. Med drugim zaradi številnih sprememb zakonov, tudi interventnih, prav tako zaradi priprave na ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga je nato s 1. januarjem letos zamenjal obvezni zdravstveni prispevek. Zavod se je pripravljal tudi na začetek izvajanja nalog, ki jim jih nalaga zakon o dolgotrajni oskrbi.

Prva ocena finančnega poslovanja ZZZS v letu 2023 izkazuje primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 76,3 milijona evrov, ki so ga v celoti pokrili z lastnimi viri. Prihodki so znašali 4,32 milijarde evrov, in so za 58,4 milijona evrov manjši od načrtovanih. Odhodki, ki so lani znašali 4,4 milijarde evrov, pa so bili od načrtovanih manjši za 35,3 milijona evrov.

V primerjavi z letom 2022 so bili prihodki lani večji za 9,6 odstotka ali 377,4 milijona evrov. Tudi odhodki so bili lani v primerjavi z letom 2022 višji, in sicer za 8,5 odstotka ali 344,6 milijona evrov.

Prihodki so bili po besedah Mlakar lani višji predvsem zaradi višjih prihodkov z naslova prispevkov in transferja iz državnega proračuna v višini 304,3 milijona evrov. Odhodki pa so bili lani v primerjavi s predhodnim letom višji predvsem zaradi odhodkov za zdravstvene storitve, med drugim zaradi dogovorov o plačah in plačili nad rednim obsegom zdravstvenih storitev, tudi zaradi plačevanja vseh opravljenih zdravstvenih storitev.

Mlakar je napovedala, da bo ZZZS tudi v letu 2024 skrbno spremljal gibanje prihodkov in odhodkov in v primeru odstopanj opozoril ministrstvo za zdravje. “Ocenjujemo, da obstaja kar precejšnja verjetnost, da bomo tudi v letu 2024 morali pristopiti k pripravi rebalansa finančnega načrta,” je dejala.

Kot je bilo predstavljeno na skupščini zavoda 18. januarja, ZZZS sicer ocenjuje, da bodo prihodki v letošnjem letu v primerjavi z lanskim letom višji za dobro milijardo evrov ali 24 odstotkov in bodo znašali 5,34 milijarde evrov. Prav toliko bodo po oceni zavoda znašali tudi odhodki, ki bodo prav tako zrasli, in sicer za okoli 940 milijonov evrov ali 21 odstotkov v primerjavi z lanskim letom.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!