Zdravstvena inšpekcija zaradi zdravniške stavke obravnava eno prijavo

Slovenija 19. Jan 202416:44
Fides bo zaostril stavko
Foto: Bor Slana/ BOBO

V povezavi s trenutno stavko zdravnikov je zdravstveni inšpektorat prejel eno prijavo domnevne nepravilnosti pri izvajanju zdravstvenih storitev. Opravljanje zdravniške službe v času stavke je namreč določeno z zakonom o zdravniški službi, ki predpisuje področja dela v času stavke. Inšpektorat je uvedel inšpekcijski postopek, ki je še v teku.

Zdravstveni inšpektorat RS je v povezavi s trenutno stavko zdravnikov prejel eno prijavo, ki se je nanašala na izvajanje storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva, so za STA navedli na inšpektoratu. Na podlagi prijave so uvedli inšpekcijski postopek, ki pa še poteka.

Zakon o zdravniški službi določa, da je zdravnik v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. Zakon med te storitve uvršča zlasti zdravljenje vročinskih stanj, infekcij, poškodb in zastrupitev. Zdravnikom nalaga tudi zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njegova opustitev neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt. Zakon opredeljuje druge storitve nujne zdravniške pomoči, opravljanje triažnih pregledov, predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje prej naštetih stanj, navajajo na zdravstvenem inšpektoratu.

Zakon določa tudi, da je poleg navedenega zdravnik v času stavke dolžan opravljati tudi vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, so dodali.

Zdravstveni inšpektorat v okviru svojih nadzorov preverja spoštovanje navedene zakonske določbe, pri čemer izpostavljajo, da zakon ne predvideva glob za kršitve. V primeru, da zavezanec v odločbi postavljenem roku ne vzpostavi zakonitega stanja, pa je nato možen izrek globe zaradi nespoštovanja z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja. Globo za to določa zakon o zdravstveni inšpekciji in za pravne osebe znaša 1.500 evrov, 500 evrov pa za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, so zapisali.

V okviru nadzora inšpektorji preverjajo tudi spoštovanje določb zakona o pacientovih pravicah, ki med drugim določa oblike naročanja na zdravstveno storitev. Za kršitev navedene določbe je za pravne osebe določena globa v višini 400 do 4.100 evrov, za samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki samostojno opravljajo zdravstveno dejavnost v višini 400 do 2.100 evrov ter za odgovorne osebe pravne osebe in odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja zdravstveno dejavnost, v višini 100 do 1.000 evrov, so navedli.

Zdravniki in zobozdravniki so namreč v ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Po sredinih pogajanjih z vladno stranjo so v Fidesu napovedali zaostritev stavke.