Prostorski načrt JEK2: nekateri mestni svetniki imajo pomisleke o lokaciji

Gospodarstvo 17. Maj 202407:26 0 komentarjev
JEK 2
Foto: BOBO

Občina Krško se je seznanila s tem, kaj se dogaja s projektom drugega bloka jedrske elektrarne. Med pogovorom so mestni svetniki izpostavili, da si kot občina želijo polnopravni status sogovornika in tudi nekaj drugih pomislekov o lokaciji.

Krški mestni svet se je na četrtkovi seji seznanil s potekom projekta Jedrske elektrarne Krško (JEK) 2, s poudarkom na pripravi državnega prostorskega načrta, s katerim bo projekt umeščen v prostor. Svetniki so sprejeli več sklepov. Med drugim so sklenili, da bodo o podpori projektu odločali po tistem, ko bo zaključen proces ugotavljanja sprejemljivosti projekta za lokalno skupnost in ko bo država zagotovila primerne prostorske rešitve, pomembne za razvoj občine na več področjih, in sredstva zanje.

Projekt JEK2 in načrt njegovega umeščanja v prostor so mestnim svetnikom predstavili predstavniki Gen energije in družbe Savaprojekt, ki skupaj pripravljata osnutek pobude za državni prostorski načrt, s katero bo stekel postopek umeščanja objekta v prostor.

Vodja projekta JEK2 pri Gen energiji Bruno Glaser je povedal, da v teh dneh zaključujejo pripravo osnutka pobude za državni prostorski načrt. Predvidoma v ponedeljek naj bi gradivo predali ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Nato bo steklo usklajevanje z resornimi ministrstvi, usklajena pobuda pa naj bi bila javno razgrnjena nekje do poletja. Nato bodo na gradivo smernice podali nosilci urejanja prostora, vključila se bo lahko tudi javnost.

V zvezi s slednjim je sicer krški mestni svet na seji sprejel sklep, s katerim zahtevajo, da se rok za podajo smernic za krško občino podaljša za dodatnih pet mesecev z možnostjo dodatnega podaljšanja. Ocenili so namreč, da bo imelo umeščanje JEK2 velik vpliv na vse dejavnike razvoja občine, zato je za pripravo smernic treba predhodno izvesti uskladitev vseh deležnikov.

JEK2 bi lahko imel en reaktor z močjo do 1.650 megavatov

Na seji je sicer Glaser razkril še nekatere druge podrobnosti projekta. Povedal je, se nagibajo k temu, da bi v pobudi za državni prostorski načrt predlagali dizajne z eno enoto (reaktor), in sicer z močjo od 1.000 do 1.650 megavatov. Tehnologija bo zahodnega tipa, tlačnovodna, enaka, kot jo že imamo. Ohlajanje bo urejeno s hladilnim stolpom na naravni vlek, ki naj bi bil visok od 160 do 180 metrov.

Po besedah Damjane Pirc iz družbe Savaprojekt bo objekt gradilo do 3.500 delavcev, ki bodo nastanjeni v okolici, za kar bo treba urediti bivalno infrastrukturo. Za potrebe gradnje bo treba prestaviti nekatere daljnovode, preurediti ceste ter prestaviti traso načrtovane obvoznice Krško-Brežice.

Vodja sektorja za komuniciranje in trajnostni razvoj na Gen Energiji Gorazd Slak je povedal, da projekt po več anketah, ki so jih opravili, podpira okoli 70 odstotkov ljudi. Pri tem je naklonjenost projektu v Posavju večja kot v preostalih delih države.

Pomisleki o lokaciji

V splošni razpravi so nekateri mestni svetniki izrazili pomislek o lokaciji JEK2 in ocenili, da bi bilo za gradnjo bolj smiselno območje dolvodno proti Brežicam. Glaser je pojasnil, da tamkajšnje območje nima primerne geološke strukture, prav tako bi bilo zasedenih več kmetijskih površin.

Mestno svetnico Janjo Starc (Obrtno-podjetniška lista) je zanimalo, kakšen bo vpliv pare hladilnega stolpa na okolico, za kar je Glaser zagotovil, da bo vpliv zelo majhen. Nekatere svetnike je tudi zanimalo, ali bo projekt ekonomsko upravičen. “Opravljene analize kažejo, da bo,” je dejal.

Ob koncu razprave so svetniki sprejeli več sklepov, med drugim sklep, s katerim so izrazili pričakovanje, da bo imela občina pri projektu status polnopravnega sogovornika.

Sicer pa je župan Janez Kerin svetnike še seznanil, da bo s ciljem aktivnega vključevanja občine v projekt ustanovil eno ožjo in eno širšo občinsko komisijo. Ustanovili naj bi tudi institut deliberativnega foruma, za katerega pričakujejo, da ga bo vzpostavila država. Njegov namen bo proučiti, kaj vse je treba zagotoviti, da bo projekt sprejemljiv za lokalno skupnost.


Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!