Določba, da lahko delodajalec zahteva cepljenje, zmotila na tisoče Slovencev

Koronavirus 23. Feb 202215:21 > 15:58
Cepljenje
Foto: PROFIMEDIA

Ministrstvo za zdravje je na predlog programa cepljenja za leto 2022, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), prejelo več pripomb kot pretekla leta. Večinoma so se državljani odzvali na predlog, ki omogoča, da delodajalec na podlagi ocene tveganja od zaposlenih zahteva cepljenje proti covidu-19. Program je trenutno v medresorskem usklajevanju, veljati pa bo začel, ko ga bo minister za zdravje objavil v uradnem listu.

Posvetovalna skupina za cepljenje se je 16. februarja, ko je sprejela tudi priporočila za uporabo cepiva Novavax, seznanila tudi s tem, da je ministrstvo za zdravje na predlog programa cepljenja za leto 2022 prejelo številne predloge.

Spomnimo, da je bilo v programu cepljenja, ki ga pripravlja NIJZ, je bilo v letu 2021 napisano, da je cepljenje proti covidu “priporočljivo”, v programu za leto 2022 pa besede priporočljivo ni več. Poleg tega letošnji program omogoča, da cepljenje proti covidu za svoje zaposlene zahteva delodajalec, če je tako zapisano v oceni tveganja za neko delovno mesto. To bi bilo mogoče pri osebah, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim, in osebah, ki lahko pri delu prenesejo okužbo na druge osebe. Odklonitev cepljenja pa se lahko kaznuje tudi s krivdno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Program cepljenja bo začel veljati, ko ga minister za zdravje objavi v uradnem listu.

Strokovnih razlogov, da covid-19 ne bi bil naveden v poglavju cepljenje zaposlenih v programu cepljenja za leto 2022, ni, menijo člani posvetovalne skupine za cepljenje. Ob tem so predlagali, da se ministrstvu postavi vprašanje, kdo bi v primeru zdravstvenih težav po cepljenju zaposlenega proti covidu-19 kril odškodnino.

Konec januarja se je končala javna obravnava, skupaj je ministrstvo za zdravje na predlog prejelo več kot 30.000 pripomb. Število pripomb je zaradi epidemičnih razmer precej večje, kot je bilo v preteklih letih. Številne pripombe so podali tudi posamezni državljani, večinoma pa se nanašajo na predlog uvedbe cepljenja proti covidu-19, so za N1 pojasnili na ministrstvu za zdravje. Vsebino pripomb so na ministrstvu že pregledali, predlog programa cepljenja pa je trenutno v medresorskem usklajevanju.

Člani posvetovalne skupine so na sestanku obravnavali tudi zaprosilo odbor za strokovno-medicinska vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije za njihovo stališče. Kot je razvidno iz zapisnika, se zaprosilo nanaša na cepljenje s cepivom Janssen. STA še čaka pojasnila zbornice glede točne vsebine zaprosila njihovega odbora.

Za nekatere poklice je cepljenje nujni pogoj za varno opravljanje dela

Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana so konec januarja pojasnili, da odgovornost za ocenjevanje tveganja (tudi v primeru nalezljivih bolezni) nosi delodajalec, ki se mora o oceni tveganja posvetovati tudi z delavci oziroma njihovimi predstavniki, v postopek priprave ocene tveganja pa vključi izvajalca medicine dela in strokovnega delavca za varnost pri delu.

Za nekatere poklice je cepljenje nujen pogoj za varno opravljanje dela. Zdravstveni delavci, ki pogosto pridejo v stik s krvjo in drugimi telesnimi izločki, se na primer morajo cepiti proti hepatitisu B, gozdarji pa proti klopnemu meningitisu in steklini.

V Združenju svetov delavcev pa so opozorili, da v praksi ne gre za skupno odločitev delodajalcev in zaposlenih. “Delodajalci te akte sprejemajo povsem enostransko in po svoji presoji. Delavci oziroma njihovi izvoljeni predstavniki lahko o tem podajo zgolj svoja nezavezujoča mnenja, nimajo pa, čeprav gre za njihova življenja in zdravje, pravice soodločati s soglasjem, kar je izven elementarne zdravorazumske logike.”

Zlasti nesprejemljivo se jim zdi, da bi bilo mogoče morebitno odklonitev cepljenja zaradi kršitve splošnih aktov delodajalca kaznovati tudi s krivdno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ki je sicer tipična (in najhujša) sankcija po delovni zakonodaji, in s tem z izgubo eksistence zaposlenega. Takšen pristop se jim zdi povsem nepojmljiv. “Na ta način v nobenem primeru ni mogoče in pravno dopustno sankcionirati delavcev, ki se ne želijo cepiti, pa naj se z njimi strinjamo ali ne.”