Agencija za knjigo odpravila večino nepravilnosti pri poslovanju, a ena ostaja

Kultura 24. Apr 202413:30 0 komentarjev
knjigarna
Fotografija je simbolična. (Foto: Žiga Živulovič jr./BOBO)

Javna agencija za knjigo RS je po tem, ko ji je računsko sodišče izreklo negativno mnenje glede pravilnosti poslovanja v letih 2020 in 2021, večinoma odpravila ugotovljene nepravilnosti. Kot izhaja iz porevizijskega poročila, je zadovoljivo odpravila več primerov, v katerih je po oceni sodišča ravnala v neskladju s predpisi.

V nedavno objavljenem porevizijskem poročilu je računsko sodišče za štiri od petih primerov, pri katerih je javni agenciji za knjigo naložilo odpravo nepravilnosti, ocenilo, da jih je Jak zadovoljivo odpravil.

Tako je presodilo v primeru stroškov nagrad za delo članov strokovnih komisij, glede načina izločanja članov strokovnih komisij agencije v primerih navzkrižja interesov, glede nagrad strokovnih komisij agencije in delovnih komisij s področja knjižničnega nadomestila ter glede izplačila dodatka za delovno dobo.

Le delno pa je Jak zadostil ugotovljenim nepravilnostim pri obračunu in izplačilu sejnin članom sveta agencije. Sodišče je namreč v reviziji ugotovilo, da članom sveta Jaka v letih 2020 in 2021 ni pravočasno obračunal in izplačeval sejnin. Kot piše v porevizijskem poročilu, bi Jak moral v odzivnem poročilu izkazati, da je sejnino članom sveta izplačal v 15 dneh po opravljenem delu, vendar roka plačila ni upošteval pri članih, ki so za svoje delo v svetu izstavili račune.

Ob tem je sodišče še opozorilo, da izplačevanje sejnin na podlagi izstavljenih računov članov sveta agencije bodisi kot samostojnih podjetnikov bodisi kot samozaposlenih v kulturi ni ustrezno, ker so bili ti za člane sveta imenovani kot fizične osebe. “Članstvo v svetu agencije namreč ne predstavlja gospodarske dejavnosti samostojnega podjetnika ali opravljanja poklica samozaposlenega v kulturi,” piše v porevizijskem poročilu.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!