V Plečnikovi hiši razstava o posegih in oživljanju spomeniške dediščine

Kultura 05. Nov 202110:41 > 10:59
Jože Plečnik
Borut Živulović/BOBO

V Plečnikovi hiši bo odslej na ogled razstava Prostorski koncepti Plečnikovih prenov. Postavitev bo skušala odgovoriti na vprašanja, kot so, kako je Plečnik s posegi v dediščino spomenike oživljal in jih ohranjal, na kakšen način je s prenovo spomenikov odpiral nove javne prostore ter kako je pristopal k prenovi sakralnih prostorov.

Razstava povzema dvoletno raziskovanje študentov Fakultete za arhitekturo, ki so pod mentorstvom Maruše Zorec, Uroša Rustje in Andraža Keršiča odkrivali in preučevali različne Plečnikove prenove spomenikov v odprte javne prostore, so zapisali v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (MGML), pod okriljem katerih deluje Plečnikova hiša.

Ob razstavi, ki izpostavlja sodobnost pristopov, dolgoročno rabo in premišljenost Plečnikovih prenov, si bodo obiskovalci v družbi avtorjev razstave lahko na treh ljubljanskih prizoriščih ogledali Plečnikove posege, ki so jih odkrivali študenti. Raziskave in razmisleki strokovnjakov bodo izšli tudi v obliki kataloga, ki bo pospremil okroglo mizo januarja 2022.

Polje raziskovanja študentov, ki so proučevali raznovrstnost Plečnikovih posegov v dediščino, so bili izbrani javni prostori Šance, Križanke in Rimski zid ter Plečnikove prenove sakralne arhitekture. Po besedah Keršiča so z raziskavami gradiva in izrisom tlorisov, prerezov, fasad in prostorskih zasnov skušali razumeti, kako je Plečnik s svojo arhitekturo transformiral obstoječe. Zanimali so jih koncepti, s katerimi je prostore, objekte in fragmente odpiral in vpenjal v nov prostorsko-časovni kontekst.

Raziskave, aksonometrije, sheme in nekatere prvič izrisane načrte Plečnikovih projektov, ki so jih pripravili študenti, spremljajo arhivski posnetki in originalni načrti. Razstava bo odprta do 16. januarja.

Plečnik, Plečnikova LJubljana
David Bole/N1

Neločljiva spomeniška celota Plečnikovih del

Ob prihodu v Ljubljano se je Plečnik poleg urejanja mestnih prostorov zavzel za propadajoče spomenike, ruševine in nedostopne prostore, pretesne za potrebe uporabnikov, ter jih z radikalno prenovo in sodobnim konceptualnim pristopom preuredil v zaključene kompozicije. Spomeniki so se zato ohranili in danes prav zaradi njegovih intervencij delujejo kot neločljiva spomeniška celota, sta v tekstu ob razstavi zapisala njena avtorja.

Pri prenovah je Plečnik večinoma sodeloval z umetnostnim zgodovinarjem in konservatorjem Francetom Steletom, pozneje pa z njegovim učencem Nacetom Šumijem. Plečnikove kompozicije z novimi javnimi programi oblikujejo večplasten odprt prostor, namenjen vsem. Z ruševin Šanc je odprl razglede na mesto, Rimski zid je s preboji in parkovno ureditvijo vpel v živi organizem hitro rastočega predmestja, nekdaj popolnoma zaprt križevniški samostan pa je radikalno odprl, gradiral nivoje in velikost javnih prostorov ter ga z mladimi uporabniki na novo osmislil kot živo srce mestne četrti, sta naštela profesorja.

Posebno poglavje Plečnikovega ustvarjanja predstavljajo sakralni prostori, ki izražajo prvinsko enakost cerkvenega občestva. Ta je bila običajna v prostorih zgodnjekrščanskih cerkva, ki jih je Plečnik obiskal med potovanji po Italiji in Istri. Tak cerkveni prostor, ki je bil pred drugim vatikanskim koncilom radikalno drugačen, zasledimo v številnih zasnovah in prenovah cerkva znotraj njegovega opusa, sta med drugim še zapisala Maruša Zorec in Keršič.

Plečnik, Plečnikova LJubljana Plečnik, Plečnikova LJubljana
David Bole/N1
Plečnik, Plečnikova LJubljana Plečnik, Plečnikova LJubljana
David Bole/N1
Plečnik, Plečnikova LJubljana Plečnik, Plečnikova LJubljana
David Bole/N1
Plečnik, Plečnikova LJubljana Plečnik, Plečnikova LJubljana
David Bole/N1
Plečnik, Plečnikova LJubljana Plečnik, Plečnikova LJubljana
David Bole/N1
Plečnik, Plečnikova LJubljana Plečnik, Plečnikova LJubljana
David Bole/N1
Arhitektura: Plečnik Arhitektura: Plečnik
N1