HSE vrnil dodatnih 100 milijonov evrov državne pomoči

Slovenija 21. Dec 202310:58 0 komentarjev
Foto: Srdjan Živulović/BOBO

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je državi kot del povračila naknadnega vplačila kapitala iz decembra lani vrnil dodatnih 100 milijonov evrov. Tako so skupaj državi vrnili 342 milijonov evrov od 492 milijonov evrov naknadnih vplačil. Preostalih 150 milijonov evrov bodo po napovedih vrnili v letu 2024.

SDH je decembra 2022 družbi HSE kot krovnemu podjetju enega od dveh energetskih stebrov v državi naknadno vplačilo kapitala odobril za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer v času kriznih razmer na energetskem trgu. Z letošnjim junijem je začel državno pomoč vračati, najprej z izplačilom 100 milijonov evrov, nato je vrnil 142 milijonov evrov, zdaj pa dodatnih 100 milijonov.

Vračilo preostalih 150 milijonov evrov je predvideno v 2024, so v ločenih sporočilih za javnost napovedali v družbi HSE in Slovenskem državnem holdingu (SDH), pri čemer so v SDH zagotovili, da bodo pri določitvi dinamike vračila tega zneska upoštevali razmere na trgu in druge relevantne poslovne okoliščine, da bi tako zagotovili stabilnost poslovanja skupine HSE in gospodarno upravljanje s sredstvi. Vseeno cilj upravljalca državnih naložb ostaja polno vračilo državne pomoči do konca 2024.

V HSE so ob tokratnem vračilu zapisali, da se je naknadno vplačilo kapitala izkazalo za pravilno odločitev, saj je omogočilo hitro sanacijo likvidnostnih težav, ki so bile posledica cenovnih nihanj na evropskih trgih ter izpada v proizvodnji skupine HSE zaradi nizkega vodostaja rek in težav pri izkopu premoga v velenjskem premogovniku.

Poslovodstvo se je tako lahko posvetilo optimizaciji poslovanja in izboljšavi poslovnih procesov, posebno pozornost pa ves čas namenjamo obvladovanjem tveganj, povezanih s proizvodnjo in prodajo električne energije, so navedli v HSE.

V SDH so medtem prepričani, da so s pravočasnim in skrbnim ukrepanjem ob koncu minulega leta ohranili vrednost državne naložbe v HSE, ki je bistven igralec pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z električno energijo v državi.

Če so ob prejšnjih vračilih v HSE izpostavili zelo dobro poslovanje v iztekajočem se letu, pa so tokrat poudarek dali na naložbe v obnovljive vire energije in trajnostni razvoj. Tudi prihodnja investicijska vlaganja skupine so po napovedih HSE usmerjena predvsem v izgradnjo sončnih in vetrnih elektrarn, hidroelektrarn ter v vlaganje v vodikove tehnologije, potencial pa so, posvečanje pa se tudi naložbam v geotermijo in izrabo biomase ter uvajanje novih tehnologij, povezanih s fleksibilnostjo, digitalizacijo, uporabo pametnih omrežij, hranilnikov in virtualnih elektrarn.

Spomnili so med drugim še, da sta njihovi maloprodajni družbi, Energija plus in ECE, vse leto dobavljali električno energijo po reguliranih cenah, ki so bile bistveno nižje od tržnih, stroške regulacije za 264.000 gospodinjskih odjemalcev in 16.000 malih poslovnih odjemalcev v višini skoraj 100 milijonov evrov pa da je kril HSE. Tudi v 2024 bo stroške regulacije gospodinjskih odjemalcev predvidoma kril HSE in ne bodo bremenili državnega proračuna, napovedujejo.

V SDH so medtem zapisali, da so ob naknadnem vplačilu kapitala okrepili nadzor nad namensko porabo sredstev in postavili jasna pričakovanja za boljše upravljanje tveganj in likvidnosti v skupini HSE.

Država je lani pomagala še družbi Gen energija kot krovni družbi skupine Gen, ki pa je premostitvena posojila vrnila že spomladi. V sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja Eles pa je vplačala 170 milijonov evrov.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!