Mariborčani bi lahko kmalu plačevali manj za čiščenje odpadnih voda

Slovenija 16. Apr 202415:08 1 komentar
Foto: MV/Mariborinfo/BOBO

Mariborčani bodo po novem najverjetneje plačevali manj za čiščenje odpadnih voda. Na napovedane spremembe je vplival prehod službe z zasebnega na javno. Mestni svetniki bodo nove cene sicer potrjevali v četrtek. Štiričlanska družina bo po besedah direktorja Mariborskega vodovoda Mirana Juga plačevala od 11. junija za čiščenje več kot tretjino manj kot doslej.

Junija 2024 se družbi Aquasystems izteče koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor, s tem pa tudi upravljanje centralne čistilne naprave. Po novem bo to službo opravljalo javno podjetje Mariborski vodovod.

Po besedah direktorja vodovoda Mirana Juga bo po novem cena storitve za občane sestavljena iz dveh delov. Prvi del predstavlja omrežnina v fiksni višini 4,21 evra na mesec na gospodinjstvo brez DDV, drugi del pa so stroški čiščenja odpadne vode, ki bodo odvisni od porabe posameznega gospodinjstva in se bodo zaračunavali v višini 0,76 evra brez DDV za kubični meter vode.

Dosedanja cena čiščenja odpadne vode, ki jo je zaračunaval Aquasystems, je bila 1,68 evra brez DDV. “Cen sicer ne moremo direktno primerjati, primerjalni izračun za štiričlansko družino, ki porabi okoli 16 kubičnih metrov vode, pa kaže, da je doslej za čiščenje odpadne vode plačevala 29,60 evra na mesec, od 11. junija pa bo plačevala 17,96 evra z DDV, kar pomeni 39 odstotkov nižjo ceno,” je pojasnil Jug.

Po besedah župana Saše Arsenoviča bo nov način zaračunavanja storitve poleg znižanja položnic omogočal tudi nujna vlaganja v komunalno infrastrukturo.

Foto :MV/Mariborinfo/BOBO

Nove cene bodo svetniki potrjevali v četrtek

Na seji v četrtek bodo mestni svetniki med drugim potrjevali tudi zaključni račun lanskega občinskega proračuna, ki po besedah Alenke Tovornik iz urada za finance in proračun kaže zelo visoko realizacijo proračuna, čeprav leto ni bilo enostavno. Na poslovanje so med drugim vplivali inflacija, dvig plač, ujme in podražitev materialov, ob tem pa je občina zaključevala velik investicijski cikel.

Na prihodkovni strani so lani načrtovali 179,8 milijona evrov, realizirali pa 171,4 milijona evrov oz. 95 odstotkov, kar je deset odstotnih točk več kot leto prej. V primerjavi s prejšnjim letom sta bila zelo visoka realizacija kapitalskih prihodkov zaradi uspešne prodaje premoženja ter črpanje EU in državnih sredstev.

Na odhodkovni strani so lani načrtovali 196 milijonov evrov, realizirali pa 166,7 milijona evrov oz. 85 odstotkov, med drugim zaradi podaljšanih izvedbenih rokov na nekaterih projektih. Lani se je občina na novo zadolžila za 24 milijonov evrov, kar je po županovih besedah edini način za izvajanje zahtevnih projektov in pridobivanje sofinancerskih sredstev.

Eden od večjih projektov v Mariboru je obnova Lenta, ki je po Arsenovičevih besedah prinesla novo dojemanje mestnega prostora ob reki. Ob tem je povedal, da bodo nabrežje poskušali narediti še bolj zeleno kot predvideno. Ko bodo to dorekli z arhitekti, pa naj bi objavili javni natečaj za izgradnjo prvih od treh še manjkajočih teras do reke, za kar imajo že zagotovljen denar v proračunu. Za ostala dva sklopa terasastih stopnic bo treba sredstva še zagotoviti, je pojasnil.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje