Objavljen razpis za direktorja NLZOH

Slovenija 11. Apr 202219:56 0 komentarjev
NLZOH
Žiga Živulović jr./BOBO

Objavljen je razpis za direktorja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Prijave na razpis zbirajo do 24. aprila do 12. ure.

Svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je v uradnem listu danes objavil javni razpis za imenovanje direktorja nacionalnega laboratorija. Kandidat za direktorja mora kandidaturi priložiti program dela in razvoja zavoda za obdobje štiriletnega mandata.

Kandidat za direktorja mora imeti visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri, pridobljeno po študijskih programih najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje. Imeti mora specializacijo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije, higiene ali mikrobiologije oziroma drugo podiplomsko izobrazbo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije, higiene ali mikrobiologije.

Poleg tega mora imeti kandidat najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodstvenih ali vodilnih položajih, ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pogoj je tudi, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, piše v razpisu.

Mandat direktorja traja štiri leta, po poteku je lahko direktor znova imenovan. Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem vlade.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter program dela in razvoja zavoda do 24. aprila do 12. ure na naslov: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako Ne odpiraj – Razpisni komisiji – Za razpisano mesto direktorja.

Predstavitve kandidatov, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje, bodo potekale na redni seji sveta zavoda. O datumu predstavitve bodo kandidati pisno obveščeni. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh od dneva objave tega razpisa.

Nacionalni laboratorij zadnja štiri leta vodi Tjaša Žohar Čretnik, ki je soglasje k imenovanju od vlade dobila 30. maja 2018.