Ogljični odtis Slovencev daleč od podnebne nevtralnosti

Slovenija 22. Apr 202408:00 1 komentar
Foto: Zajem zaslona/PROMET:SI

Povprečni prebivalec Slovenije na leto ustvari 7,7 tone emisij ekvivalenta ogljikovega dioksida, za doseganje podnebne nevtralnosti pa ta ne bi smel presegati 1,25 tone emisij, kažejo izračuni kalkulatorja ogljičnega odtisa posameznika, ki so ga ob današnjem dnevu Zemlje prenovili v nevladni okoljski organizaciji Umanotera.

Prenovljeni kalkulator je namenjen izračunu ogljičnega odtisa posameznika in tudi skupnega ogljičnega odtisa gospodinjstva. Njegova posebnost je, da poleg emisij, na katere ima posameznik neposreden vpliv, kot so poraba električne energije in energentov za ogrevanje doma, prevozi z osebnimi vozili, javnim potniškim prevozom in letali ter potrošnja hrane, upošteva tudi sistemske emisije, kot so emisije zaradi transporta blaga, industrijske proizvodnje, ravnanja z odpadki in delovanja javnega sektorja. “Čeprav na slednje nimamo neposrednega vpliva, smo zanje soodgovorni, saj uživamo koristi dejavnosti, pri katerih nastajajo,” opozarjajo v Umanoteri.

Izračun ogljičnega odtisa pokaže, s čim povzročamo največje emisije toplogrednih plinov, in omogoča načrtovanje ukrepov za njihovo zmanjšanje. Kalkulator je opremljen tudi z nasveti za zmanjšanje emisij. Ker je pravi občutek glede ogljičnega odtisa posameznika mogoče dobiti tako, da ga z nečim primerjamo, kalkulator izračunani ogljični odtis primerja z letnimi emisijami povprečnega prebivalca Slovenije (7,7 tone ekvivalenta ogljikovega dioksida), EU (osem ton), ZDA kot primera energetsko potratne industrializirane države (18,8 tone) in Indije kot primera države globalnega juga (2,8 tone). Nazadnje izračunani ogljični odtis posameznika primerja tudi z vrednostjo, h kateri v Sloveniji težimo na poti v podnebno nevtralnost (1,25 tone na letni ravni), pojasnjujejo v Umanoteri.

V nevladni organizaciji svarijo, da bo Slovenija podnebno nevtralna družba postala takrat, ko emisije toplogrednih plinov ne bodo presegale zmožnosti slovenskih naravnih ponorov (gozdov in travinja), da ogljikov dioksid odstranijo iz ozračja. “Slovenija velja za deželo gozdov, izračun ogljičnega odtisa pa pokaže, da že same sistemske emisije, ki so leta 2021 znašale približno 4 tone ekivalenta ogljikovega dioksida na prebivalca Slovenije, močno presegajo kvoto emisij za podnebno nevtralnost,” ob tem opozarja Jonas Sonnenschein iz Umanotere.

Izračun ogljičnega odtisa je lahko po oceni nevladnikov streznitev, saj pokaže, da za “prehod v podnebno nevtralnost niso zadosti kozmetični ukrepi, ampak so potrebne temeljite spremembe na ravni posameznikov in družbe”. “Namen kalkulatorja ni frustrirati, ampak posameznike opolnomočiti, da se poleg sprememb svojega življenjskega sloga kot aktivni državljani tudi zavzamejo za družbene spremembe, ki prispevajo k zmanjšanju sistemskih emisij, na primer razogljičenje industrije, izboljšanje javnega prevoza in prehod na podnebju prijaznejšo oskrbo s hrano,” pa meni Renata Karba iz Umanotere.

Dodaja, da bodo pomembna priložnost za to že junijske evropske volitve, saj podnebna politika EU v veliki meri določa tudi slovensko podnebno politiko.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje