Peter Svetina s srbsko skupnostjo o uresničevanju njenih pravic v Sloveniji

Slovenija 04. Apr 202320:01 komentarjev
Varuh človekovih pravic
Žiga Živulović jr./Bobo

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na sestanku s predstavniki srbske narodne skupnosti v Sloveniji pogovarjal o njenem položaju v Sloveniji in njenih prizadevanjih za ustavno priznanje.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes na obisk sprejel predstavnike srbske narodne skupnosti v Sloveniji. S predsednikom in podpredsednikom Zveze Nacionalnega sveta Srbov Slovenije Branislavom Rajićem in Milošem Konjevićem se je pogovarjal o položaju srbske narodne skupnosti v Sloveniji in njenih prizadevanjih za ustavno priznanje.

Govorili so o kulturnih pravicah skupnosti, problematiki na področju izobraževanja in medijski pojavnosti in vlogi države pri tem. Gosta sta varuha seznanila z dosedanjimi prizadevanji skupnosti in predstavila rešitve, s katerimi bi bilo po njunem mnenju lahko zadoščeno priporočilom Svetovalnega odbora Sveta Evrope o Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin, so zapisali pri varuhu.

Odbor je slovenskim organom oblasti namreč predlagal, naj okrepijo pravno varstvo novih narodnih skupnosti ter razmislijo o tem, da se jim omogoči dostop do ustavno zaščitenih manjšinskih pravic in razširi polno uporabo okvirne konvencije na osebe, ki pripadajo tem skupnostim.

Varuh je goste med drugim seznanil s prizadevanji institucije pri skrbi za ustavno priznane skupnosti in za uresničevanje kolektivnih pravic narodnih skupnosti, ki jih ustava ne omenja. “Ponavljajoča se vsakoletna opozorila in priporočila v varuhovih zajetnih letnih poročilih so bila izhodišča za to, da je februarja 2011 državni zbor sprejel deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji,” so v sporočilu za javnost povzeli besede varuha.

Govornike je seznanil še, da je ministrstvo za kulturo leta 2019 opozoril, da že več let predlaga, naj se začne razprava o položaju in ukrepih za uresničevanje kolektivnih pravic manjšin, ki v ustavi niso posebej opredeljene, a so tako številne, da se je do njihovega položaja v Sloveniji treba opredeliti.

Predlagal je tudi sprejetje strategije za urejanje njihovih kolektivnih pravic. Ob obravnavi zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v RS je bilo tudi v državnem zboru ugotovljeno, da je to vprašanje neločljivo povezano z razpravo o spremembi ustave. Odločitev o ustavni in zakonski ureditvi statusa narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji (in tudi drugih) je tako še naprej v rokah državnega zbora, ki lahko sprejme tudi ustavne in zakonske spremembe, je poudaril varuh.

Varuh je sogovornikoma obljubil, da bo tudi v prihodnje skladno s svojimi pristojnostmi obravnaval vprašanja pravnega položaja vseh narodnih skupnosti v Sloveniji. Seznanil ju je tudi, da so na spletni strani varuha dosegljive zloženke v srbskem jeziku, pa tudi v jezikih drugih narodnih skupnosti v Sloveniji, kjer si lahko posamezni predstavniki skupnosti v svojem jeziku preberejo, kdaj se na varuha obrniti in kako lahko pomaga.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.