Pošta Slovenije meni, da poštarji sploh ne potrebujejo preverjati pogoja PCT

Koronavirus 11. Nov 202109:33 > 12. Nov 2021 09:08 3 komentarji
poštar
Žiga Živulović jr. /BOBO

V Sindikatu poštnih delavcev pravijo, da bi morali v skladu z zadnjim vladnim odlokom poštarji pri vročanju paketov in priporočenih pisem pri strankah preverjati, ali izpolnjujejo pogoj PCT. Če ga ne izpolnjujejo, paketa ali pisma ne bi smeli izročiti. "Tega ne delamo, saj bi to bistveno podaljšalo naš delovni čas, ki se konča, ko opravimo dostavo vseh pošiljk, ki so prišle na pošto," opozarjajo. Na Pošti Slovenije, ki je sicer podjetje v 100-odstotni lasti države, pa si člen odloka interpretirajo drugače.

V Sindikatu poštnih delavcev (SPD) so sklenili, da je pri implementaciji pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) trenutno za inšpektorje na prvem mestu pravna formalnost (izpolnjen PCT) in ne varnost in zdravje delavcev.

“Tako smo denimo delavci na pošti v dvojni situaciji. Skladno s predpisi glede zajezitve koronavirusa je z vidika delodajalca dovolj, če opravimo samotestiranje. A ta skladnost naenkrat izgine, ko gremo na teren, kjer lahko (po navodilih inšpektorjev) stranke od pismonoš zahtevajo pogoj hitrega antigenskega testa, kar je velika težava, saj je naše delovno okolje vsa država,” so zapisali v sporočilu.

Ob tem opozarjajo, da v praksi delavci Pošte Slovenije odklanjajo in kršijo odlok vlade. “Ta namreč od nas zahteva, da bi morali pri vročanju knjiženih pošiljk (torej tudi paketov in priporočenih pisem) pri strankah preverjati, ali izpolnjujejo pogoj PCT, in če ga ne izpolnjujejo, paketa ali pisma ne bi smeli izročiti. Tega ne delamo, saj bi to bistveno podaljšalo naš delovni čas, ki se konča, ko opravimo dostavo vseh pošiljk, ki so prišle na pošto. Zato smo tu v precepu, saj imamo že vrsto let težave s pomanjkanjem kadrov, kar se zaradi bolezni in poškodb pozimi še bolj izrazito kaže. Če bi sledili takemu načinu vročanja, bi pismonoše delo zaključili pozno zvečer,” pojasnjujejo.

V SPD dodajajo, da prevzemajo vso odgovornost za to odločitev in bodo delavcem nudili tudi vso pravno zaščito. Pričakujejo, da se bo njihovemu pozivu pridružil tudi drugi sindikat.

Na Pošti Slovenije si odlok interpretirajo drugače

Iz Pošte Slovenije pa so popoldan sporočili, da po njihovem iz 3. člena odloka ne izhaja obveza pismonoš po preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT pri naslovnikih pošiljk na dostavi ob vročanju poštnih pošiljk.

“V skladu s 5. členom odloka je potrebno preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja pri strankah, ki obiščejo poštne poslovalnice in sicer tako, da se to preverjanje izvajanja pri vhodu v poštno poslovalnico. Morajo pa pogoj PTC izpolnjevati pismonoši in ostali zaposleni, katerih delo poteka na terenu s strankami. V ta namen smo uredili vse potrebno tudi za testiranje zaposlenih v poštnem prometu s testom HAG, ki ga izvajajo zunanji izvajalci, kar pa je na območju celotne Slovenije izjemno težko zagotoviti,” so sporočili za N1.

Pošta Slovenije
Denis Sadiković/N1

Kot pravijo v Sindikatu poštnih delavcev, ne gre za to, da se ne bi zavedali resnosti epidemije, saj so v preteklih epidemičnih valih znotraj podjetja uveljavljali številne preventivne ukrepe za obvladovanje tveganj okužbe z novim koronavirusom. Pojasnjujejo, da so dodatno od delodajalca zahtevali, da uvede osebe, ki bodo preverjale pogoj PCT pred vhodi na pošte, saj je “nesmiselno, da to opravljajo zaposleni na okencu, ko je stranka že vstopila v pošto”.

“Nerazumno pa je, da bodo to opravljali še pismonoše “pod milim nebom”, saj smo svoje delo opravljali tudi v času prvega in drugega vala, ko je bila večina delavcev doma, in smo s preventivnimi ukrepi uspešno prekrmarili skozi vse dosedanje epidemične valove,” dodajajo.

Ker epidemija ni razglašena, nekaterih ukrepov ne morejo izvajati

“Sedaj teh ukrepov, vsaj najbolj bistvenih, ne moremo več izvajati, saj epidemija ni razglašena. Iz tega razloga recimo ne moremo več izvajati brezkontaktnega vročanja ali pa knjiženih pošiljk puščati strankam brez podpisa. Sedaj se tako od nas kot od drugih delodajalcev zahteva, da se ne ukvarjamo s preventivo, temveč s formalnim izpolnjevanjem pogoja PCT, ki ima le delni učinek na obvladovanje tveganj okužbe s koronavirusom,” opozarjajo.

Od inšpektorjev pričakujejo enako vnemo tudi pri zakonih

Kot so zapisali, pa je najbolj bizarno pri vsem tem, da je med izjeme, pri katerih stranka pogoja PCT ne potrebuje, uvrščeno tudi vročanje odločb o karanteni okuženim osebam, kar zaposleni na pošti počnejo že ves čas epidemije in bodo še naprej. “Če bi se držali samega absurdnega odloka, pa strankam ne bi mogli več dostavljati paketov in navadnih priporočenih pošiljk, če ne bi izpolnjevale pogoja PCT. Zato pričakujemo, da bo vnema inšpektorata, kakršno izkazuje pri preverjanju odlokov, ki so nastali čez noč, obveljala tudi pri preverjanju pravic vseh delavcev, ki veljajo že več kot 20 let,” še dodajajo.

Na Pošti Slovenije so izpostavili, da so že ob ukrepih, ki so stopili v veljavo septembra letos, odločevalcem na nivoju države predlagali izvzetje pošte iz dela predpisanih ukrepov. “Ti so namreč zaradi narave naše dejavnosti in velikosti sistema težko izvedljivi, v določenem delu pa so izvedljivi le z nujnimi prilagoditvami, kot v pozivu ugotavljata tudi oba reprezentativna sindikata v družbi,” so zapisali za N1. 

V poslovalnicah, kjer jim je uspelo zagotovili varnostnike ali študente, preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT poteka pri vhodu

Že včeraj so sindikalni predstavniki zapisali, da bi za dosledno preverjanje pogoja PCT morali do ponedeljka zaposliti 450 ljudi.

Pri družbah za zasebno varovanje smo preverjali, ali nam lahko zagotovijo zaposlene, ki bi pomagali preverjati izpolnjevanje pogoja PCT pri vhodu v poslovalnice, vendar nam žal nihče v Sloveniji tega ni mogel zagotoviti. V sodelovanju z Združenjem Sever, študentskimi servisi in Društvom šoferjev in avtomehanikov, prostovoljnimi gasilskimi društvi ipd. smo v dogovorih za zagotovitev kadra, ki bo pred vhodom v poštne poslovalnice zadolžen za preverjanje pogoja PCT. Na poštnih poslovalnicah, kjer smo uspeli zagotoviti varnostnike ali študente, preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT poteka pri vhodu,” so danes sporočili iz Pošte Slovenije. 

V sporočilu za javnost so v Sindikatu poštnih delavcev še zapisali, da so v medijih zasledili opozorila o težavah s podizvajalci Pošte Slovenije. Zapisali so, da so v sindikatu že marca opozarjali na nezadovoljstvo strank s pogodbenimi izvajalci. “Ne nazadnje je tudi svet delavcev Pošte Slovenije že takrat podal prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) zaradi vprašljive zakonitosti sistema podizvajalcev. Na ugotovitve inšpektorata pa še čakamo. Zakaj inšpekcijski postopek traja toliko časa, zanima tudi nas. Očitno so vse prijave in celo kršitve zakonov sprejemljive, razen ko politika ‘pritisne’ na inšpektorje. To vidimo sedaj pri preverjanju spoštovanja odlokov in to smo videli pred leti v primerih podizvajalcev v Luki Koper. Enaka obravnava na Pošti Slovenije, d. o. o., pa je očitno drugotnega pomena,” so dodali.