Primer Aleksandre Pivec: KPK ugotovila, da izolski župan ni govoril resnice

Slovenija 13. Okt 202110:17 > 18:03 5 komentarjev
Aleksandra Pivec, Danilo Markočič
BOBO

Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku, ki ga je vodila v zvezi z urejanjem nastanitve nekdanje ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec, ugotovila, da je izolski župan Danilo Markočič komisiji podal neresnične informacije.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila ugotovitve o ravnanju župana občine Izola Danila Markočiča, ki so pravnomočne. Kot je sporočila, je ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), saj je župan v postopku, ki ga je KPK vodila v zvezi z urejanjem nastanitve nekdanje ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec, komisiji podal neresnične informacije.

Župan se je podpisal pod odgovor, ki ni resničen

Komisija je v postopku ugotovila, da se je župan Markočič podpisal pod odgovor komisiji z navedbo: “Občina Izola je poravnala stroške dveh noči bivanja v hotelu za ministrico in osebje njene varnostne službe …”. “S tem je omogočil, da je bil komisiji poslan odgovor, ki se ne ujema z dejstvi oziroma resničnim stanjem, pri čemer je mogel in moral vedeti, da pojasnilo v delu, ki se nanaša na poravnanje stroškov za osebje ministričine varnostne službe, ni resnično,” navajajo pri KPK.

Kot so zapisali na KPK, je takšno ravnanje v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe in s tem kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

“Integriteta je opredeljena kot pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. Od uradnih oseb, še posebej pa od najvišjih funkcionarjev lokalne oblasti, se namreč pričakuje, da pri odgovarjanju na zaprosilo državnega organa podajo točne in celovite informacije oziroma navedejo informacije, ki se skladajo z dejanskim stanjem. Le na tak način namreč lahko prispevajo h krepitvi integritete, transparentnosti in zaupanja v pravno državo ter k preprečevanju korupcije,” so ob tem zapisali na KPK.

“Podajanje neresničnih informacij je nesprejemljivo”

Ob tem na KPK spominjajo, da so že decembra lani v okviru te zadeve opredelili, da ravnanje funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki javnosti podajajo neresnične oziroma zavajajoče izjave o dejstvih, ki so povezane z njihovim ravnanjem, službo ali funkcijo, in s tem ne prispevajo h krepitvi zaupanja javnosti v poštenost opravljanja njihovih javnih nalog, predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. “Takšno podajanje informacij je seveda tudi v odnosu do drugih državnih organov nesprejemljivo,” so dodali.

KPK
Borut Živulović/BOBO

Postopek suma kršitve integritete zoper izolskega župana zaradi urejanja rezervacije in nočitve nekdanje ministrice pa je komisija ustavila, saj na podlagi razpoložljive dokumentacije ni bilo mogoče utemeljiti ravnanja, ki bi bilo v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe. Iz dokumentacije namreč ne izhaja, da je bil župan vključen v postopek zbiranja ponudb, priprave in izdaje naročilnice ter odreditev plačila računa za nastanitev ministrice, so še zapisali. Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila upravnega spora, prav tako nanje ni podala zjasnitve.

Izolski župan: V primeru Pivec ni bilo oškodovanja občinskega proračuna

Župan Danilo Markočič se je v odzivu na ugotovitve KPK spomnil, da je že tedaj prevzel osebno odgovornost in poravnal stroške bivanja ministrice ter da ni oškodoval občinskega proračuna. Markočič je v današnji izjavi za medije povedal, da je tedaj medijem podal informacijo o dogajanju okoli obiska Pivčeve, pri čemer je informacija temeljila na takrat njim znanih dejstvih in podatkih.

Aleksandra Pivec
Bobo

Ko so na občini KPK zaprosili za določene podatke in ko so naknadno ugotovili, da so bile v hotelu poleg Pivčeve nastanjene tudi osebe, ki niso bile del ministričine delegacije, pa so od ministrice zahtevali, da poravna vse stroške bivanja, kar je tudi storila, je še navedel Markočič: “Na ta način smo zagotovili tudi, da občinski proračun ni bil oškodovan.” Na vprašanje, zakaj ni sprožil spora oziroma ni podal dodatnih pojasnil KPK, je Markočič navedel, da se mu je zdelo “nerazumno, da s tem obremenjujem sodelavce, sodišča in tudi KPK”. Glede možnosti odstopa zaradi omenjene afere pa je Markočič dodal, da bodo svojo odločitev dali volivci, ko oz. če se bo prihodnje leto odločil ponovno kandidirati za župana.

Oglasila se je tudi Pivčeva, ki je v pisnem odzivu poudarila, da je vse stroške nastanitve v Izoli plačala sama, pri preiskavi pa je bilo ugotovljeno tudi, da iz tega naslova ni pridobila nobenih koristi. “Za Slovenijo bi bilo zelo dobro, če bi se na enak način in z enako vnemo obravnavalo vse primere, kjer obstajajo dvomi o nepravilnostih. Tudi takrat, ko so vpleteni člani izbranih privilegiranih elit in vodstva eminentnih državnih institucij, ki so varuhi delovanja pravne države,” je dodala.