Pristojni ministrstvi izdali odredbo o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar

Slovenija 16. Okt 202115:20
Srdjan Živulovič/BOBO

Minister za zdravje Janez Poklukar ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj sta izdala odredbo o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar. Seznam okvar je med drugim podlaga za odločanje v postopku glede pravice do invalidnine, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar opredeljuje vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo, bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa najmanj za 30 odstotkov, je razvidno iz dokumenta, ki je bil v petek objavljen v uradnem listu.

V sprejeti seznam, ki nadomešča do sedaj uporabljeni Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar iz leta 1983, ki je bil zadnjič dopolnjen in spremenjen leta 1989, so vključene dopolnitve in nova medicinska spoznanja. Spremembo in posodobitev več deset let starega seznama telesnih okvar je pripravila strokovna skupina, ki sta jo imenovala ministra.

O seznamu je poleg razširjenih strokovnih kolegijev v postopku sprejemanja razpravljal tudi Svet za invalide RS, ki na seznam po navedbah ministrstva za zdravje ni imel pripomb.

Seznam telesnih okvar je podlaga za odločanje v postopku glede pravice do invalidnine. V postopku, ki sledi vloženi zahtevi za priznanje pravice do invalidnine, invalidska komisija pripravi izvedensko mnenje o obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne okvare. Pri tem uporablja predpis o vrsti in stopnji telesnih okvar. Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odloči o pravici.